Imena malih bioloških molekul

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

MDolinar (Talk | contribs)
(New page: Na tej strani so navedeni predlogi slovenjenja bioloških oziroma bioaktivnih molekul, s katerimi se občasno srečujemo pri različnih predmetih v okviru študijskih programov Biokemija. ...)
Next diff →

Revision as of 13:42, 19 May 2017

Na tej strani so navedeni predlogi slovenjenja bioloških oziroma bioaktivnih molekul, s katerimi se občasno srečujemo pri različnih predmetih v okviru študijskih programov Biokemija. Večinoma gre za bioorganske molekule in peptide. Predstavljeni so predlogi, ne uredniško in strokovno preverjeni načini pisanja. Pri nekaterih izrazih so v oklepajih navedeni viri. Izvirnik je vedno zapisan v angleškem jeziku na levi, poslovenjeno ime pa na desni.

Contents

A

B

C

chalcone - halkon

M

miconazole - mikonazol

N

nisin - nisin

P

R

resorcinol - resorcinol
resveratrol - resveratrol

S

siderophore - siderofor

Personal tools