Tollu podobni receptorji

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Slikovno gradivo)
Current revision (22:55, 22 March 2010) (view source)
 
Line 1: Line 1:
-
'''Tollu podobni receptorji (TLRs-Toll like receptors)''' so vrste proteinov, ki igrajo ključno vlogo v prirojenem imunskem sistemu. So membranski signalizacijski receptorji, ki prepoznavajo različne setavine mikroorganizmov. Ko mikroorganizmi pridejo skozi fizične ovire kot so koža in črevesna stena, jih TLRs prepoznajo ter sprožijo reakcijo imunskega odziva.
+
'''Tollu podobni receptorji''' (TLR, ''angl.'' Toll-like receptors) so vrste proteinov, ki igrajo ključno vlogo v prirojenem imunskem sistemu. So membranski signalizacijski receptorji, ki prepoznavajo različne setavine mikroorganizmov. Ko mikroorganizmi pridejo skozi fizične ovire kot so koža in črevesna stena, jih TLR prepoznajo ter sprožijo reakcijo imunskega odziva.
-
Ime so do bili po njihovi podobnosti proteinu, kodiranim z Toll-genom, ki ga je odkrila Christine Nusslein-Volhard v ''[http://sl.wikipedia.org/wiki/Drosophila_melanogaster Drosophili]''-ji leta 1985.
+
Ime so do bili po njihovi podobnosti proteinu, ki ga zapisuje gen Toll. Tega je odkrila Christine Nusslein-Volhard pri [http://sl.wikipedia.org/wiki/Drosophila_melanogaster vinski mušici] leta 1985.
-
TLRs so vrsta ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_recognition_receptor "pattem recognition receptor"]'' (PRR) in prepoznavajo molekule, ki jih ima večina ''[http://sl.wikipedia.org/wiki/Patogen patogenih organizmov]'', vendar jih razlikujejo od molekul iz gostitelskih celic. TLRs skupaj z Interleukin-1 receptorji tvorijo receptorsko "superdružino", poznano kot "Interleukin-1 Receptor/Toll-Like Receptor Superfamily". Vsi člani te družine imajo skupno tako imanovano TIR domeno.
+
TLR so vrsta [http://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_recognition_receptor receptorjev, ki prepoznajo vzorce] (PRR; angl. ''pattern-recognition receptors'') in prepoznavajo molekule, ki jih ima večina [http://sl.wikipedia.org/wiki/Patogen patogenih organizmov], vendar jih razlikujejo od molekul iz gostiteljskih celic. TLR skupaj z receptorji za interlevkin-1 tvorijo naddružino receptorjev. Vsi člani te družine imajo skupno tako imenovano TIR-domeno.
-
Obstajajo tri podskupine TIR domen. Proteini z podskupino 1 TIR domen so receptorji za interleukin, ki ga proizvajajo makrofagi in dendritične celice. Proteini z podskupino 2 TIR domen so klasični TLRs, ki se vežejo direktno ali indirektno na molekule mikrobnega izvora. Tretja podskupina proteinov, ki vsebujejo TIR domene, sestavljajo adaptorske proteine in posredujejo signale od proteinov iz podskupine 1 in 2.
+
Obstajajo tri podskupine domen TIR. Proteini z podskupino 1 TIR-domen so receptorji za interlevkin, ki ga proizvajajo makrofagi in dendritične celice. Proteini z podskupino 2 TIR-domen so klasični TLR, ki se vežejo direktno ali indirektno na molekule mikrobnega izvora. Tretja podskupina proteinov, ki vsebujejo domene TIR, sestavljajo adaptorske proteine in posredujejo signale od proteinov iz podskupine 1 in 2.
-
TLRs so eni od najstarejših ohranjenih elementov imunskega sistema.
+
TLR so eni od najstarejših ohranjenih elementov imunskega sistema.
-
Ocenjeno je bilo, da večina vrst sesalcev ima med deset in petnajst tipov TLRs. Trinajst TLRs (enostavno poimenovanih TLR1 do TLR13) je bilo indentificiranih pri ljudeh in miših, veliko od teh je bilo v istih oblikah najdenih tudi pri drugih vrstah sesalcev, vendar določen TLR najden pri človeku ni vedno enak pri vseh sesalcih. Za primer, gen ki kodira protein podoben TLR10 pri človeku, dobimo tudi pri miši, vendar ga je ''[http://sl.wikipedia.org/wiki/Retrovirusi retrovirus]'' nekje v preteklosti poškodoval. Po drugi strani pa pri miših najdemo TLRs 11, 12 in 13, katerih ne zasledimo pri človeku. To lahko zakomplicira uporabo testnih laboratorijskih živali kot model človekove prirojene imunosti.
+
Ocenjujejo, da ima večina vrst sesalcev med deset in petnajst tipov TLR. Trinajst TLR (enostavno poimenovanih TLR1 do TLR13) so indentificirali pri ljudeh in miših, veliko od teh so našli tudi pri drugih vrstah sesalcev, vendar določen TLR, ki ga najdemo pri človeku, ni vedno enak pri vseh sesalcih. Za primer, gen ki kodira protein podoben TLR10 pri človeku, dobimo tudi pri miši, vendar ga je [http://sl.wikipedia.org/wiki/Retrovirusi retrovirus] nekoč v preteklosti poškodoval. Po drugi strani pa pri miših najdemo TLR 11, 12 in 13, ki jih ne zasledimo pri človeku. To lahko zaplete uporabo laboratorijskih živali kot modelov človekove prirojene imunosti.
-
TLR prepoznava sestavine zunanje bakterijske membrane in dvoverižno ''[http://sl.wikipedia.org/wiki/Ribonukleinska_kislina RNA]''. Vsak TLRs prepozna specifičen ligand (molekula, ki je značilna za določen patogen organizem). Ko se ligand veže na TLRs v njem sproži obrambni mehanizem, ki zavaruje celico pred grožnjo.
+
TLR prepoznava sestavine zunanje bakterijske membrane in dvoverižno [http://sl.wikipedia.org/wiki/Ribonukleinska_kislina RNA]. Vsak TLR prepozna specifičen ligand (molekula, ki je značilna za določen patogen organizem). Ko se ligand veže na TLR, v celici sproži obrambni mehanizem, ki zavaruje celico pred grožnjo.
==Slikovno gradivo==
==Slikovno gradivo==

