Talk:Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme

From Wiki FKKT

Revision as of 15:35, 13 April 2019 by Tadej Medved (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Nika Boštic: Uvod, Metilacija DNA, Odsotnost prepoznavnih mest, Bakteriofag λ

Sonja Gabrijelčič: Bakteriofag T4

Tadej Medved: Bakteriofag T7 (in vsa podpoglavja), Bakteriofag T3

Personal tools