Alkalna fosfataza

From Wiki FKKT
Jump to navigationJump to search

Alkalna fosfataza ( EC 3.1.3.1) ( eng. Alkaline phosphatase ) je izraz, ki označuje skupino encimov , ki v alkalnem pH katalizirajo hidrolizo organskih monofosfatnih estrov. Poteče defosforilacija – odvzemanje fosfatne skupine z mest 3- in 5- . Poznamo več izoencimov, saj se alkalna fosfataza nahaja v več različnih celicah. Te izoencime lahko med seboj ločimo z elektroforezo na podlagi različne termične občutljivosti.


Alkalna fosfataza je vezana na plazmalemi. Najdemo jo v osteoblastih ( celicah v kosteh, ki tvorijo kostno medceličnino ). v jetrnih celicah, črevesni sluznici, placenti in drugih tkivih.


Aktivnost alkalne fosfataze v serumu lahko določamo s pomočjo encimskih jetrnih testov, ki pokažejo okvaro hepatocitov ( jetrnih celic ). Normalna aktivnost alkalne fosfataze v serumu je 0.5 – 1.5 μkat/ l . Ko je ta vrednost presežena, govorimo o zvečanju. Vzroke za rast tega encima v plazmi gre iskati v funkcionalno okvarjenih ali močno vzpodbudenih celicah. Fiziološko zvečanje lahko opazujemo v času rasti ( do 3x nad normalno aktivnostjo ) in v času nosečnosti ( do 2x nad normalno aktivnostjo ). Zvečana vrednost se poveča tudi pri boleznih kosteh, če so le-te povezane z večjo aktivnostjo osteoblastih in odlaganjem kalcija v kosteh. Prav tako se lahko vrednosti zvišajo pri otrocih, kjer so vzrok kosti ( rast kosti zahtevo tvorbo nove medceličnine, … )


Primeri bolezni, kjer lahko opazimo zvečanje alkalne fosfataze: ciroza jeter, kronične črevesne bolezni, anemija, celitev zloma kosti, bolezni žolčnika, pomanjkanje vitamina D, diabetes, …


Na krvnih izvidih je alkalna fosfataza označena kot S – ALP, kri oz serum, v katerem določajo aktivnost alkalne fosfataze z IFCC oz. s fotometrično metodo, pa se shranjuje na sobni temperaturi.


VIRI

http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=8701#

http://www.webmd.com/digestive-disorders/alkaline-phosphatase

http://www.mf.uni-mb.si/slike/Gradivo/Fiziologija07/Jetrni%20testi.pdf