Current revision

Tollu podobni receptorji (TLR, angl. Toll-like receptors) so vrste proteinov, ki igrajo ključno vlogo v prirojenem imunskem sistemu. So membranski signalizacijski receptorji, ki prepoznavajo različne setavine mikroorganizmov. Ko mikroorganizmi pridejo skozi fizične ovire kot so koža in črevesna stena, jih TLR prepoznajo ter sprožijo reakcijo imunskega odziva. Ime so do bili po njihovi podobnosti proteinu, ki ga zapisuje gen Toll. Tega je odkrila Christine Nusslein-Volhard pri vinski mušici leta 1985.

TLR so vrsta receptorjev, ki prepoznajo vzorce (PRR; angl. pattern-recognition receptors) in prepoznavajo molekule, ki jih ima večina patogenih organizmov, vendar jih razlikujejo od molekul iz gostiteljskih celic. TLR skupaj z receptorji za interlevkin-1 tvorijo naddružino receptorjev. Vsi člani te družine imajo skupno tako imenovano TIR-domeno.

Obstajajo tri podskupine domen TIR. Proteini z podskupino 1 TIR-domen so receptorji za interlevkin, ki ga proizvajajo makrofagi in dendritične celice. Proteini z podskupino 2 TIR-domen so klasični TLR, ki se vežejo direktno ali indirektno na molekule mikrobnega izvora. Tretja podskupina proteinov, ki vsebujejo domene TIR, sestavljajo adaptorske proteine in posredujejo signale od proteinov iz podskupine 1 in 2.

TLR so eni od najstarejših ohranjenih elementov imunskega sistema.

Ocenjujejo, da ima večina vrst sesalcev med deset in petnajst tipov TLR. Trinajst TLR (enostavno poimenovanih TLR1 do TLR13) so indentificirali pri ljudeh in miših, veliko od teh so našli tudi pri drugih vrstah sesalcev, vendar določen TLR, ki ga najdemo pri človeku, ni vedno enak pri vseh sesalcih. Za primer, gen ki kodira protein podoben TLR10 pri človeku, dobimo tudi pri miši, vendar ga je retrovirus nekoč v preteklosti poškodoval. Po drugi strani pa pri miših najdemo TLR 11, 12 in 13, ki jih ne zasledimo pri človeku. To lahko zaplete uporabo laboratorijskih živali kot modelov človekove prirojene imunosti.

TLR prepoznava sestavine zunanje bakterijske membrane in dvoverižno RNA. Vsak TLR prepozna specifičen ligand (molekula, ki je značilna za določen patogen organizem). Ko se ligand veže na TLR, v celici sproži obrambni mehanizem, ki zavaruje celico pred grožnjo.

Slikovno gradivo

-struktura TLR3

-signalne poti

-animacija molekularne strukture TLR3

Viri

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12524386

http://en.wikipedia.org/wiki/Toll-like_receptor

http://www.imgenex.com/Toll-likeReceptors.php

http://lansbury.bwh.harvard.edu/toll-like_receptors_reviews_2003.htm

Personal tools