Biokemijski seminar 1 - 2009/10

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seminarski roki:)
(Seminarski roki:)
Line 48: Line 48:
''Recenzenta: Juvančič J., Korpar T.<br>''
''Recenzenta: Juvančič J., Korpar T.<br>''
-
2. Simonič Nataša<br>
+
2. Simonič Nataša [[Zavirano IGF-1 sporočanje zmanjšuje s staranjem povezano proteotoksičnost v miših]] [http://www.cell.com/abstract/S0092-8674(09)01426-3]<br>
''Recenzenta: Žlajpah M., Rot Z.<br>''
''Recenzenta: Žlajpah M., Rot Z.<br>''
3. Rovanšek Veronika<br>
3. Rovanšek Veronika<br>

Revision as of 19:06, 17 March 2010

Temo za seminar pošljite na naslov profesorice [1] najkasneje 1 mesec pred datumom predstavitve, novica, ki jo boste obdelali, pa na dan predstavitve ne sme biti starejša kot 2 meseca. Na zgornji naslov pošljite tudi ~ dvostranski seminar (1000-1200 besed) do roka, ki je vpisan kot 'rok za oddajo 1. verzije' in to najkasneje do polnoči dneva, ki je naveden. Seminar morata do tega roka dobiti tudi oba recenzenta.

Če si ne predstavljate, kako naj bi ta seznam bil oblikovan, si oglejte seznam letošnjih 2. letnikov.
Slovenski naslov povežite z novo stranjo, na kateri nato opišite novico (200 besed). Hkrati vpišite slovenski naslov, svoje ime in datum predstavitve v kazalo in to v kategorijo, ki se vam zdi najustreznejša. Vpišete lahko tudi novo kategorijo.

Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'. Recenzente bomo vpisali, ko bo seznam končan. Na posamezni uri so lahko na vrsti največ tri predstavitve.Seminarski roki:

Predstavitev 15.3. {rok za oddajo 1. verzije 4.3., recenzenti popravijo do 8.3.}
1. Adamič Bojan -Omega-3 maščobne kisline predstavljajo možno orožje v boju s tumorji živčnega sistema pri otrocih. [2]
Recenzenta: Ogrin L., Draščič S.
2. Dimitrijević Đorđe - Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic. [3]
Recenzenta: Pavlovič T., Ferkolj M.
3. Belšak Karmen - 3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV [4]
Recenzenta: Bevc L., Flis T.
4. Debeljak Mirjam - Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme [5]
Recenzenta: Bezeljak U., Stupar U.

Predstavitev 18.3. {rok za oddajo 1. verzije 8.3., recenzenti popravijo do 12.3.}
1. Bole Urša Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku [6]
Recenzenta: Bigec T., Ščuk D.
2. Razboršek Brigita - Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni [7]
Recenzenta: Kaneuskaya L., Šterbal I.

Predstavitev 25.3. {rok za oddajo 1. verzije 11.3., recenzenti popravijo do 18.3.}
1. Umek Špela Zaviranje angiogeneze in rasti tumorja z oralno aktivno učinkovino, ki stabilizira neaktivno stanje PDGFRβ/B-RAF [8]
Recenzenta: Kogoj M., Bratuš Š.
2. Kolar Sabina - ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem [9]
Recenzenta: Stupar U., Caf-Feldin Ž
3. Kranjc Aleksander - Ritalin povečuje sposobnost učenja s povečanjem plastičnosti možganov [10]
Recenzenta: Kolenc F., Merljak M..
4. Bosilj Monika Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu [11]
Recenzenta: Korpar T., Primec S.,
5. Bezeljak Urban Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom [12]
Recenzenta: Simonič N., Železnik Ž.
6. Primc Tisa Dosežena aksonska regeneracija in vitro [13]
Recenzenta: Žbogar U., Rovanšek V.

Predstavitev 1.4. {rok za oddajo 1. verzije 18.3., recenzenti popravijo do 25.3.}
1. Banič Teja-Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih

Recenzenta: Juvančič J., Korpar T.
2. Simonič Nataša Zavirano IGF-1 sporočanje zmanjšuje s staranjem povezano proteotoksičnost v miših [14]
Recenzenta: Žlajpah M., Rot Z.
3. Rovanšek Veronika
Recenzenta: Adamič B., Frančič V.
4. Železnik Žan
Recenzenta: Rupar K., Gregorič T.
5. Ferkolj Maja
Recenzenta: Belšak K., Gubanec, V
6. Draščič Sara
Recenzenta: Berčič T., Handanović E.

