Seminarji SB 2018/19

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 34: Line 34:
[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Inženiring_bakterij_Escherichia_coli_odzivnih_na_svetlobo Inženiring bakterij ''Escherichia coli'' odzivnih na svetlobo] (Karmen Žbogar)
[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Inženiring_bakterij_Escherichia_coli_odzivnih_na_svetlobo Inženiring bakterij ''Escherichia coli'' odzivnih na svetlobo] (Karmen Žbogar)
 +
 +
[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kombinatori%C4%8Dni_in%C5%BEeniring_intergenskih_regij_v_operonih_uravnava_izra%C5%BEanje_ve%C4%8D_genov Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov] (Urška Kašnik)
 +
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI  
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI  

Revision as of 12:01, 9 January 2019

V študijskem letu 2018/19 študentje predstavljajo naslednje teme:

RAZISKOVALNI ČLANKI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.)

MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov (Valentina Levak)

RNA-stikala tipa Toehold: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov (Špela Malenšek)

Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi (Matej Kolarič)

Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage (Fran Krstanović)

Nekaj pogledov na sistemsko biologijo kvasovke (Gašper Žun)

Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi (Urška Jelenovec)

Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic (Gašper Marinšek)

Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah (Neža Koritnik)

Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca (Gašper Virant)

Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja (Primož Tič)

Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways (Marija Atanasova)

Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo (Peter Pečan)

Programirano utišanje in aktivacija izražanja bakterijskega gena z uporabo konstruiranega CRISPR-Cas sistema (Tjaša Sorčan)

Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja pri miših (Natalija Pucihar)

Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo (Karmen Žbogar)

Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov (Urška Kašnik)


NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI

(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.)
Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje (Rok Miklavčič)

Canditect – hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9 (Jerneja Ovčar)

CAPOEIRA – razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje (Anamarija Habič)

BIOTIC BLUE - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah (Tina Požun)

Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji (Kity Požek)

Cockroach terminator] (Roberta Mulac)

MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni (Ernest Šprager)

BioWatcher: Pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni (Nina Mavec)

CAT-Seq: Visokoprepustna metoda za analizo katalitske aktivnosti biomolekul (Bine Tršavec)


Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.Razpored po datumih predstavitev (pri vsakem terminu je navedeno število možnih seminarjev; vpišite ime in priimek pri dnevu, ko želite predstaviti seminar ter dopišite naslov seminarja, ki naj bo povezan s povzetkom):

22.11.
1
2 Valentina Levak

27.11.
1
2
3
4

29.11.
1 Matej Kolarič
2 Špela Malenšek
3
4

4.12.
1 Gašper Žun
2 Fran Krstanovic
3
4

6.12.
1 Urška Jelenovec
2 Rok Miklavčič
3
4

11.12.
1 Jerneja Ovčar
2 Neža Koritnik
3 Gašper Virant
4 Gašper Marinšek

18.12.
1 Tina Požun
2 Anamarija Habič
3 Roberta Mulac
4 Kity Požek

3.1.
1 Nina Mavec
2 Primož Tič
3 Ernest Šprager
4

8.1.
1 Marija Atanasova
2 Bine Tršavec
3 Peter Pečan
4 Tjaša Sorčan

10.1.
1 Urška Kašnik
2 Natalija Pucihar
3 Karmen Žbogar
4 Uroš Zavrtanik

15.1.
1 Jerneja Kocutar
2 Blaž Lebar
3 Tadej Satler
4 Miha Koprivnikar Krajnc


17.1.
1 Milena Stojkovska
2 Špela Koren

Personal tools