Pages with the most categories

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results starting with #1.

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Monelin ‎(4 categories)
 2. Prohormon ‎(4 categories)
 3. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev ‎(2 categories)
 4. Sistem Rex pri bakteriji Escherichia coli ‎(2 categories)
 5. Prve človeške inducirane pluripotentne celice ‎(2 categories)
 6. Glikogen ‎(2 categories)
 7. Mejozna rekombinacija ‎(2 categories)
 8. Ribocimi ‎(2 categories)
 9. Epigenetske spremembe in rak ‎(2 categories)
 10. Biokem-2 ‎(2 categories)
 11. Ponavljajoča se zaporedja v genomu ‎(2 categories)
 12. Telomeri ‎(2 categories)
 13. Strategije v boju proti biofilmom ‎(2 categories)
 14. Ikozaedrični fagi ‎(2 categories)
 15. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi ‎(2 categories)
 16. Aminokisline in proteini ‎(2 categories)
 17. Značilnosti s kromosomom X povezanih genov ‎(2 categories)
 18. Rak ‎(2 categories)
 19. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz ‎(2 categories)
 20. Tumorigenost iPSC ‎(2 categories)
 21. Nukleinske kisline ‎(2 categories)
 22. Popravljanje DNA v kontekstu kromatina ‎(2 categories)
 23. Mehanizem metilacije DNA ‎(2 categories)
 24. Epigenetsko dogajanje pri rastlinah ‎(2 categories)
 25. Biokem-3 ‎(2 categories)
 26. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni ‎(2 categories)
 27. Prepisovanje DNA v RNA ‎(2 categories)
 28. Proti antibiotikom odporne mikobakterije in nejserije ‎(2 categories)
 29. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo) ‎(2 categories)
 30. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah ‎(2 categories)
 31. Ravni proteinske strukture ‎(2 categories)
 32. Dolge in kratke nekodirajoče RNA ‎(2 categories)
 33. Sladkorna bolezen tipa I in II ‎(2 categories)
 34. Sistem izključitve naknadne okužbe ‎(2 categories)
 35. Kloniranje miši iz iPSC ‎(2 categories)
 36. Nukleozidi in nukleotidi ‎(2 categories)
 37. Vloga p53 pri ohranjanju genoma ‎(2 categories)
 38. Mehanizem modifikacije histonov ‎(2 categories)
 39. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana ‎(2 categories)
 40. Biokem-stari ‎(2 categories)
 41. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije ‎(2 categories)
 42. Sinteza proteinov ‎(2 categories)
 43. Delovanje na plazmide za zmanjševanje širjenja odpornosti med bakterijami ‎(2 categories)
 44. Virusi in rak ‎(2 categories)
 45. Odkritje in delovanje kompleksa RISC ‎(2 categories)
 46. Kolageni ‎(2 categories)
 47. Mehanizem X-inaktivacije ‎(2 categories)
 48. Parkinsonova bolezen ‎(2 categories)
 49. Ksenobiotiki in epigenetske spremembe ‎(2 categories)
 50. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme ‎(2 categories)

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox