Seminarji-Modul2

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (07:51, 17 January 2020) (view source)
(Seznam seminarjev)
 
(25 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
== Splošno ==
== Splošno ==
-
V študijskem letu 2018/19 bomo izvedli 2. modul (''Struktura in funkcija bioloških molekul'') predmeta ''[https://www.uni-lj.si/mma/urnikbmb1819/2018083115505071/ Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije]'' v obliki predavanj in seminarjev. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam. Pri izr. prof. Dolinarju bosta na vsakem od treh terminov po dve predstavitivi seminarjev. Članki, ki so osnova za pripravo seminarjev v tem delu modula, so navedeni spodaj.
+
V študijskem letu 2019/20 bomo izvedli 2. modul (''Struktura in funkcija bioloških molekul'') predmeta ''[https://www.uni-lj.si/mma/urnik_bmb_1920/2019090415093341/]'' v obliki predavanj in seminarjev. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam. Pri izr. prof. Dolinarju bosta na vsakem od treh terminov po dve predstavitivi seminarjev. Članki, ki so osnova za pripravo seminarjev v tem delu modula, so navedeni spodaj.
-
Teme pri prof. Dolinarju so letos povsem nove. Na prvem predavanju (14.2.) bo predstavljen pregled proteinskega inženirstva v biomedicini, na drugem (19.2.) rekombinantna in biotehnološka zdravila, na tretjem (21.2.) pa dizajnerska protitelesa in njihova uporaba. Tako bodo okvirno razporejene tudi teme seminarjev.
+
Teme pri izr. prof. Dolinarju bodo na vrsti naslednje teme: Proteinsko inženirstvo v biomedicini (13.2.), Rekombinantna in biotehnološka zdravila (18.2.) ter Dizajnerska protitelesa in njihova uporaba (20.2.). Tako bodo razporejene tudi teme seminarjev.
== Seznam seminarjev ==
== Seznam seminarjev ==
Line 13: Line 13:
!referent
!referent
|-
|-
-
|14. 02. 2019/
+
|13. 02. 2020/
-
|Fonfria et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6071219/ Engineering Botulinum toxins to improve and expand targeting and SNARE cleavage activity]. Toxins (julij 2018)...
+
|Warszawski et al.: [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/prot.25786 Design of a basigin-mimicking inhibitor targeting the malaria invasion protein RH5]. Proteins (januar 2020)...
-
| ---
+
| Hana
|-
|-
-
|14. 02. 2019/
+
|13. 02. 2020/
-
|Al-Qaisi et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6010430/ Transient AID expression for in situ mutagenesis with improved cellular fitness]. Scientific Reports (junij 2018).
+
|Lansing et al.: [https://academic.oup.com/nar/article/48/1/472/5634038 A heterodimer of evolved designer-recombinases precisely excises a human genomic DNA locus]. Nucleic Acids Research (januar 2020)...
-
| ---
+
| Eva
|-
|-
-
|19. 02. 2019/
+
|18. 02. 2020/
-
|Taktak-BenAmar et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5293700/ Expression, purification and functionality of bioactive recombinant human vascular endothelial growth factor VEGF165 in E. coli]. AMB Express (februar 2018)...
+
|Rosini & Pollegioni: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1549963419302060 PEG-DAAO conjugate: A promising tool for cancer therapy optimized by protein engineering]. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine (februar 2020)...
-
| ---
+
| Matea
|-
|-
-
|19. 02. 2019/
+
|18. 02. 2020/
-
|Karray et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29129630 Antibacterial, antifungal and anticoagulant activities of chicken PLA2group V expressed in Pichia pastoris]. Int. J. Biol. Macromol. (november 2017)...
+
|Kaya Özsan et al.: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1773224719311360 A new oligosaccharide-filgrastim conjugate prepared by enzymatic method: Preparation and physicochemical characterization]. Journal of Drug Delivery Science and Technology (februar 2020)...
-
| ---
+
| Klemen
|-
|-
-
|21. 02. 2019/
+
|20. 02. 2020/
-
|Tran et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843001 Cell-free production of a therapeutic protein: Expression, purification, and characterization of recombinant streptokinase using a CHO lysate]. Biotechnol. Bioeng. (januar 2018)...
+
|Cao et al.: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517319309846 HER2-specific immunotoxins constructed based on single-domain antibodies and the improved toxin PE24X7]. International Journal of Pharmaceutics (januar 2020)...
-
| ---
+
| Olga
|-
|-
-
|21. 02. 2019/
+
|20. 02. 2020/
-
|TBA   
+
|Sulea et al.: [https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19420862.2019.1682866 Structure-based engineering of pH-dependent antibody binding for selective targeting of solid-tumor microenvironment]. mAbs (januar 2020)...
-
| ---
+
| Barbara
 +
|-
 +
|/
 +
|/     
 +
|/
|-
|-
-
|---/
 
