Search results

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

No page title matches

There is no page titled "Hibridizacija".

For more information about searching Wiki FKKT, see Help.

Showing below 16 results starting with #1.

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Page text matches

 • Leksikon BMB
  * [[Hibridizacija]]
  3 KB (313 words) - 20:35, 3 April 2012
 • Molekulsko kloniranje
  # Hibridizacija, sonde, načini označevanja DNA. Presejanje knjižnic.
  6 KB (895 words) - 15:34, 30 September 2020
 • Tehnologija rekombinantne DNA
  <b>D1 </b>Hibridizacija, sonde – načini označevanja [MB 59-66 + označevanje sond]. Določanje ...
  30 KB (4661 words) - 16:57, 18 February 2013
 • Biočipi
  ... vprašanje, na katere si v tistem času niso znali odgovoriti. Npr.: kako hibridizacija posamezne komplementarne oligonukleotidne skupine vpliva na občutljivost ...
  5 KB (774 words) - 13:48, 22 October 2010
 • Analiza metilacijskih vzorcev na DNA
  Metilacijo DNA verige se uporabla tudi kot in situ hibridizacija. Na nedotaknjenem tkivu ali celičnem preparatu preučujejo utišanje gena ...
  10 KB (1486 words) - 14:32, 19 April 2011
 • Epigenetsko dogajanje pri rastlinah
  ... di od RNazeH katalitične aktivnosti, kar podpira hipotezo, da ima RNA-RNA hibridizacija pomembno vlogo pri usmerjanju epigenetskih modifikacij.
  9 KB (1339 words) - 20:57, 18 April 2011
 • Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (1995-1998)
  ... , ker se protismerna ("antisense") RNA veže na endogene mRNA transkripte (hibridizacija). V raziskavi so raziskovali vplive interferenčnih RNA z različnimi stru ...
  10 KB (1535 words) - 19:10, 2 April 2012
 • Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
  <h3>Avtomatska štiribarvna ERG/PTEN QD ''in situ'' hibridizacija</h3> ... de. Denaturaciji genomske DNA in DNA sond pri 85°C za 8 minut, je sledila hibridizacija sond, ki je trajala 6 ur pri 44°C. Po treh spiranjih pri 72°C za 8 minut ...
  5 KB (780 words) - 08:13, 9 December 2013
 • Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
  <h2>Primerjalna genomska hibridizacija na mikromrežah (aCGH)</h2> ... tne spremembe (kariotipizacija, proganje kromosomov, fluorescentna in situ hibridizacija – FISH, idr.) imajo pomanjkljivo ločljivost in zahtevajo celice, ki se ...
  5 KB (800 words) - 17:36, 6 December 2013
 • Microarray-gene chips
  - Začetna analiza, s katero ugotovimo ali so označevanje, hibridizacija in skeniranje mikromrež potekali pravilno in če so rezultati primerni za ...
  6 KB (911 words) - 18:34, 3 January 2014
 • Sintezna biologija in biomimetika pri razvoju biosenzorjev
  ... je pokazala večjo občutljivost in specifičnost v primerjavi z DNA/RNA, hibridizacija je hitrejša in sonda potrebuje krajši odsek, encimatska razgradnja pa je ...
  14 KB (2025 words) - 05:42, 11 January 2016
 • Diagnostika virusnih okužb
  ... vo slaba občutljivost. Najbolj znane so: in situ, tekočinska in dot-blot hibridizacija.
  12 KB (1827 words) - 19:47, 5 May 2018
 • RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov
  ... lama RNA: hibridizacija zaporedij med zankama (loop-loop interactions) ter hibridizacija zaporedij med zanko in nestrukturirano RNA (loop-linear interactions)<ref ...
  13 KB (1937 words) - 06:46, 29 November 2018
 • TBK2021 Povzetki seminarjev
  ... oda zajema kromosomskih konformacij (Hi-C), 3-D DNA fluorescenčna in situ hibridizacija (3-D DNA FISH), razne polimerne simulacije in sekvenciranje so znanstvenik ...
  78 KB (12108 words) - 17:30, 24 May 2021
 • FlavoFlow: ribogojniška zaščita pred okužbami rib
  ... a je t. i. testna črta, druga pa kontrolna. Na testni črti poteče druga hibridizacija, in sicer kompleks nanodelca z vezanimi ssDNA se veže na lovilno sondo. T ...
  10 KB (1494 words) - 08:32, 20 July 2021
 • Utišanje genov na osnovi majhnih protismernih DNA omogoča manipulacijo in replikacijo genoma bakteriofagov v brezceličnem sistemu
  ... rjena. Bakterije imajo sRNA, ki je delno ali v celoti komplementarna mRNA. Hibridizacija sRNA na mRNA vpliva na translacijo in stabilnost mRNA. Eden izmed pogostej ...
  9 KB (1378 words) - 08:09, 19 May 2021

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Advanced search

Search in namespaces:
                               

Search for  
Views
Personal tools
Toolbox