Talk:Epigenetika in staranje

From Wiki FKKT

Revision as of 16:43, 18 April 2011 by Margareta Žlajpah (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Epigenetika in staranje, Telomere in telomeraze (brez zadnjega odstavka): Margareta Žlajpah Zadnji odstavek telomer in telomeraz: Maja Kogoj in Zala Rot Sirtuini in bolezen vidne pege: Zala Rot Ostale bolezni: Maja Kogoj Zaključek je skupen

Personal tools