Paratiroidni hormon

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Paratiroidni hormon, znan tudi kot parathormon (PTH), je polipeptidni hormon iz 84 aminokislin (slika: aminokislinska sestava hormona), ki ga izločajo obščitnice. Prvi ga je izoliral Collip leta 1925[1]. Je najbolj pomemben endokrini regulator koncentracije kalcija in fosforja v ekstracelularni tekočini.

Kot večina proteinskih hormonov, se tudi paratiroidni hormon sintetizira kot preprohormon. Po proteolitičnem procesiranju se zrel hormon v Golgijevem aparatu zapakira v sekrecijski vezikel in izloči v kri z eksocitozo. (slika: zrel paratiroidni hormon)
Obščitnice niso podrejene hormonski kontroli, torej je izločanje paratiroidnega hormona odvisno le od sprememb v koncentraciji kalcija. Hipokalcemija spodbuja, hiperkalcemija pa zavira izločanje paratiroidnega hormona[1]. Pri hipokalcemiji (pomanjkanje kalcija v krvi) prične paratiroidni hormon dvigovati raven kalcija na vsaj 3 različne načine:

  • Spodbuja aktivnost osteoklastov (večjedrna celica kostnine) in s tem mobilizira rezerve kalcija in fosforja iz kosti, česar posledica je izločanje kalcija in fosforja v kri.
  • Sprošča kalcij iz tankega črevesa preko spodbujanja sinteze aktivne oblike vitamina D v ledvicah. Vitamin D povzroči sintezo proteina, ki veže kalcij in s tem omogoča boljšo absorpcijo kalcija iz epitelnih celic tankega črevesa v kri.
  • Zavira izločanje kalcija z urinom tako, da povzroča reabsorpcijo kalcija v cevčicah ledvic.
(skica delovanja hormona)

Paratiroidni hormon hkrati uravnava tudi koncentracijo fosfatnih ionov v krvi in sicer z zaviranjem reabsorpcije le-teh v cevčicah ledvic, s tem se zmanjša koncentracija fosforja v krvi, poveča pa se njegovo izločanje s sečem.

Bolezni obščitnic so pojavijo ali zaradi nezadostne ali zaradi prekomerne količine paratiroidnega hormona v krvi. V prvem primeru govorimo o hipoparatiroidizmu, v drugem pa hiperparatiroidizmu. Slednji je bolj pogost in se odraža v več stopnjah: primarni, sekundarni in terciarni hiperparatiroidizem.


Viri

Zunanje povezave

Personal tools