User contributions

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
Search for contributions 
 

(Latest | Earliest) View () (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 • 12:28, 11 August 2009 (hist) (diff) m Seznam predstavljenih novic 2009(top)
 • 12:11, 11 August 2009 (hist) (diff) N Seznam predstavljenih novic 2009(New page: '''Seznam novic po področjih'''<br> Novico, ki jo boste predstavili, uvrstite v kategorijo, kamor mislite, da najbolj sodi. Uvedete lahko tudi novo kategorijo, če mislite, da bi bilo to ...)
 • 11:41, 11 August 2009 (hist) (diff) N Skupine za novico B09(New page: Temo za seminar pošljite na naslov docenta [mailto:marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si] najkasneje 1 mesec pred datumom predstavitve, novica, ki jo boste obdelali, pa na dan predstavitve ne sme ...) (top)
 • 11:34, 11 August 2009 (hist) (diff) m Biokemijski seminar(B: Novica)
 • 11:33, 11 August 2009 (hist) (diff) N Skupine za leksikon B09(New page: Vpišite imena članov posameznih skupin za leksikografske opise (Biokemiki 2009/10)!<br> Rok za vpis članov skupine (vsaka skupina ima 2 študenta) in teme je 6. november.<br> Pred vpis...)
 • 11:26, 11 August 2009 (hist) (diff) Biokemijski seminar
 • 11:03, 11 August 2009 (hist) (diff) N Uvod v imunologijo(New page: ==Definicija== Imunologija je biološka znanost, ki proučuje strukturo in funkcijo imunskega sistema. <br> Imunski sistem je celota mehanizmov v organizmu, ki mu omogočajo obrambo pred...)
 • 11:02, 11 August 2009 (hist) (diff) N Levkemija(New page: Abnormalen in zdrav kostni mozeg Levkemije so novotvorbe matičnih celic hemopoeze, ki hkrati vzniknejo v vsem kostnem mozgu in ga pogosto difuzno prer...)
 • 11:01, 11 August 2009 (hist) (diff) N Alzheimerjeva bolezen(New page: Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence. Demenca je kronična bolezen, ki prizadene spomin. Je skupek simptomov in znakov, ki se pojavljajo pri bolniku in so lahko posledica ...)
 • 11:00, 11 August 2009 (hist) (diff) N Parkinsonova bolezen(New page: '''Parkinsonova bolezen''' je kronična, progresivna in zaenkrat še neozdravljiva bolezen osrednjega živčevja. Običajno se pojavi okoli 60. leta starosti in je pri moških pogostejša ...)
 • 10:59, 11 August 2009 (hist) (diff) N Sladkorna bolezen tipa I in II(New page: '''Sladkorna bolezen''' (diabetes mellitus), je stanje stalno zvišane ravni glukoze v krvi. Nastane zaradi pomanjkanja hormona inzulina ali odpora proti njegovemu delovanju. Bolezen se ka...)
 • 10:58, 11 August 2009 (hist) (diff) N Rak(New page: UVOD Rak je posledica kopičenja mutacij v genomu. Te napake pa nato vplivajo na izražanje in delovanje proteinov, ki so glavni nadzorni mehanizem znotraj celic. Odgovorni so za sprejema...)
 • 10:57, 11 August 2009 (hist) (diff) N Medcelični stiki(New page: Celice se med seboj povezujejo. Da se lahko povežejo, potrebujejo povezovalne molekule, ki prepoznajo sosednjo celico. Povezujejo se samo celice enakega tipa, saj imajo enake povezovalne ...)
 • 10:55, 11 August 2009 (hist) (diff) N Celična smrt(New page: Kadar celica umre zaradi poškodbe, imenujemo takšno vrsto celične smrti '''nekroza'''. Značilno zanjo je, da poteče hkrati v večih celicah. Pri tem nabreknejo mitohondriji, jedro in ...)
 • 10:53, 11 August 2009 (hist) (diff) N Genetsko spremenjeni organizmi(New page: Genetsko spremenjeni organizmi (GSO) so živi organizmi, v katerih je bil genski material (DNA) spremenjen s postopki, ki potekajo drugače kot v naravi, torej drugače kot s križanjem al...)
 • 10:51, 11 August 2009 (hist) (diff) N Telomeri(New page: Telomeri so nukleoproteinske strukture na koncih kromosomov, ki so se v evoluciji ohranile vse od enoceličnih evkariontov do sesalcev, kar kaže na njihovo pomembno varovalno vlogo v prep...)
