Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Metabolizem)
Line 10: Line 10:
[[Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic]] Đorđe Dimitrijević, 15.3.2010
[[Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic]] Đorđe Dimitrijević, 15.3.2010
[[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Cerebralne_in_periferne_spremembe,_ki_so_nastale_med_du%C5%A1ikovo_oksidno_(NO)_sintezo_v_modelu_spalne_bolezni_podgane;_Identifikacija_mo%C5%BEganskih_iNOS_ekspresivnih_celic.]]
[[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Cerebralne_in_periferne_spremembe,_ki_so_nastale_med_du%C5%A1ikovo_oksidno_(NO)_sintezo_v_modelu_spalne_bolezni_podgane;_Identifikacija_mo%C5%BEganskih_iNOS_ekspresivnih_celic.]]
 +
[[Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom]] Urban Bezeljak, 25. 3. 2010
[[Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom]] Urban Bezeljak, 25. 3. 2010
 +
 +
[[ Zaviranje angiogeneze in rasti tumorja z oralno aktivno učinkovino, ki stabilizira neaktivno stanje PDGFRβ/B-RAF]] Špela Umek, 25. 3. 2010
[[Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu]] Monika Bosilj, 25. 3. 2010
[[Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu]] Monika Bosilj, 25. 3. 2010

Revision as of 22:49, 12 March 2010

Contents

Seznam novic po področjih

Novico, ki jo boste predstavili, uvrstite v kategorijo, kamor mislite, da najbolj sodi. Vpišite naslov seminarja v slovenščini, hkrati pa naj bo naslov povezava na novo stran, kjer boste pripravili opis. Dopišite svoje ime in datum predstavitve. (Če si ne predstavljate, kako naj bi to naredili, si oglejte seznam letošnjih 2. letnikov).


Encimatika

Biokemija bolezni

Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni Brigita Razboršek, 18.3.2010

Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic Đorđe Dimitrijević, 15.3.2010 [[1]]

Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom Urban Bezeljak, 25. 3. 2010

Zaviranje angiogeneze in rasti tumorja z oralno aktivno učinkovino, ki stabilizira neaktivno stanje PDGFRβ/B-RAF Špela Umek, 25. 3. 2010

Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu Monika Bosilj, 25. 3. 2010

Genomika

Celična biokemija

Hormonska regulacija

Metabolizem

ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem, Sabina Kolar, 11.03.2010

Signalne poti v celicah

Imunologija

Molekularna genetika

Proteomika

Nevrobiokemija

Dosežena aksonska regeneracija in vitro Tisa Primc, 25.3.2010

Personal tools