Wiki FKKT:General disclaimer

From Wiki FKKT
Jump to navigationJump to search

Odgovornost za vsebino prispevkov na wikiju FKKT je na strani avtorjev. Fakulteta ne jamči za pravilnost vsebine, čeprav se trudimo, da bi imeli prispevki čim manj napak.

Prepovedano je objavljati neresnične, žaljive in sovražne vsebine.