Seminarji TehDNA

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 26: Line 26:
PROSIM, DA SE STRIKTNO DRŽITE DOLŽINE PREDSTAVITEV, KER IMAMO TA TEDEN 4 SEMINARJE
PROSIM, DA SE STRIKTNO DRŽITE DOLŽINE PREDSTAVITEV, KER IMAMO TA TEDEN 4 SEMINARJE
-
# Sara Primec([[Stem Cell Educator therapy]]) Vprašanja:  
+
# Sara Primec([[Stem Cell Educator therapy]]) Vprašanja: Bergant Valter, Novoselc Klara Tereza
-
# Alja Zottel ([[hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification]]) Vprašanja:  
+
# Alja Zottel ([[hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification]]) Vprašanja: Dolinar Ana, Kapraljević Ana
-
# Tjaša Goričan ([[Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT]]) Vprašanja:  
+
# Tjaša Goričan ([[Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT]]) Vprašanja: Vrankar Andrej, Uršič Katarina
-
# Rok Štemberger ([[neural stem cells]])
+
# Rok Štemberger ([[neural stem cells]]) Vprašanja: Komljenović Staša, Blatnik Tjaša

Revision as of 14:54, 29 November 2013

Seminarje iz Tehnologije DNA bo v študijskem letu 2013/14 vodila asist. dr. Helena Čelešnik.

SEMINARJI SO OB TORKIH (ob 14h na dekanatu, soba D30, 1. nadstropje levo).

Seznam tem za seminarje:

 1. Mutageneza (16.10.), 3 seminarji: 1. Urban Bezeljak (CRISPR/Cas9) 2. Uroš Stupar (ZFN nukleaze) 3. Helena Vajović (tarčna mutageneza)
 2. Izražanje na površini (23.10.), 3 seminarji: 1. Mitja Crček (Ribosome display), 2. Klara Tereza Novoselc (Phage display) 3. Živa Marsetič (Predstavitev na površini bakterij)
 3. Dvohibridni sistemi (30.10.), 3 seminarji: 1. Katja Kovačič (BiFC) 2. Barbara Žužek (YTH s knjižnico celic HeLa) 3. Bernarda Majc (YTH)
 4. Mutageneza/genetika (6.11.), skupaj 3 seminarji: 1. Valter Bergant (scFv phage display), 2. Ana Kapraljević (gene silencing shRNA), 3. Tjaša Blatnik (gene overexpression)
 5. GSO v agronomiji (12.11.), 3 seminarji: 1. Niki Bursič (izboljšanje tolerance na mraz in slanost), 2. Petra Malavašič (biofortifikacija riža), 3. Jernej Mustar (rizobakterijska simbioza)
 6. Transgenske živali (26.11.), 3 seminarji: 1. Andrea Grof (transgenske kokoši), 2. Eva Lucija Kozak (HMC), 3. Špela Pohleven (transgene podgane)
 7. Izvorne celice (3.12.), 4 seminarji: 1. Sara Primec, 2. Alja Zottel, 3. Tjaša Goričan (SCNT), 4. Rok Štemberger
 8. DNA-diagnostika (10.12.), 4 seminarji: 1. Tina Gregorič , 2. Eva Knapič, 3. Veronika Jarc, 4. Jana Verbančič
 9. Forenzika, arheologija, sistematika (17.12.), 3 seminarji: 1. Matja Zalar, 2. Andreja Bratovš, 3. Maja Remškar
 10. Mikromreže, genomike (7.1.), 3 seminarji: 1. Andrej Vrankar, 2. Filip Kolenc 3. Nastja Štemberger
 11. Gensko zdravljenje s. lat. (14.1.), 3 seminarji: 1. Ana Dolinar 2. Staša Komljenovič, 3. Katarina Uršič


IZBIRANJE ČLANKOV ZA SEMINARJE: Ni nujno, da je metoda, ki jo želimo predstaviti, sama tematika izbranega članka. Zaželeno je, da članek obravnava neko biološko temo, pri raziskovanju le-te pa avtorji uporabljajo metodo, ki jo želimo predstaviti.


POVZETKI ZA SEMINARJE 3.12.2013: dolžina predstavitve: 13 min, čas za vprašanja: 9 min na seminar.

PROSIM, DA SE STRIKTNO DRŽITE DOLŽINE PREDSTAVITEV, KER IMAMO TA TEDEN 4 SEMINARJE

 1. Sara Primec(Stem Cell Educator therapy) Vprašanja: Bergant Valter, Novoselc Klara Tereza
 2. Alja Zottel (hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification) Vprašanja: Dolinar Ana, Kapraljević Ana
 3. Tjaša Goričan (Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT) Vprašanja: Vrankar Andrej, Uršič Katarina
 4. Rok Štemberger (neural stem cells) Vprašanja: Komljenović Staša, Blatnik Tjaša


POVZETKI ZA SEMINARJE 26.11.2013 (ob 14h, soba D30) Dolžina predstavitve: 13 min

 1. Andrea Grof (transgenske kokoši) Vprašanja: Zottel Alja, Vajović Helena
 2. Eva Lucija Kozak (HMC) Vprašanja: Štemberger Nastja, Knapič Eva
 3. Špela Pohleven (transgene podgane) Vprašanja: Bratovš Andreja, Kovačič Katja


POVZETKI ZA SEMINARJE 12.11.2013 (ob 14h na dekanatu - D30) Dolžina predstavitve: 13 min

 1. Niki Bursič (izboljšanje tolerance na mraz in slanost) (Vsak svoje) vprašanje postavita Kolenc Filip in Primec Sara
 2. Petra Malavašič (biofortifikacija riža) Vprašanje postavita Zalar Matja in Gregorič Tina
 3. Jernej Mustar (rizobakterijska simbioza) Vprašanje postavita Jarc Veronika in Remškar Maja


POVZETKI ZA SEMINARJE 6.11.2013

 1. Valter Bergant (scFv phage display)
 2. Ana Kapraljević (gene silencing shRNA)
 3. Tjaša Blatnik (gene overexpression)


POVZETKI ZA SEMINARJE 30.10.2013

 1. Katja Kovačič (BiFC)
 2. Barbara Žužek (YTH s knjižnico celic HeLa)
 3. Bernarda Majc (YTH)


POVZETKI ZA SEMINARJE 23.10.2013

 1. Mitja Crček (Predstavitev na ribosomih)
 2. Klara Tereza Novoselc (Phage display)
 3. Živa Marsetič (Predstavitev na površini bakterij)


POVZETKI ZA SEMINARJE 14.10.2013

 1. Urban Bezeljak (CRISPR/Cas9)
 2. Uroš Stupar (ZFN nukleaze)
 3. Helena Vajović (tarčna mutageneza)
Personal tools