Distrofin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Distrofin [1] je citoplazemski protein velikosti 427 kDa in je sestavljen iz 3685 aminokislinskih ostankov. Pri normalnih osebah je prisoten od zarodka naprej v skeletnih, srčnih in gladkih mišicah ter v nekaterih živčnih celicah. Je ključni del proteinskega kompleksa DAP, ki povezuje sarkomere mišic s celično membrano.

Contents

Proteinski kompleks DAP

DAP [2] je sestavljen iz sarkoglikanov (α, β, δ, γ, ε), distroglikanov (α, β), distrobrevinov, sintrofinov (α, β), sarkospanov, kaveolina-3, in NO sintaz. Distrofin se veže s citoskeletom z združitvijo z aktinskimi filamenti na N-koncu, medtem ko na C-koncu distrofin interagira s členi DAP. Na zunanjem delu membrane se α-distroglikan veže na β-distroglikan in deluje kot receptor za zunajcelični matriks.

Struktura

Glede na primarno strukturo lahko distrofin razdelimo na 4 strukturne domene:[3]
1.N-končna aktin-vezavna domena
2. Velika trojna spiralna spektrinu podobna domena sestavljena iz 24 ponavaljajočih se enot
3. S cisteini bogata domena
4. C-končna domena
Obstajajo še 4 krajše izooblike distrofina[4]. Vsem manjka vezavno mesto za aktin. Od teh sta Dp140 in Dp71 povezana z povečano nevarnostjo mentalne zaostalosti.

Vloga

Točne vloge distrofina še niso popolnoma raziskane, vendar očitno opravlja vlogo stabilizacije sarkoleme in ščiti mišična vlakna pred nekrozo in poškodbami ob krčenju mišic. Distrofin povezuje mikrofilamentno mrežo aktina v celici s kompleksno vrsto povezovalnih proteinov v celični membrani, posledično povezuje celico z zunajceličnim matriksom. Distrofin naj bi bil tudi člen v homeostazi kalcija.[5]


Viri

UMD - The dystrophin protein
Dystrophin: Gene, Protein, and Cell Biology - Susan C. Brown, Jack A. Lucy
wikipedia - dystrophin
Isolation of candidate cDNAs for portions of the Duchenne muscular dystrophy gene
Complete cloning of the Duchenne muscular dystrophy (DMD) cDNA and preliminary genomic organization of the DMD gene in normal and affected individuals

Personal tools