RNaza A

From Wiki FKKT

Revision as of 14:46, 6 January 2013 by Irena hafner (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

RNaza A

RNaza A je pogosto omenjena kot najbolj raziskan encim 20. Stoletja, ni pa še popolnoma raziskana. Molekula se sintetizira v ER(endoplazmatski retikulum) trebušne slinavke, izloča pa se v črevo, kjer ima pomembno vlogo pri prebavi hrane.[1] Dobimo pa jo tudi pri izolaciji plazmidne DNA kot stranski produkt.[2]

RNaza A katalizira hidrolizo RNA in je tipa endo-b. Endonukleaze katalizirajo hidroličitno odcepljanje končnih nukleotidov to pomeni hidrolitično cepijo notranje fosfodiesterske vezi. RNaza najpogosteje cepi ob pirimidinu na 3' koncu.[3] Njena molekulska masa je 13700 Da, št. aminokislinskih ostankov pa 124.[4] Sestavljena je iz ene polipeptidne verige in vsebuje 8 cisteinov.[5] V enoverižni obliki največjo aktivnost (npr. Sintetična RNaza ima 78% aktivnost).

Nekatere oblike encima (RNaze A), ki so zelo šibko katalitično aktivne, so močno citotoksično aktivne. Ob koncu 90.let je bilo prvič pokazano, da pri človeku RNaza A postane toksična, če se veže na transferin (protein , ki prenaša železo). Nukleazna aktivnost RNaze A se zaradi vezave na transferin ne spremeni. Vezava na transferin vrjetno olajša prenos RNaze A v celico.[6]

Z RNazo A je bila prvič pokazana renaturacija denaturiranih proteinov. Ker encim vsebuje 8 cisteinov, lahko tvori 4 disulfidne mostičke. Izpostavljena raztopini uree(8M) v prisotnosti reducenta 2-merkaptoetanola RNaza A denaturira. Če pa ureo odstranimo in raztopino izpostavimo kisiku, pH = 8, v prisotnosti istega reducenta, dobimo RNazo A,ki je skoraj 100 encimcko učinkovitapovrne se v nativno obliko (tvorijo se vsi 4 disulfidni mostički).[7]


Viri

Zunanje povezave

Personal tools