Predstavitev 8.4. {rok za oddajo 1. verzije 25.3., recenzenti popravijo do 1.4.}
1. Caf Feldin Žan
Recenzenta: Berki B., Hriberšek D.
2. Frančič Vito Stabilnost in dinamika zvijanja proteina posneta v živi celici [15]
Recenzenta: Merljak M., Bole U.
3. Stupar Uroš
Recenzenta: Naraglav N., Bosilj M.

Predstavitev 12.4. {rok za oddajo 1. verzije 29.3., recenzenti popravijo do 5.4.}
1. Kanevskaya Liza
Recenzenta: Frančič V., Tolar E.
2. Ščuk Dino
Recenzenta: Gregorič T., Razboršek T.
3. Kolenc Filip
Recenzenta: Gubanec V., Debeljak M.

Predstavitev 15.4. {rok za oddajo 1. verzije 1.4., recenzenti popravijo do 8.4.}
1. Handanović Elmina
Recenzenta: Perme N., Dimitrijević Đ.
2. Flis Tjaša
Recenzenta: Železnik Ž., Kaneuskaya L.
3. Pavlovič Tanja
Recenzenta: Bole U., Žlajpah M.
4. Bratuš Maruša Morfologija psov- geni in mutacije [16]
Recenzenta: Bosilj M., Kolar S.
5. Primec Sara
Recenzenta: Tolar E., Kolenc F.
6. Naraglav Nives
Recenzenta: Umek Š., Simonič N.
7. Kogoj Maja Presnova: Razumevanje odpornosti na ščitnične hormone [17]
Recenzenta: Rovanšek V., Kranjc A.
8. Žbogar Urška Zmožnost aminokislin za opravljanje več vlog hkrati je morda šibka točka virusa hepatitisa C [18]

Recenzenta: Rupar K., Podjed Š.

Predstavitev 22.4. {rok za oddajo 1. verzije 8.4., recenzenti popravijo do 15.4.}
1. Bevc Luka
Recenzenta: Kolar S., Perme N.
2. Bigec Tjaša
Recenzenta: Ščuk D., Podjed Š.
3. Žlajpah Margareta
Recenzenta: Šterbal I., Berčič T.

Predstavitev 6.5. {rok za oddajo 1. verzije 22.4., recenzenti popravijo do 29.4.}
1. Juvančič Janja
Recenzenta: Bratuš M., Berki B.
2. Berčič Tjaša
Recenzenta: Caf-Feldin Ž., Primc T.
3. Gregorič Tina
Recenzenta: Debeljak M., Naraglav N.
4. Gubanec Vesna
Recenzenta: Dimitrijević Đ., Bezeljak U.
5. Ogrin Laura
Recenzenta: Draščič S., Pavlovič T.
6. Tolar Eva
Recenzenta: Ferkolj M., Umek Š.

Predstavitev 13.5. {rok za oddajo 1. verzije 29.4., recenzenti popravijo do 6.5.}
1. Korpar Tanja
Recenzenta: Kranjc A., Kogoj M.
2. Šterbal Ines
Recenzenta: Handanović E., Adamič B.
3. Berki Barbara
Recenzenta: Žbogar U., Banič T.

Predstavitev 27.5. {rok za oddajo 1. verzije 13.5., recenzenti popravijo do 20.5.}
1. Podjed Špela
Recenzenta: Flis T., Belšak K.
2. Rot Zala
Recenzenta: Primec S., Bevc L.
3. Hriberšek Damjana
Recenzenta: Razboršek B., Ogrin L.

Predstavitev 31.5. {rok za oddajo 1. verzije 17.5., recenzenti popravijo do 24.5.}
1. Perme Nejc
Recenzenta: Rot Z., Bigec T.
2. Merljak Matevž
Recenzenta: Banič T., Primc T.
3. Rupar Kaja
Recenzenta: Hriberšek D., Juvančič J.

Predstavitev 3.6. {rok za oddajo 1. verzije 18.5., recenzenti popravijo do 25.5.}
1.
Recenzenta:
2.
Recenzenta:
3.
Recenzenta:
4.
Recenzenta:
5.
Recenzenta:
6.
Recenzenta:
7.
Recenzenta:
8.
Recenzenta:

Personal tools