Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Nevrobiokemija)
(Biokemija bolezni)
Line 10: Line 10:
[[Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic]] Đorđe Dimitrijević, 15.3.2010
[[Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic]] Đorđe Dimitrijević, 15.3.2010
[[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Cerebralne_in_periferne_spremembe,_ki_so_nastale_med_du%C5%A1ikovo_oksidno_(NO)_sintezo_v_modelu_spalne_bolezni_podgane;_Identifikacija_mo%C5%BEganskih_iNOS_ekspresivnih_celic.]]
[[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Cerebralne_in_periferne_spremembe,_ki_so_nastale_med_du%C5%A1ikovo_oksidno_(NO)_sintezo_v_modelu_spalne_bolezni_podgane;_Identifikacija_mo%C5%BEganskih_iNOS_ekspresivnih_celic.]]
-
 
[[Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom]] Urban Bezeljak, 25. 3. 2010
[[Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom]] Urban Bezeljak, 25. 3. 2010
 +
[[Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu]] Monika Bosilj, 25. 3. 2010
===Genomika===
===Genomika===

Revision as of 17:23, 9 March 2010

Contents

Seznam novic po področjih

Novico, ki jo boste predstavili, uvrstite v kategorijo, kamor mislite, da najbolj sodi. Vpišite naslov seminarja v slovenščini, hkrati pa naj bo naslov povezava na novo stran, kjer boste pripravili opis. Dopišite svoje ime in datum predstavitve. (Če si ne predstavljate, kako naj bi to naredili, si oglejte seznam letošnjih 2. letnikov).


Encimatika

Biokemija bolezni

Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni Brigita Razboršek, 18.3.2010

Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic Đorđe Dimitrijević, 15.3.2010 [[1]] Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom Urban Bezeljak, 25. 3. 2010 Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu Monika Bosilj, 25. 3. 2010

Genomika

Celična biokemija

Hormonska regulacija

Metabolizem

Signalne poti v celicah

Imunologija

Molekularna genetika

Proteomika

Nevrobiokemija

Dosežena aksonska regeneracija in vitro Tisa Primc, 25.3.2010

Personal tools