Wiki FKKT:Privacy policy

From Wiki FKKT
Revision as of 09:03, 11 August 2009 by MDolinar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Podatki o avtorjih so razvidni iz zgodovine urejanja posameznih prispevkov. Avtorji na svojih uporabniških straneh o sebi razkrijejo tiste podatke, ki se jim zdijo pomembni in/ali zanimivi. Administrator ne daje podatkov o uporabnikih, razen v primerih, ko ga k temu zavezuje zakon in v primeru resnih kršitev uporabniških pravic, kar bi lahko privedlo do postopka pred disciplinsko ali podobno komisijo fakultete ali univerze.