Search results

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

No page title matches

There is no page titled "Tirozin".

For more information about searching Wiki FKKT, see Help.

Showing below up to 20 results starting with #1.

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Page title matches

 • Tirozin-kinaza
  ... ne tirozin kinaze v človeškem inzulin receptorju) in več kot 90 protein tirozin kinaz je bilo odkritih v človeškem genomu. Te igrajo ključno vlogo v ra ... ... oad.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/PDB_1m61_EBI.jpg Slika 1: Protein Tirozin-kinaza]
  3 KB (475 words) - 10:25, 23 March 2010

Page text matches

 • Aminokisline in proteini
  Slika:120px-L-tyrosine-skeletal.png|'''L-tirozin''' (Tyr/Y)
  6 KB (769 words) - 20:56, 25 March 2021
 • Z encimom povezani receptorji
  ... zročijo, aktivacijo tirozinske kinaze, ki fosforilira hidroksilno skupino tirozina na receptorju. ===DELOVANJE TIROZIN-KINAZNEGA RECEPTORJA===
  4 KB (628 words) - 13:40, 22 October 2010
 • Receptor za inzulin
  ... eptorji, ki jih aktivira inzulin. So kinazni proteini in pripadajo skupini tirozin kinaza receptorjev, saj delujejo kot encimi, ki katalizirajo fosforilacijs ...
  2 KB (239 words) - 10:16, 23 March 2010
 • Epidermalni rasti faktor
  ... alni rastni faktor (EGFR) na površini celice in spodbuja notranji protein tirozin kinazo za aktivnost receptorjev. Aktivnost tirozin kinaze se začne s kaskado signala, ki povzroči različne biokemijske spr ...
  4 KB (540 words) - 08:53, 5 January 2010
 • Tirozin-kinaza
  ... ne tirozin kinaze v človeškem inzulin receptorju) in več kot 90 protein tirozin kinaz je bilo odkritih v človeškem genomu. Te igrajo ključno vlogo v ra ... ... oad.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/PDB_1m61_EBI.jpg Slika 1: Protein Tirozin-kinaza]
  3 KB (475 words) - 10:25, 23 March 2010
 • Protein-kinaza
  ... je encim, ki pripenja fosfatno skupino na aminokislino serin, treonin ali tirozin, vgrajeno v protein. ... kupino. Večina protein-kinaz deluje na serin in treonin, druge pa samo na tirozin. Obstajajo tudi redke protein-kinaze, ki fosforilirajo druge aminokisline; ...
  2 KB (352 words) - 10:15, 19 February 2010
 • Fenilalanin
  ... ovine, delno pa se z encimom fenilalanin hidroksilazo v jetrih pretvarja v tirozin. Fenilalanin vsebujejo vsa beljakovinska živila: meso, jajca, mleko, žit ... Homozigoti ne morejo spremeniti fenilalanina v tirozin zaradi pomanjkanja encima fenilalanin hidroksilaze v jetrih. Pomanjkanje e ...
  2 KB (277 words) - 21:00, 4 January 2010
 • Prostorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celic
  ... ememba, ki na intracelularni domeni receptorja povzroči avtofosforilacijo tirozinskih ostankov v aktivnem mestu in nadaljni prenos signala preko [http://en. ...
  2 KB (328 words) - 17:07, 23 March 2010
 • Kimotripsin
  ... a peptidno vez aminokislin s hidrofobno stransko verigo kot so: triptofan, tirozin in fenilalanin.
  1 KB (202 words) - 09:39, 19 February 2010
 • Dopamin
  ... l.wikipedia.org/wiki/Kateholamini kateholamine], tj. derivate aminokisline tirozina. ... ksilacijo L-tirozina v [[L-DOPA|L-DOPO]] (L-dihidroksifenilalanin) preko [[tirozin hidroksilaze]], in nadaljuje z dekarboksilacijo L-DOPE, ki jo katalizira e ...
  3 KB (429 words) - 23:18, 11 December 2010
 • Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitih
  ... eno ter citolazemsko domeno, ki jo lahko razdelimo na katalitično aktiven tirozin-fosfatazni del in neaktiven del. Izvencelična domena rada tvori dimere in ...
  1 KB (207 words) - 13:50, 30 May 2010
 • BIO2 Povzetki seminarjev
  ... oteinov, majhne GTPaze iz Rho in Ras družin, receptorne in ne-receptorne tirozin- kinaze in lipidne komponente celičnih membran. ... nih celic mišičnega in maščobnega tkiva, kjer se usede na specifičen tirozin-kinazni receptor INS-R. Preko zapletene kaskade spodbudi celico k absorbci ...
  57 KB (8617 words) - 12:43, 6 February 2011
 • Mikrocistin
  ... ocistinov. Aminokislina označena z X je lahko levcin (L), arginin (R) ali tirozin (Y), aminokislina Y pa je lahko arginin (R), alanin (A) ali metionin (M). ...
  3 KB (469 words) - 13:44, 10 December 2010
 • Norepinefrin
  ... ija tirozina v [[L-DOPA|dihidroksifenilalanin]] (L-DOPA) s pomočjo encima tirozin-hidroksilaze. Nato sledi dekarboksilacija do živčnega prenašalca [[dopa ...
  2 KB (232 words) - 09:55, 4 February 2011
 • Epinefrin
  ... ne skupine na dušikov atom amino skupine. Pri pretvorbi sodelujejo encimi tirozin hidroksilaza, DOPA dekarboksilaza, dopamin β-hidroksilaza in feniletanola ...
  4 KB (640 words) - 09:50, 4 February 2011
 • Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
  ... oteinov, majhne GTPaze iz Rho in Ras družin, receptorne in ne-receptorne tirozin- kinaze in lipidne komponente celičnih membran. ... nih celic mišičnega in maščobnega tkiva, kjer se usede na specifičen tirozin-kinazni receptor INS-R. Preko zapletene kaskade spodbudi celico k absorbci ...
  53 KB (8001 words) - 09:58, 11 January 2011
 • Lastnosti aminokislin
  ... absorbirajo aminokisline z aromatskim značajem (fenilalanin, triptofan in tirozin). ... oločenih okoliščinah pa je potreben vnos s hrano. Aminokisline cistein, tirozin, histidin in arginin pa so pri otrocih celo esencialne, saj ne morejo jih ...
  6 KB (937 words) - 21:07, 25 March 2021
 • Receptorji
  2. Receptor tirozin kinaza, receptorji, ki so v plazemski membrani in so hkrati encimi. Aktivi ...
  4 KB (547 words) - 19:04, 11 January 2011
 • BIO1 Povzetki seminarjev 2011
  ... stanku dopamina iz L-tirozina. Za nastanek L-DOPE mora biti prisoten encim tirozin hidroksilaza. Za izražanje tega encima pa je pomemben receptor sirota Nur ...
  58 KB (9138 words) - 23:45, 19 February 2012
 • Ke2 Povzetki seminarjev
  ... voju in nastanku raka pa velja omeniti pomembne proteine kot sta na primer tirozin-kinaza in Ras protein. Rak pa je lahko lokaliziran na enem področju ali p ... ... raženostjo receptorja serin kinaze in zmanjšano izraženostjo receptorja tirozin kinaze).
  62 KB (9776 words) - 21:01, 16 July 2011

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Advanced search

Search in namespaces:
                               

Search for  
Views
Personal tools
Toolbox