Kazalo KIT

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Na tej strani je glavno kazalo za teme s področja kemijskega inženirstva in tehnologije.

Contents

Predstavitev študija kemijskega inženirstva in tehnologije na FKKT UL

Splošna obvestila za študente

Študijski predmeti po bolonjskih stopnjah

V študijskem letu 2009/10 se začenja študij po bolonjskih načelih za 1. letnike študija na FKKT in to na 1. in 3. stopnji, medtem ko se bo prenovljeni študij na 2. stopnji začel v študijskem letu 2112/13.

Leksikon kemijskega inženirstva in tehnologije

Za področje biokemije in molekularne biologije pripravljajo opise gesel študenti 2. letnika biokemije v okviru seminarjev pri predmetu Biokemija. Gesla imajo razlago v obsegu 400 - 500 besed in povezave do drugih strani z razlagami in do slikovnega gradiva. Leksikon ima svoje kazalo, urejeno po poglavjih, vsi vnosi pa so označeni s kategorijo LEX, tako da je gesla možno pregledovati tudi po abecedi. Podobne opise, vendar v glavnem za posamezne bioaktivne molekule, bodo v študijskem letu 2009/10 pripravljali študenti pri predmetu Molekularne osnove ved o življenju.


Spletna orodja za kemijske inženirce in tehnologe
  • Strokovna orodja


Ostalo

Personal tools