Tropomodulin

From Wiki FKKT

Revision as of 10:51, 4 February 2011 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Tropomodulin je tropomiozin-vezavni protein, prvotno izoliran iz človeškega eritrocitov. Tropomodulin je protein globularne oblike (skica molekule) z molekulsko maso 43 kDa, ki se veže na en konec tropomiozinske paličaste molekule. Sodeluje pri stabilizaciji aktinskega protofilamenta. Imenujemo ga tudi pokrovni protein. Je beljakovina, ki se veže na konec aktina ter ureja dolžino aktinskih filamentov v mišičnih in ne-mišičnih celicah. Deluje v prisotnosti aktina, tropomiozina in nebulina ter tako zavira raztezanje mikrofilamentov.

Tropomodulin je pokrovni protein za koničaste konce aktinskega filamenta in je povezan s prostimi, koničastimi konci iz tankih filamentov v progastih mišicah, kjer se veže na tropomiozin in aktin. Tropomodulin je tropomiozinska regulatorna beljakovina, ki se veže na eritrocit in blokira povezovanje tropomiozina v smeri glava - rep vzdolž aktinskih filamentov. Omejena proteoliza kaže na to, da je protein sestavljen iz dveh domen. Nestrukturirana tropomiozin-vezavna regija je na N-koncu. Druga regija, ki je v bližini skrajnega C-konca, je od tropomiozina neodvisna pokrovna domena in veže aktin. Kontrola dolžine in dinamike aktinskih filamentov je pomembna za gibljivost celic in celično zgradbo, to pa delno urejajo omejevalni proteini, ki zavirajo raztezek in depolimerizacijo na hitro in počasi rastočih koncih.


Viri

Personal tools