Talk:Brezvirusni način priprave iPSC

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Griša Prinčič:Potek dela raziskave

Jakob Lavrenčič: Zaključek, PiggyBac, Cre rekombinaza, uvod

Erik Mršnik: Adenovirusi, uporaba plazmidnih vektorjev, uvod

Personal tools