Prostaciklin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Prostaciklin

Prostaciklin ali prostaglandin I2 (PGI2) (skica molekule) je derivat arahidonske kisline in spada med eikozanoide (lipide). To so pomožni hormoni, ki delujejo na mestu nastanka.

Arahidonska kislina se pod vplivom encima ciklooksigenaze najprej pretvori v prostaglandin H2 (PGH2). V žilnih endotelijskih celicah pa iz PGH2, pod vplivom encima prostaciklin sintaze (prostorska zgradba encima), nastaja prostagladin I2 (PGI2) (shema sinteze).

Odkrili so ga leta 1976. Je močan vazodilatator, ki sodeluje pri relaksaciji mišic in ima antagonistične učinke proti tromboksanu. Je tudi močen zaviralec agregacije trombocitov (zavira aktivacijo krvnih ploščic).

PGI2 ima kratek razpolovni čas. Pri 37 °C in pH 7,4 je razpolovni čas 2 min., zato deluje blizu mesta sinteze. PGI2 je stabilnejši v bazičnem okolju, še posebej pri pH nad 8,4. Pri 22 °C po 20 min. ni več zaznati njegovega delovanja, saj preide v stabilen produkt 6-keto PGF1α. Molekulska formula je C20H32O5.

Kot zdravilna učinkovina je prostaciklin znan pod imenom epoprostenol. Kot vazodilatator razširi in sprosti žile v pljučih in drugih delih telesa, s tem pa omogoči lažji pretok krvi po telesu. Uporablja se za zdravljenje visokega krvnega tlaka v pljučih (bolezen: pljučna arterijska hipertenzija) in olajša simptome kot so težko dihanje in utrujenost. Poveča tudi zmožnost gibanja.

Viri

Zunanje povezave

Personal tools