Pages with the most categories

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results starting with #1.

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Monelin ‎(4 categories)
 2. Prohormon ‎(4 categories)
 3. Značilnosti kromosomskih ogrodij ‎(2 categories)
 4. Z encimom povezani receptorji ‎(2 categories)
 5. Mehanizem delovanja rifamicinov ‎(2 categories)
 6. Dedovanje metilacijskih vzorcev ‎(2 categories)
 7. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli ‎(2 categories)
 8. Paklitaksel ‎(2 categories)
 9. Biokemijska struktura telomerov ‎(2 categories)
 10. Kemiluminiscenca ‎(2 categories)
 11. Celični skelet ‎(2 categories)
 12. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi ‎(2 categories)
 13. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha ‎(2 categories)
 14. Infliksimab ‎(2 categories)
 15. Holesterol ‎(2 categories)
 16. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic ‎(2 categories)
 17. Uvod v imunologijo ‎(2 categories)
 18. Protivirusna cepiva ‎(2 categories)
 19. Medmolekulske interakcije znotraj nukleosomov ‎(2 categories)
 20. Z G-proteini povezani receptorji ‎(2 categories)
 21. Inhibitorji podenote 50 S ribosoma ‎(2 categories)
 22. Analiza posttranslacijskih sprememb histonov ‎(2 categories)
 23. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom ‎(2 categories)
 24. Bakteriorodopsin ‎(2 categories)
 25. Nukleosomi med replikacijo ‎(2 categories)
 26. Bički in migetalke ‎(2 categories)
 27. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi ‎(2 categories)
 28. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi ‎(2 categories)
 29. Reprogramiranje celic ‎(2 categories)
 30. Monosaharidi ‎(2 categories)
 31. Popravljanje neujemanja ‎(2 categories)
 32. Aktivacija limfocitov T ‎(2 categories)
 33. Virusi, ki jih uporabljamo pri genskem zdravljenju ‎(2 categories)
 34. Struktura in delovanje sistema CRISPR/Cas pri bakteriji Streptococcus pyogenes ‎(2 categories)
 35. Kazalo BMB ‎(2 categories)
 36. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen ‎(2 categories)
 37. Transport majhnih molekul skozi membrano ‎(2 categories)
 38. Mehanizem celične smrti po delovanju antibiotikov ‎(2 categories)
 39. Analiza metilacijskih vzorcev na DNA ‎(2 categories)
 40. Značilnosti bakterijskih kromosomov ‎(2 categories)
 41. Motorni proteini ‎(2 categories)
 42. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi ‎(2 categories)
 43. Odkritje mikro RNA (miRNA) ‎(2 categories)
 44. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC ‎(2 categories)
 45. Disaharidi in oligosaharidi ‎(2 categories)
 46. Nehomologno povezovanje koncev ‎(2 categories)
 47. Piruvat kinaza ‎(2 categories)
 48. Blokiranje receptorjev za fage ‎(2 categories)
 49. Zgodovina študija biokemije ‎(2 categories)
 50. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR) ‎(2 categories)

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox