Tvorba priona z bakterijskim rekombinantnim prionskim proteinom

Personal tools