MOVZ seminarji

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Seminarji pri predmetu Molekularne osnove ved o življenju

15 ur kontaktnih ur bo izvedenih v terminu predavanj ali po skupinah v povezavi z vajami. Te teme bodo splošne in bodo prikazi primerov tehnik, odkritij ali procesov, ki bodo teoretično obravnavani na predavanjih. Študentsko delo doma pa bo vključevalo dve nalogi:

  • A: Sodelovanje v razpravah na spletu
  • B: Razlaga enega gesla s področja biološke kemije

A: Razprave na spletu

Razprave bodo tekle znotraj spletne učilnice FKKT (Moodla) in to na forumu. Vsaka 2-3 tedne bodo podane teme za razpravo, tako da jih bo skupaj 5. Teme se bodo dotikale tistega, kar bomo obravnavali na predavanjih in seminarjih. Kdor bo želel sodelovati, naj napiše po možnosti kratek odgovor, argumentirano mnenje ali kritiko napisanega. Če gre za polemiko, vsakič navedite, komu odgovarjate oz. citirajte sporno navedbo. Razprava je smiselna, če preberete vse komentarje in odgovore, ne samo izhodiščne teme.

Sodelovanje pri teh razpravah vam lahko prinese vsakič do 2 točki, skupaj pa se jih pri končni oceni upošteva največ 5. To hkrati pomeni, da vam za maksimalno število točk ni treba sodelovati pri vseh razpravah. Točke boste zvedeli šele ob koncu semestra, ne za vsako temo sproti.

B: Leksikon

V spletni učilnici bo 21. oktobra objavljen seznam izrazov (gesel), ki rabijo razlago. Ko bo seznam objavljen, boste imeli čas do 15. novembra, da si izberete geslo, ki vas zanima. Geslo si izberete tako, da se vpišete ob geslu z imenom in priimkom. Kdor si v tem času ne bo izbral gesla, pomeni da pri tem delu seminarja ne želi sodelovati. Preostala gesla bodo umaknjena s spleta, spremembe na seznamu po tem datumu pa ne bodo veljavne.

Vsako geslo je treba razložiti s 150-300 besedami, razlago pa morate vpisati na wiki kot geslo v leksikonu do 13. decembra 2010 do 12. ure. Gesla morajo imeti vsaj eno povezavo drugam na spletu (npr. na slikovno gradivo), na dnu strani pa mora biti navedba kategorije v obliki [[Category:LEX]], s čimer se stran z opisom avtomatsko razvrsti v leksikon.

Vstopna točka v leksikon je njegovo kazalo. To se generira samo, na osnovi navedbe kategorije strani, kot je opisano v prejšnjem odstavku. Primer dobro razloženega gesla je razlaga molekule taksol. Ko se boste lotili priprave gesla, lahko to pripravljate na svojem računalniku, ko pa boste imeli podatke večinoma zbrane, pa morate vsebino prenesti na wiki strani FKKT. Za to boste rabili uporabniško ime in geslo. Kako ju dobite, je opisano na strani Registracija. Razlago gesla je treba tudi ustrezno oblikovati. Urejanje besedil na wikiju je dokaj enostavno, saj vam ni treba poznati programskega jezika, pač pa samo sledite nekaterim preprostim navodilom in zgledom. Nekaj povezav je zbranih na strani Pomoč, dodatne pa boste hitro našli na spletu.

Leksikografski opis gesla vam lahko prinese največ 5 točk.

Personal tools