Retrotranspozoni

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Retrotranspozoni so mobilni genetski elementi, ki se lahko sami razširjajo v genomu in so vseprisotni sestavni del DNA mnogih evkariontskih organizmov.

So podrazred transpozonov. Ti so še posebej v veliki meri v rastlinah, kjer so pogosto glavni element jedrne dna. Igrajo pomembno vlogo v genih rastlin in v razvoju genoma. V koruzi 49-78% genoma sestavljajo retrotranspozoni. V sesalcih skoraj polovica genoma (45-48%) vključuje transpozone ali ostanke transpozonov. Človeški genom je sestavljen iz približno 42% retrotranspozonov od tega jih je v DNA 2-3%. Retrotranspozoni lahko povečajo velikost genoma, tako da s pomočjo prenosa RNA povečuje število kopij elementov. Lahko tudi povzročijo mutacije, ki jih vstavijo v bližino ali znotraj gena.

Tipi retrotranspozonov

Retrotranspozone delimo na dva dela:

  • Virusna skupina: vsebuje bralni okvir za reverzno transkriptazo/integrazo in ima na terminih direktne ponovitve.

Te delimo na :

LTR-long terminal repeat (npr. Insert non-formatted text here Ty pri kvasovkah in copia pri D.melanogaster)
non-LTR (npr. LINE-long interspersed element, SINE-short interspersed element)

Virusna skupina se od retrovirusov razlikuje v tem, da ne pride do litične faze v celicah. Virusna skupina je retrovirusom podobna v mehanizmu, ki ga uporablja pri transpoziciji.

  • Nevirusna skupina je nastala iz virusne. V genomu je take retrotranspozone mogoče prepoznati po terminih, vmesni del ne kodira ničesar. Ta tip retrotranspozonov je verjetno nastal iz celičnih transkriptov preko neznanega encima.

Viri

Zunanje povezave

Personal tools