Kreatin kinaza

From Wiki FKKT
Jump to navigationJump to search

Kreatin Kinaza

Kreatin kinaza (CK) je encim velik 86kDa (na sliki), ki katalizira reakcijo med kreatinom in adenozin trifosfatom (ATP), pri kateri nastaneta kreatin-fosfat in adenozin difosfat (ADP), kot je to prikazano na sliki. Ta reakcija je reverzibilna, tako da lahko iz ADP in kreatin-fosfata nastane ATP.

V celici najdemo največ kreatin kinaze med membranama mitohondrija, kjer katalizira nastajanje kreatin-fosfata, ki lahko služi kot oblika celičnega energijskega transporta. Nahaja pa se tudi v citoplazmi, kjer pa ponavadi katalizira nastajanje ATP in je tako varavalo, ko začne primanjkovati energije celici.

Encim je zgrajen iz dveh podenot (M=mišice, B=možgani) in tvori tri izoencime: CK-BB, CK-MB, CK-MM. Ta encim je prisoten v človeku in sodeluje pri reakcijah, s katerimi se dobiva energija potrebna za delovanje celičnega metabolizma, zato ga največ najdemo v srčni mišici,ki vsebuje 40%CK-MB n 60%CK-MM, skeletnih mišicah, ki vsebujejo 97%CK-MM in 3%CK-MB in pa v manjših količinah tudi v možganih.

Povišanje encima v krvi se opazi v primerih, ko so poškodovana tkiva, v katerih se nahaja kreatin kinaza. Take poškodbe/bolezni so srčni infarkt, poškodba mišice, mišična distrofija, preutrujenost, anginapektoris, poviša pa se tudi po fizični aktivnosti. Znižane vrednosti opazimo pri fizično neaktivnih ljudeh. Normalne vrednosti tega encima pri ljudeh so: Moški<177 U/L Ženske<153 U/L. Zato velikokrat uporabljajo te vrednosti encima v klinične namene za ugotavljanje že prej omenjenih bolezni/poškodb, vendar so nekatere metode elektroforeze še prepočasne in ne dovolj natančne, zato opravljajo še nekatere druge teste preden postavijo diagnozo.

Viri

http://en.wikipedia.org/wiki/Creatine_kinase

http://www.vasdoktor.com/laboratorij/1208-kreatinin-kinaza-izoenzim-creatine-kinase-isoenzymes

http://www.medenosrce.net/tiskaj.asp?id=197