 • 10:50, 11 August 2009 (hist) (diff) N Sinteza proteinov(New page: Pri sintezi določenega proteina se mora genska informacija z odseka DNA prepisati v zaporedje aminokislin, ki je značilno za ta protein. DNA se nahaja v celičnem jedru in ga nikoli ne z...)
 • 10:49, 11 August 2009 (hist) (diff) N Z G-proteini povezani receptorji(New page: =Struktura= Receptorji, sestavljeni iz 7 α-heliksov oziroma[http://www.molpharm.dk/images/7TM.jpg''' 7 TM receptorji'''], so odgovorni za prenos informacije, ki izvira iz različnih sign...)
 • 10:48, 11 August 2009 (hist) (diff) N Z encimom povezani receptorji(New page: Z encimom povezani receptorji so transmembranski proteini (ena alfa vijačnica), ki imajo dve domeni, ekstracelularno in citosolno. Na ekstracelularno domeno se veže ligand, ki regulira c...)
 • 10:44, 11 August 2009 (hist) (diff) N Termogeneza(New page: Maščobno tkivo je sestavina opornih tkiv, zlasti rahlega veziva, lahko pa nastopa kot samostojno tkivo. Vsebuje celice, ki so specializirane za shranjevanje maščobe t.i. adipocite. V c...)
 • 10:42, 11 August 2009 (hist) (diff) N Pregled metabolizma(New page: Shematska slika metabolizma Metabolizem je serija povezanih encimsko kataliziranih reakcij znotraj živih organizmov. V osnovi delimo metabolizem ...)
 • 10:40, 11 August 2009 (hist) (diff) N Motorni proteini(New page: '''Motorni proteini''' so molekularni motorji, ki so sposobni gibanja vzdolž površine določenih substratov. Energijo za premikanje dobijo s hidrolizo ATP in tako pretvarjajo kemično en...)
 • 10:39, 11 August 2009 (hist) (diff) N Vitamini(New page: = '''Vitamini''' = Vitamin je skupno ime za skupino biološko aktivnih organskih spojin, katere potrebujemo za pravilno rast in razvoj ter vzpostavitev zdravstvenega ravnotežja. Ljudje i...)
 • 10:38, 11 August 2009 (hist) (diff) N Nukleinske kisline(New page: Nukleinske kisline razdelimo na dve vrsti: deoksiribonukleinske kisline (DNA) in ribonukleinske kisline (RNA). DNA molekula nosi genetski zapis, v evkariontskih celicah se nahaja v jedru. ...)
 • 10:36, 11 August 2009 (hist) (diff) N Škrob(New page: '''Škrob''' je rezervni polisaharid pri rastlinah. Je hompolimer, sestavljen iz amilopektina (75 - 85%) in amiloze (15 - 25%). Osnovni gradnik škroba je [http://sl.wikipedia.org/wiki/Glu...)
 • 10:35, 11 August 2009 (hist) (diff) N Disaharidi in oligosaharidi(New page: =Oligosaharidi= Oligosaharidi so ogljikovi hidrati sestavljeni iz 2 do 12 monosaharidnih enot, ki jih v naravi najdemo kot produkt razgradnje polisaharidov. Vežejo se s ''proteini'' (gli...)
 • 10:33, 11 August 2009 (hist) (diff) N Monosaharidi(New page: '''Monosaharidi''' ( iz gr. monos: enojen, sacchar: sladkor) ali preprosti sladkorji so derivati aldehidov in ketonov, ki vsebujejo vsaj tri ogljikove atome. So gradniki [[Disaharidi in ol...)
 • 10:32, 11 August 2009 (hist) (diff) N Membranski lipidi(New page: [http://en.wikipedia.org/wiki/Lipid Lipidi] so organske spojine, netopne v vodi. Večinoma so amfipatične molekule, kar pomeni, da imajo tako hidrofilno kot tudi hidrofobno regijo, ki jo ...)
 • 10:30, 11 August 2009 (hist) (diff) N Maščobne kisline(New page: molekula maščobne kisline '''Maščobna kislina''' je v [http://sl.wikipedia.org/wiki/Organska_kemija organski kemiji] in še posebej [http://sl.wiki...)