-
|---
 
-
| ---
 
-
|--
 
|}
|}
Line 53: Line 53:
- pripraviti vprašanja za razpravo<br>
- pripraviti vprašanja za razpravo<br>
- sodelovati v razpravi<br>
- sodelovati v razpravi<br>
 +
- referent mora prebrati tudi morebitno dodatno gradivo k članku in seveda literaturo, s katero si bo razjasnil tematiko dela in uporabljene metode<br>
'''Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:'''<br>
'''Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:'''<br>
-
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje na dan predstavitve v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit<br>
+
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje en dan pred predstavitvijo v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit<br>
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo <br>
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo <br>
Line 62: Line 63:
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju) <br>
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju) <br>
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave <br>
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave <br>
-
- rezultate in metode (metodo smiselno vključite v rezultate) <br>
+
- rezultate in metode (metode smiselno vključite v predstavitev rezultatov) <br>
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne) <br>
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne) <br>
- uvod v razpravo <br>
- uvod v razpravo <br>
'''Razprava o vsakem članku naj bi trajala okrog 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana.''' Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!
'''Razprava o vsakem članku naj bi trajala okrog 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana.''' Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Current revision

Splošno

V študijskem letu 2019/20 bomo izvedli 2. modul (Struktura in funkcija bioloških molekul) predmeta [1] v obliki predavanj in seminarjev. Vsak študent mora v okviru tega modula pripraviti in predstaviti dva seminarja. Pri vsakem učitelju lahko pripravi največ en seminar, pri katerem in katerega izmed razpisanih, pa si izbere vsak sam. Pri izr. prof. Dolinarju bosta na vsakem od treh terminov po dve predstavitivi seminarjev. Članki, ki so osnova za pripravo seminarjev v tem delu modula, so navedeni spodaj.

Teme pri izr. prof. Dolinarju bodo na vrsti naslednje teme: Proteinsko inženirstvo v biomedicini (13.2.), Rekombinantna in biotehnološka zdravila (18.2.) ter Dizajnerska protitelesa in njihova uporaba (20.2.). Tako bodo razporejene tudi teme seminarjev.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
13. 02. 2020/ Warszawski et al.: Design of a basigin-mimicking inhibitor targeting the malaria invasion protein RH5. Proteins (januar 2020)... Hana
13. 02. 2020/ Lansing et al.: A heterodimer of evolved designer-recombinases precisely excises a human genomic DNA locus. Nucleic Acids Research (januar 2020)... Eva
18. 02. 2020/ Rosini & Pollegioni: PEG-DAAO conjugate: A promising tool for cancer therapy optimized by protein engineering. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine (februar 2020)... Matea
18. 02. 2020/ Kaya Özsan et al.: A new oligosaccharide-filgrastim conjugate prepared by enzymatic method: Preparation and physicochemical characterization. Journal of Drug Delivery Science and Technology (februar 2020)... Klemen
20. 02. 2020/ Cao et al.: HER2-specific immunotoxins constructed based on single-domain antibodies and the improved toxin PE24X7. International Journal of Pharmaceutics (januar 2020)... Olga
20. 02. 2020/ Sulea et al.: Structure-based engineering of pH-dependent antibody binding for selective targeting of solid-tumor microenvironment. mAbs (januar 2020)... Barbara
/ / /

Izberite si enega od seminarjev in mi izbiro sporočite po e-pošti na naslov marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si. Prednost ima, kdor se prej javi.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi
- referent mora prebrati tudi morebitno dodatno gradivo k članku in seveda literaturo, s katero si bo razjasnil tematiko dela in uporabljene metode

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje en dan pred predstavitvijo v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metode smiselno vključite v predstavitev rezultatov)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala okrog 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Personal tools