Estron

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Viri)
Line 22: Line 22:
* http://www.uzivajmozdravo.si/zdravje_in_sport/strokovnjak_svetuje/peter_kaps/vprasanje?aid=2475
* http://www.uzivajmozdravo.si/zdravje_in_sport/strokovnjak_svetuje/peter_kaps/vprasanje?aid=2475
-
* <sup>[1]</sup> [http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.3dchem.com/imagesofmolecules/Estrone.jpg&imgrefurl=http://www.3dchem.com/molecules.asp%3FID%3D243&usg=__bfHbsojF3LuW4eMhy9etYaJZt9M=&h=340&w=349&sz=16&hl=sl&start=0&sig2=VOIdRAM9jncN6feT_naY4Q&zoom=1&tbnid=HnFnaMjEOy-L8M:&tbnh=119&tbnw=160&ei=CwoFTebxA5Hzsga9hbjuCQ&prev=/images%3Fq%3Destrone%26um%3D1%26hl%3Dsl%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official%26biw%3D1264%26bih%3D511%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=311&vpy=56&dur=6048&hovh=222&hovw=227&tx=146&ty=146&oei=CwoFTebxA5Hzsga9hbjuCQ&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0]
+
 
-
* <sup>[2]</sup]  [http://www.google.si/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Estrone.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estrone.png&usg=__3F4Dd5ok1HEQI1TVNKgN2OesoBo=&h=983&w=1515&sz=8&hl=sl&start=0&sig2=m6LmjrvqfJ36BRpSVZjNEw&zoom=1&tbnid=gPvBDIF3AUbAxM:&tbnh=104&tbnw=160&ei=CwoFTebxA5Hzsga9hbjuCQ&prev=/images%3Fq%3Destrone%26um%3D1%26hl%3Dsl%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official%26biw%3D1264%26bih%3D511%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=457&vpy=76&dur=925&hovh=181&hovw=279&tx=219&ty=79&oei=CwoFTebxA5Hzsga9hbjuCQ&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0]
+
* <sup>[3]</sup> [http://www.wolframalpha.com/input/?i=estrone]
* <sup>[3]</sup> [http://www.wolframalpha.com/input/?i=estrone]

Revision as of 10:32, 13 December 2010

Estron[1] je najšibkejši izmed treh najbolj pomembnih estrogenov (estradiol, estron, estriol). Estrogeni so spolni hormoni in naravni agonisti na estrogenskih receptorjih. Glaven pomen teh hormonov je uravnavanje (razvoj) ženskih spolnih znakov. V zdravilstvu jih uporabljajo predvsem v terapiji(v obdobju menopavze), v onkologiji in kot kontraceptive. Večina naravnih estrogenov nastaja v jajčnikih v rodnem obdobju ženske. Delujejo tako, da se vežejo na estrogenske receptorje v različnih organih: kosti, dojke, …

Molekulska formula estrona je C18H22O2 [2] Njegova molekulska masa je 270.366 g/mol. Tališče ima pri temperaturi 264,2 °C in je netopen v vodi.[3] Estron se po zgradbi od estradiola razlikuje po funkcionalni skupini in sicer: estrandiol ima dve OH skupini, estron pa namesto ene hidroksilne skupine ketonsko. Nastane iz androgenov po oksidativni odstranitvi C19-metilne skupine in po nadaljnji aromatizaciji obroča.

Ob zaužitju zdravil se estradiol v jetrih ob prvem prehodu pretvori v estron, zato je raven estrona v krvi višja od ravni estradiola. Začetna višja koncentracija estrogenov v krvi pa lahkopovzroči spremembe v jetrni presnovi.

V času menopavze med estrogeni prevladuje estron. Vsi naravni estrogeni se takrat namreč metabolizirajo v estron. Estron, ki ga uporavljajo v zdravilstvu, ima velike in pomembne učinke. Ugodno vplivajo na metabolizem/presnovo maščob in vzdržujejo ugodno razmerje holesterolov v krvi. Prav tako ima velik vpliv na imunski sistem.Viri

  • MED RAZGL 2001; 40: 415–421 PREGLEDNI ČLANEK 415; Bojana Pinter: Spolni hormoni in njihovi biološki učinki

Zunanje povezave

Personal tools