Seminarji SB 2020/21

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 27: Line 27:
5 [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/MARS-magnetni_sistem_za_recikliranje_ATP MARS-magnetni sistem za recikliranje ATP] (David Miškić) <br>
5 [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/MARS-magnetni_sistem_za_recikliranje_ATP MARS-magnetni sistem za recikliranje ATP] (David Miškić) <br>
6 [[B.O.T.: Bakterijska oscilacijska terapija za zdravljenje kolorektalnega raka]] (Neža Pavko) <br>
6 [[B.O.T.: Bakterijska oscilacijska terapija za zdravljenje kolorektalnega raka]] (Neža Pavko) <br>
-
7 [[iGEMINI: Kvasovke kot prehransko dopolnilo v vesolju]] (Klementina Polanec) <br>
+
7 [[Rapidemic razvoj novega kompleta za hitro diagnostiko na mestu oskrbe]] (Mirsad Mešić) <br>
-
8 [[Antea-Glyphosate: Detekcija in razgradnja glifosata]] (Jernej Imperl) <br>
+
8 [[iGEMINI: Kvasovke kot prehransko dopolnilo v vesolju]] (Klementina Polanec) <br>
 +
9 [[Antea-Glyphosate: Detekcija in razgradnja glifosata]] (Jernej Imperl) <br>
----
----
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.

Revision as of 00:12, 25 April 2021

V študijskem letu 2020/21 študentje 1. letnika predstavljajo naslednje teme:

RAZISKOVALNI ČLANKI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)

1 Proizvodnja 1,3-propandiola iz različnih ogljikovodikov po nenaravni poti preko 3-hidroksipropanojske kisline (Liza Ulčakar)
2 Doseganje asimetričnosti in asimetrične delitve pri E. coli (Aljaž Bratina)
3 Zmanjšana procesivnost ribosomov v sistemu PURE (Tina Kolenc Milavec)
4 Načrtovana pot zvijanja proteinskih origamijev (Anamarija Agnič)
5 Učinkovita svetlobno inducibilna Dre rekombinaza za časovno in prostorsko celično specifično urejanje genoma v mišjih modelih (Nika Mikulič Vernik)
6 Vzpostavitev termometra tRNA za določanje temperature optimalne rasti mikroorganizmov (Urša Štrancar)
7 Racionalna zasnova minimalnih sintetičnih promotorjev za rastline (Almina Tahirović)
8 Reverzibilna toplotna regulacija za bifunkcionalno dinamično uravnavanje izražanja genov v E. coli (Urška Fajdiga)
9 Sintetična optogenetska naprava na osnovi BRET za pulzirajočo ekspresijo transgena, ki omogoča glukozno homeostazo pri miših (Paula Horvat)

NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)

1 RESHAPE - spreminjanje morfologije nitastih gliv (Špela Supej)
2 The Chlamy Cleaner: razgradnja pesticida z zeleno algo (Doroteja Armič)
3 TheraPUFA- nazalni probiotik proti okužbam in vnetjem (Barbara Slapnik)
4 S-POP: Modularni biosenzor za zaznavanje obstojnih organskih onesnaževal v okoljskih vodah (Tadej Medved)
5 MARS-magnetni sistem za recikliranje ATP (David Miškić)
6 B.O.T.: Bakterijska oscilacijska terapija za zdravljenje kolorektalnega raka (Neža Pavko)
7 Rapidemic razvoj novega kompleta za hitro diagnostiko na mestu oskrbe (Mirsad Mešić)
8 iGEMINI: Kvasovke kot prehransko dopolnilo v vesolju (Klementina Polanec)
9 Antea-Glyphosate: Detekcija in razgradnja glifosata (Jernej Imperl)


Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.

Personal tools