Wiki FKKT:About

From Wiki FKKT
Jump to navigationJump to search

Namen tega wikija je, da učiteljem in študentom omogoči interaktivno sodelovanje pri vsebinah, ki sodijo v sklop kemije, biokemije, kemijskega inženirstva in tehnologije. Wiki lahko uporabljate za opise študijskih predmetov in vsebin, za leksikone posameznih področij, za opise tehnik in tehnologij, za laboratorijske priročnike in dnevnike in še marsikaj drugega.

Za vpisovanje novih podatkov in ustvarjanje novih strani se morate najprej registrirati. Registracijo izvede administrator, ki mu pošljete potrebne podatke kot je razloženo na strani Registracija.

V ozadju wikija FKKT UL je programsko orodje Mediawiki, ki je verjetno najbolj znano v svetu wikijev in ki poganja tudi Wikipedijo. O njegovi uporabi boste zlahka našli vse tiste informacije, ki so potrebne za osnovno delo z wikijem; nekaj jih je zbranih na strani Pomoč.

Kako boste wiki videli na vaši strani, lahko v veliki meri sami določite preko Nastavitev.