Seminarji-Modul2

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seznam seminarjev)
(Seznam seminarjev)
Line 23: Line 23:
|27. 02. 2018/
|27. 02. 2018/
|Taktak-BenAmar et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5293700/ Expression, purification and functionality of bioactive recombinant human vascular endothelial growth factor VEGF165 in E. coli]. AMB Express (februar 2018)...
|Taktak-BenAmar et al.: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5293700/ Expression, purification and functionality of bioactive recombinant human vascular endothelial growth factor VEGF165 in E. coli]. AMB Express (februar 2018)...
-
| referent 3
+
| Mojca
|-
|-
|27. 02. 2018/
|27. 02. 2018/

Revision as of 14:21, 5 February 2018

Contents

Splošno

V študijskem letu 2017/18 bomo zaradi manjšega števila vpisanih študentov izvedli 2. modul (Struktura in funkcija bioloških molekul) predmeta Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije v obliki seminarjev in konzultacij. Vsak od treh predavateljev bo posredoval 3-5 preglednih člankov, ki pokrivajo njegovo področje, kot študijsko gradivo. Izpitna vprašanja bodo večinoma iz te snovi, v manjšem deležu pa iz seminarjev. Vsak študent mora pripraviti en seminar pri vsakem od treh učiteljev. Razpisanih bo torej 3 x 5 seminarjev, ki bodo temeljili na raziskovalnih člankih. Pri izr. prof. Dolinarju bodo predstavitve vseh seminarjev 27. februarja 2018.

Članki, ki so osnova za pripravo seminarjev v delu modula, ki ga pokriva dr. Dolinar, so navedeni spodaj.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
27. 02. 2018/ Gulati et al.: Molecular cloning and biophysical characterization of CXCL3 chemokine. Int. J. Biol. Macromol. (februar 2018)... Estera
27. 02. 2018/ Sengupta & Udgaonkar: Expression and purification of single cysteine-containing mutant variants of the mouse prion protein by oxidative refolding. Protein Expr. Purif. (december 2017). Patrik
27. 02. 2018/ Taktak-BenAmar et al.: Expression, purification and functionality of bioactive recombinant human vascular endothelial growth factor VEGF165 in E. coli. AMB Express (februar 2018)... Mojca
27. 02. 2018/ Karray et al.: Antibacterial, antifungal and anticoagulant activities of chicken PLA2group V expressed in Pichia pastoris. Int. J. Biol. Macromol. (november 2017)... Adrijan
27. 02. 2018/ Tran et al.: Cell-free production of a therapeutic protein: Expression, purification, and characterization of recombinant streptokinase using a CHO lysate. Biotechnol. Bioeng. (januar 2018)... Arne
---
---

Vsak naj si izbere enega od seminarjev in mi izbiro sporoči po e-pošti na naslov marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si. Prednost ima, kdor se prej javi.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje na dan predstavitve v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metodo smiselno vključite v rezultate)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala vsaj 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Študijska literatura

Letos bo izpit vključeval vprašanja iz preglednih člankov s spodnjega seznama (velja samo za snov, ki jo pokriva izr. prof. Dolinar):

  1. Kaur et al., 2018: Strategies for optimization of heterologous protein expression in E. coli: Roadblocks and reinforcements (povezava)
  2. Kosobokova et al., 2016: Overview of fusion tags for recombinant proteins (povezava)
  3. Juturu & Wu, 2018: Heterologous Protein expression in Pichia pastoris: Latest research progress and applications (povezava) - samo poglavja 1-7, 10 in 11
  4. Pelosse et al., 2017: MultiBac: from protein complex structures to synthetic viral nanosystems (povezava)
  5. Gupta & Shukla, 2017: Sophisticated cloning, fermentation, and purification technologies for an enhanced therapeutic protein production: A review (povezava)
Personal tools