SBTS

From Wiki FKKT

Revision as of 11:15, 11 August 2014 by MDolinar (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Sinteznobiološki terminološki slovar

Tu bo postopno rasel sinteznobiološki angleško slovenski slovar. Morebitne nove izraze vpisujte sami in če imate predlog za prevod, vpišite tudi tega. Da bomo vedeli, kateri izrazi so novi, jih vpišite poševno.

A

abstraction - abstrakcija, abstrahiranje
actuator - prožilo, aktuator
amplification - pomnožitev (DNA)
amplitude - amplituda
annotation - anotacija
assembly - sestav?, sestavljanje
autopoiesis - avtopoeza; samoohranjanje, samoproizvajanje? (soc.), samozadostnost?, samorazmnoževanje?, npr. autopoiesis system - samoohranjevalni sistem

B

band pass filter - pasovnoprepustni filter
biobrick - biokocka
BioBrick(R) - BioBrick(R) (zaščiteno ime - ne prevajamo)
biosafety - biološka varnost
biosecurity - biološka varnost ?
bistable switch - dvopolno stikalo
bottom-up - od spodaj navzgor

C

clustered regularly interspersed short palindromic repeats (CRISPR) - gruče enakomerno prekinjenih kratkih palindromnih ponovitev (CRISPR)
CRISPR-associated (Cas) - v povezavi s CRISPR (Cas)
circuit - vezje
comparator - primerjalnik
composable - sestavljiv; npr. composable inverter - sestavljivi inverter

D

decoupling - razklop

E

enabling technologies - zmogljive napredne tehnologije, prebojne tehnologije

F

G

gate - vrata
guide RNA - vodeča RNA (pri tehniki CRISPR-Cas)

H

high-pass filter - visokoprepustni filter

I

J

K

L

logic circuit - logično vezje
logic gate - logična vrata
low-pass filter - nizkoprepustni filter

M

N

O

P

prefix - predpona; zgornji rob (?); prim. suffix

Q

R

recombineering - ?rekombinirstvo (angl. recombination-mediated genetic engineering)
registry - register
ring oscilator - obročasti oscilator (?)

S

scaffold - ogrodje
scar - spoj, brazgotina (?)
sensor - senzor
standardisation - standardizacija
suffix - obrazilo; spodnji rob (?)
switch - stikalo

T

TAL (transcription activator-like) - podoben transkripcijskemu aktivatorju
TALE (transcription activator-like effector) - efektor, podoben transkripcijskemu aktivatorju
transducer - pretvornik
tunable oscillator - nastavljivi oscilator

U

V

X

Y

Z

Personal tools