Biokem-stari

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (06:41, 23 September 2011) (view source)
(3. letnik)
 
(2 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
-
Dodiplomski študij biokemije bo potekal po starem programu za tiste študente, ki so se v 1. letnik vpisali v št. delu 2008/9 in so redno napredovali v višje letnike. Študij po starem programu bo potekal do zaključka 4. letnika v študijskem letu 2001/12. Predmeti so navedeni po letnikih, ne po semestrih, ker so nekateri dvosemestrski in nekateri enosemestrski.
+
Dodiplomski študij biokemije bo potekal po starem programu za tiste študente, ki so se v 1. letnik vpisali v št. delu 2008/9 in so redno napredovali v višje letnike. Študij po starem programu bo potekal do zaključka 4. letnika v študijskem letu 2011/12. Predmeti so navedeni po letnikih, ne po semestrih, ker so nekateri dvosemestrski in nekateri enosemestrski.
 +
 
 +
''===2. letnik===''
 +
* ''[[Biokem2B | Biokemija]] (8,5 KT) - arhivska vsebina''
-
===2. letnik===
 
-
* [[Biokem2B | Biokemija]] (8,5 KT)
 
-
* Biologija celice (3 KT)
 
-
* Fizikalna kemija (11 KT)
 
-
* Instrumentalne metode analize (9 KT)
 
-
* Biokemijska informatika (5 KT)
 
-
* Mikrobiologija (6,5 KT)
 
-
* Struktura atomov in molekul (6,5 KT)
 
-
* Struktura proteinov (11 KT)
 
-
* Športna vzgoja
 
-
===3. letnik===
 
-
* Bioanorganska kemija (9,5 KT)
 
-
* Bioorganska kemija (9,5 KT)
 
-
* Spektroskopske metode (7 KT)
 
-
* Encimatika (11,5 KT)
 
-
* Biofizikalna kemija (10 KT)
 
-
* Molekularna genetika (5 KT)
 
-
* Splošna fiziologija (7,5 KT)
 
-
* Športna vzgoja
 
===4. letnik===
===4. letnik===

Current revision

Dodiplomski študij biokemije bo potekal po starem programu za tiste študente, ki so se v 1. letnik vpisali v št. delu 2008/9 in so redno napredovali v višje letnike. Študij po starem programu bo potekal do zaključka 4. letnika v študijskem letu 2011/12. Predmeti so navedeni po letnikih, ne po semestrih, ker so nekateri dvosemestrski in nekateri enosemestrski.

===2. letnik===


4. letnik

 • Biotehnologija z biokemijskim inženirstvom (9 KT)
 • Kemija okolja (5 KT)
 • Tehnologija rekombinantne DNA (5 KT)
 • Metode določevanja 3D struktur makromolekul (5 KT)
 • Molekularna imunologija (6 KT)
 • Športna vzgoja
 • Izbirni predmeti po sklopih (možne so zamenjave med sklopi ali z izbirnimi predmeti)
  • Sklop A: Tehnologija rekombinantne DNA - vaje (4 KT), Metode določevanja 3D struktur makromolekul - vaje (3 KT), Encimska tehnologija (6 KT), Biološke membrane (5 KT), Rastlinska biokemija (7 KT), Molekularna evolucija (5 KT)
  • Sklop B: Usmerjena organska sinteza (6 KT), Biotransformacije organskih spojin (6 KT), Bioaktivne spojine (6 KT), Pretvorbe bioaktivnih spojin (6 KT), Nukleinske kisline in polinukleotidi (6 KT)
  • Sklop C: Kemija in biokemija živil (12 KT), Kemijska analiza živil (12 KT), Živilska tehnologija (6 KT)
  • Izbirni predmeti za vse sklope (po 6 KT): Biokemija raka, Nukleinske kisline, Virologija, Nevrokemija, Toksinologija, Hormoni in receptorji, Regulacija metabolizma, Klinična biokemija, Statistična termodinamika, Biokemija bolezni človeka, Uvod v humano molekularno genetiko

Absolventsko leto

Diplomsko delo je ovrednoteno s 30 KT. Eksperimentalni del obsega ~3 mesece dela v laboratoriju.

Personal tools