Talk:Delovanje rastlinskih fenolnih spojin na bakterije

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Maksimiljan Adamek (Talk | contribs)
(Dodana razdelitev seminarske naloge)
Next diff →

Revision as of 13:19, 19 May 2017

  • Maksimiljan Adamek - Uvod, fenolne spojine v rastlinah
  • Valentina Novak - Mehanizmi delovanja rastlinskih fenolnih spojin na bakterije (z izjemo sinergičnih učinkov fenolnih spojin z drugimi antibiotiki)
  • Tanja Peric - Sinergični učinki fenolnih spojin z drugimi antibiotiki, odpornost bakterij na rastlinske fenolne spojine, prihodnost uporabe rastlinskih fenolnih spojin
Personal tools