 • 10:23, 11 August 2009 (hist) (diff) N Aminokisline in proteini(New page: Aminokisline so velike molekule, ki vsebujejo '''aminsko''' (-NH<sub>2</sub> ) in '''karboksilno skupino''' (-COOH) in so osnovni gradniki proteinov. Povprečna masa ene aminokisline je 11...)
 • 10:21, 11 August 2009 (hist) (diff) N Leksikon BMB(New page: ==Biološke molekule== * Aminokisline in proteini ** Lastnosti aminokislin ** Peptidna vez in peptidi ** Ravni proteinske strukture *** Kolageni * Lipidi ** Maščobne kisline ** [...)
 • 10:21, 11 August 2009 (hist) (diff) N Leksikon(New page: LEKSIKON je zamišljen kot zbirka sestavkov, ki na razumljiv način predstavijo področja in teme, ki jih uvrščamo v kemijo, biokemijo, molekularno biologijo, kemijsko inženirstvo, kemi...) (top)
 • 10:14, 11 August 2009 (hist) (diff) N Biokemijski seminar(New page: To je stran z opisom seminarskega dela pri predmetu Biokemija v 2. letniku študija Biokemije.)
 • 10:07, 11 August 2009 (hist) (diff) Wiki FKKT:Community Portal
 • 09:14, 11 August 2009 (hist) (diff) N User talk:MDolinar(New page: Ja, lahko mi kaj napišete, če želite. Predvsem glede tega wikija!) (top)
 • 09:03, 11 August 2009 (hist) (diff) N Wiki FKKT:General disclaimer(New page: Odgovornost za vsebino prispevkov na wikiju FKKT je na strani avtorjev. Fakulteta ne jamči za pravilnost vsebine, čeprav se trudimo, da bi imeli prispevki čim manj napak. Prepovedano j...) (top)
 • 09:03, 11 August 2009 (hist) (diff) Wiki FKKT:Privacy policy(top)
 • 09:02, 11 August 2009 (hist) (diff) N Wiki FKKT:Privacy policy(New page: Odgovornost za vsebino prispevkov na wikiju FKKT je na strani avtorjev. Fakulteta ne jamči za pravilnost vsebine, čeprav se trudimo, da bi imeli prispevki čim manj napak. Podatki o avt...)
 • 08:30, 11 August 2009 (hist) (diff) N Wiki FKKT:About(New page: '''Namen''' tega [http://sl.wikipedia.org/wiki/Wiki wikija] je, da učiteljem in študentom omogoči interaktivno sodelovanje pri vsebinah, ki sodijo v sklop kemije, biokemije, kemijskega ...)
 • 08:08, 11 August 2009 (hist) (diff) Peskovnik
 • 08:05, 11 August 2009 (hist) (diff) N User:MDolinar(New page: Sem Marko Dolinar, tisti, ki je najbolj vztrajal, da mora FKKT imeti svoje wiki strani. Zato so me postavili tudi za administratorja, kar mi ni čisto všeč, ampak tako pač je. Predavam...)
 • 07:36, 11 August 2009 (hist) (diff) N User:WikiSysop(New page: WikiSysop je administrator tega wikija. Nanj se lahko obrnete, če opazite kakšno pomembno pomanjkljivost, ki je sami ne znate ali ne morete rešiti, dobrodošli pa so tudi vsi predlogi, ...) (top)
 • 15:08, 10 August 2009 (hist) (diff) Main Page
 • 12:29, 10 August 2009 (hist) (diff) Peskovnik
 • 12:28, 10 August 2009 (hist) (diff) N Peskovnik(New page: '''Škrob''' je rezervni polisaharid pri rastlinah. Je hompolimer, sestavljen iz amilopektina (75 - 85 %) in amiloze (15 - 25 %). Osnovni gradnik škroba je [http://sl.wikipedia.org/wiki/G...)
 • 12:25, 10 August 2009 (hist) (diff) Help:Contents(Uvod v delo z wikiji)
 • 09:10, 10 August 2009 (hist) (diff) Help:Contents
 • 08:11, 10 August 2009 (hist) (diff) N Help:Contents(New page: = Pomoč za delo z wikiji = Navedenih je več strani v angleščini z osnovnimi napotki. Če najdete ustrezna navodila v slovenščini ali dodatna uporabna navodila v angleščini, jih do...)
 • 08:08, 10 August 2009 (hist) (diff) Main Page
 • 08:07, 10 August 2009 (hist) (diff) Main Page

(Latest | Earliest) View () (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox