Pages with the most revisions

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 100 results starting with #101.

View (previous 100) (next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. MBT seminarji 2014 ‎(42 revisions)
 2. Antiidiotipska protitelesa ‎(42 revisions)
 3. Bakteriofagi ‎(41 revisions)
 4. VIBRIGENS: pospeševanje procesov sintezne biologije z Vibrio natriegens ‎(40 revisions)
 5. BIO2 ‎(40 revisions)
 6. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija ‎(39 revisions)
 7. Mehanizem delovanja betalaktamov in glikopeptidov ‎(39 revisions)
 8. SONOBE - proteinski sistem za agregacijo mikroplastike ‎(39 revisions)
 9. Main Page ‎(38 revisions)
 10. Amilin ‎(38 revisions)
 11. Tollu podobni receptorji ‎(37 revisions)
 12. Sistem za brezcelično sintezno biologijo na osnovi ''E. coli'' ‎(37 revisions)
 13. Seminarji-Modul2 ‎(37 revisions)
 14. Virusi, ki jih uporabljamo pri genskem zdravljenju ‎(37 revisions)
 15. Glikozilacija ‎(37 revisions)
 16. Antifibrotični učinki zelenega čaja ‎(36 revisions)
 17. Super ‎(36 revisions)
 18. Deoksiribonukleaze ‎(35 revisions)
 19. TBK2013 Povzetki seminarjev ‎(35 revisions)
 20. Biotehnološka uporaba RNAi ‎(35 revisions)
 21. Sintezna biologija ‎(35 revisions)
 22. Tveganja pri uporabi fagov za zdravljenje ‎(35 revisions)
 23. Inaktivacija kromosoma X ‎(35 revisions)
 24. Mezenhimske matične celice nove generacije ‎(34 revisions)
 25. Šaperoni ‎(34 revisions)
 26. Plazmalema ‎(34 revisions)
 27. Koleratoksin ‎(34 revisions)
 28. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi ‎(32 revisions)
 29. Histidin ‎(32 revisions)
 30. Vitamini B ‎(31 revisions)
 31. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij ‎(30 revisions)
 32. Stohastično ojačanje in signalizacija v substratnih ciklih preko s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami ‎(30 revisions)
 33. Combinatorial synthesis of genetic networks ‎(30 revisions)
 34. Epigenetska regulacija celičnega cikla ‎(30 revisions)
 35. SB students resources ‎(29 revisions)
 36. Mehanizem celične smrti po delovanju antibiotikov ‎(29 revisions)
 37. Sistem izključitve naknadne okužbe ‎(29 revisions)
 38. Proizvodnja zunajceličnega matriksa ‎(29 revisions)
 39. Popravljanje z izcepom nukleotida ‎(29 revisions)
 40. Novi peptidni prenašalci za vnos proteinskega tovora v celice in njegovo sproščanje iz endosomov ‎(29 revisions)
 41. Molekularne osnove ved o življenju ‎(29 revisions)
 42. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002) ‎(28 revisions)
 43. Spermin ‎(28 revisions)
 44. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije. ‎(28 revisions)
 45. Odkritje mikro RNA (miRNA) ‎(28 revisions)
 46. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo ‎(28 revisions)
 47. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus ‎(28 revisions)
 48. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev ‎(28 revisions)
 49. Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran ‎(27 revisions)
 50. Kreatin ‎(27 revisions)
 51. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen ‎(27 revisions)
 52. Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov ‎(27 revisions)
 53. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji ‎(26 revisions)
 54. Nehomologno povezovanje koncev ‎(26 revisions)
 55. Biokem-1 ‎(26 revisions)
 56. Neural stem cells ‎(26 revisions)
 57. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja pri miših ‎(26 revisions)
 58. Fagi v boju proti patogenim bakterijam ‎(25 revisions)
 59. Kloniranje miši iz iPSC ‎(25 revisions)
 60. Cisplatin ‎(25 revisions)
 61. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators ‎(25 revisions)
 62. Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije ‎(24 revisions)
 63. Inzulin ‎(24 revisions)
 64. Leptin ‎(24 revisions)
 65. Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave ‎(24 revisions)
 66. Ricin ‎(24 revisions)
 67. Laktoglobulin ‎(23 revisions)
 68. Eskulentini ‎(23 revisions)
 69. Biokemijska struktura telomerov ‎(22 revisions)
 70. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini ‎(22 revisions)
 71. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki ‎(22 revisions)
 72. Z majhnimi molukulami regulirani ogrodni proteini ‎(22 revisions)
 73. Razreševanje Hollidayevega križišča ‎(22 revisions)
 74. Verižna reakcija s polimerazo ‎(22 revisions)
 75. Kemiluminiscenca ‎(22 revisions)
 76. Metabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRi ‎(22 revisions)
 77. Molekulsko kloniranje ‎(21 revisions)
 78. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen ‎(21 revisions)
 79. Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids ‎(21 revisions)
 80. Reverzna transkriptaza ‎(21 revisions)
 81. Epigenetski status in motnje delovanja možganov ‎(21 revisions)
 82. Zakaj šimpanzi ne govorijo? Razlog je v genu ‎(21 revisions)
 83. Diplome - kontrolni seznam ‎(21 revisions)
 84. Protimikrobni polimeri ‎(21 revisions)
 85. Super tobak ‎(21 revisions)
 86. Nukleaza S1 ‎(21 revisions)
 87. Hilomikron ‎(20 revisions)
 88. Zgradba kompleksa za odločanje med lizogenim in litičnim ciklom faga lambda ‎(20 revisions)
 89. Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems ‎(20 revisions)
 90. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana ‎(20 revisions)
 91. Orodja in načela za inženiring genskih vezij mikroorganizmov ‎(20 revisions)
 92. Molekularna biotehnologija ‎(20 revisions)
 93. Značilnosti kromosomskih ogrodij ‎(20 revisions)
 94. Liposomi ‎(20 revisions)
 95. Reprogramiranje z miRNA ‎(20 revisions)
 96. Jedrna membrana in jedrna pora ‎(20 revisions)
 97. Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii ‎(19 revisions)
 98. Semikonzervativno podvojevanje ‎(19 revisions)
 99. Huntingtonova bolezen ‎(19 revisions)
 100. Subtilizin ‎(19 revisions)

View (previous 100) (next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox