Talk:Analiza posttranslacijskih sprememb histonov

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Barbara Berki: acetilacija, metilacija, fosforilacija Maruša Bratuš: uvod, ADP-ribozilacija, biotinilacija, karbonilacija Kaja Rupar: glikozilacija, ubikvitinacija, sumoilacija)
Current revision (19:41, 18 April 2011) (view source)
 
Line 1: Line 1:
Barbara Berki: acetilacija, metilacija, fosforilacija
Barbara Berki: acetilacija, metilacija, fosforilacija
 +
Maruša Bratuš: uvod, ADP-ribozilacija, biotinilacija, karbonilacija
Maruša Bratuš: uvod, ADP-ribozilacija, biotinilacija, karbonilacija
 +
Kaja Rupar: glikozilacija, ubikvitinacija, sumoilacija
Kaja Rupar: glikozilacija, ubikvitinacija, sumoilacija

Current revision

Barbara Berki: acetilacija, metilacija, fosforilacija

Maruša Bratuš: uvod, ADP-ribozilacija, biotinilacija, karbonilacija

Kaja Rupar: glikozilacija, ubikvitinacija, sumoilacija

Personal tools