Tetrapirol

From Wiki FKKT

Revision as of 13:07, 19 February 2010 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Tetrapiroli

Tetrapiroli so spojine, ki vključujejo štiri pirolne obroče. Razen korina so povezani z metinskimi (=CH-) vezmi, linearno ali pa ciklično.

Linearni tetrapiroli, ki so povezani s tremi metinskimi vezmi so:

- bilini

- fikobilini

Ciklični tetrapiroli, vezani s štirimi metinskimi vezmi so:

- porfirini

- klorofili

Korini so ciklični tetrapiroli, ki imajo namesto ene metinske vezi direktno interpirolno vez.


Bilini

Bilini so pigmenti (linearni tetrapiroli), ki se pojavijo kot metabolni produkt v mnogih živih bitjih. Pri ljudeh je bilirubin produkt razkroja hema (del hemoglobina, ki je v rdečih krvničkah).

Prisotni so v veliko organizmih, od sesalcev do nevretenčarjev in rdečih alg.


Fikobilini

Fikobilini so kromofori (molekule, ki lovijo svetlobo); najdemo jih v kloroplastih rdečih alg in v cianobakterijah, a ne v višje razvitih rastlinah. Vežejo se na vodotopne proteine, fikobiliproteine, ki nato prenesejo energijo, ki jo dobijo od ujete svetlobe, na klorofile. Klorofili jo nato porabijo za fotosintezo.

Dobro absorbirajo rdečo, oranžno, rumeno in zeleno svetlobo, to so valovne dolžine, ki jih klorofil a slabo absorbira. Pri določeni valovni dolžini tudi fluorescirajo, zato jih uporabljamo tudi kot kemične označbe.

Porfirini

Porfirini so organske spojine, najbolje poznane kot pigment v rdečih krvničkah. So konjugirane kisline ligandov, ki vežejo kovine, da tvorijo kompleksne spojine. Človeški hem (del hemoglobina) veže železov ion, zato je kri rdeče barve (npr. mehkužci imajo modro kri zaradi vezanega bakra).


Klorofili

Klorofil je pigment zelene barve, ki ga lahko najdemo v večini rastlin, alg in cianobakterij. Klorofil je izjemno pomemben za fotosintezo (brez nje pa sploh ne bi bilo življenja). Sintezira se podobno kot porfirini, na sredini pa ima magnezijev ion, ponavadi pa ima tudi nekaj stranskih verig.Viri

Dodatne povezave

Sinteza pirolov (sestavni del tetrapirolov): [6]

Personal tools