Talk:Proizvodnja zunajceličnega matriksa

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Bm7118 (Talk | contribs)
(New page: *Vid Modic:Uvod, Komponente ECM v bakterijskem biofilmu *Benjamin Malovrh:Signalizacija med proizvodnjo zunajceličnega matriksa *Patricija Miklavc:Preprečevanje pojava biofilmov z uporab...)
Next diff →

Revision as of 06:43, 7 April 2019

  • Vid Modic:Uvod, Komponente ECM v bakterijskem biofilmu
  • Benjamin Malovrh:Signalizacija med proizvodnjo zunajceličnega matriksa
  • Patricija Miklavc:Preprečevanje pojava biofilmov z uporabo bakteriofagov
Personal tools