Imena malih bioloških molekul

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(C)
Line 8: Line 8:
chalcone - halkon<br>
chalcone - halkon<br>
chitosan - hitosan, hitozan [pojavljata se obe obliki; na MF in FFA uporabljajo izraz 'hitosan', enako na FKKT UM]
chitosan - hitosan, hitozan [pojavljata se obe obliki; na MF in FFA uporabljajo izraz 'hitosan', enako na FKKT UM]
 +
 +
==D==
 +
dexamethasone - deksametazon<br>
 +
docetaxel - docetaksel
==F==
==F==
furimazine - furimazin<br>
furimazine - furimazin<br>
fusicoccine - fuzikokcin
fusicoccine - fuzikokcin
 +
 +
==L==
 +
lacticin - lakticin
==M==
==M==
Line 20: Line 27:
==P==
==P==
 +
paclitaxel - paklitaksel<br>
 +
pyocin - piocin
==R==
==R==

Revision as of 17:50, 23 May 2017

Na tej strani so navedeni predlogi slovenjenja bioloških oziroma bioaktivnih molekul, s katerimi se občasno srečujemo pri različnih predmetih v okviru študijskih programov Biokemija. Večinoma gre za bioorganske molekule in peptide. Predstavljeni so predlogi, ne uredniško in strokovno preverjeni načini pisanja. Pri nekaterih izrazih so v oklepajih navedeni viri. Izvirnik je vedno zapisan v angleškem jeziku na levi, poslovenjeno ime pa na desni.

Contents

A

B

C

chalcone - halkon
chitosan - hitosan, hitozan [pojavljata se obe obliki; na MF in FFA uporabljajo izraz 'hitosan', enako na FKKT UM]

D

dexamethasone - deksametazon
docetaxel - docetaksel

F

furimazine - furimazin
fusicoccine - fuzikokcin

L

lacticin - lakticin

M

miconazole - mikonazol

N

nisin - nisin

P

paclitaxel - paklitaksel
pyocin - piocin

R

resorcinol - resorcinol
resveratrol - resveratrol

S

siderophore - siderofor

Personal tools