Acetilholin

From Wiki FKKT
Jump to navigationJump to search

Acetilholin (ACh) je bil prvi identificirani živčni prenašalec. Je kemični transmiter (prenašalec) osrednjega živčnega sistema ter parasimpatičnega živčnega sistema v mnogih organizmih, tudi človekovem.

KEMIJSKA SESTAVA

Njegova kemijska formula je CH3COOCH2CH2N+(CH3)3, polno sistematizirano ime pa 2-(acetiloksi)-N,N,N-trimetiletanamin.

BIOSINTEZA IN METABOLIZEM

Acetilholin se v živčnih celicah sintetizira s pomočjo encima holin-acetiltransferaze iz acetil-CoA in holina. Iz citosola, kjer nastaja, prehaja v sinaptične mešičke. Zaradi dražljaja, ki doseže sinaptični končič v obliki akcijskega potenciala, se odprejo Ca-kanalčki. Povišana koncentracija kalcija znotraj celice povzroči zlivanje sinaptičnih mešičkov s celično membrano; acetilholin se sprosti v sinaptično režo in se veže na holinergične receptorje v postsinaptični celici.

Acetil-CoA ne more prehajati zunanje mitohondrijske membrane, zato se pretvori v citratnem ciklusu z vezavo oksaloacetata v citrat. Citrat prehaja iz mitohondrijev v citosol, tam pa se s pomočjo citrat-liaze znova pretvori v acetil-CoA in oksaloacetat. Tako sta v citosolu na voljo holin in acetil-CoA za biosintezo acetilholina.


FUNKCIJE

Acetilholin ima v telesu funkcijo prenosa signala med živčnimi celicami in mišičnim vlaknom na živčno mišičnem stiku. Deluje pri prenosu signala med nevroni vegetativnega živčevja (tako simpatičnega kot parasimpatičnega živčevja), kot živčni prenašalec pa se pojavlja tudi v osrednjem živčevju.

Poznamo dve vrsti receptorjev za acetilholin: muskarinske ter nikotinske receptorje. Substance, ki delujejo na holinergične receptorje posredno, imenujemo indirektne holinergično aktivne snovi. Mednje sodijo inhibitorji acetilholin-esteraze. Ti se delijo na reverzibilne in ireverzibilne inhibitorje. Med ireverzibilne inhibitorje acetilholin-esteraze sodijo različni organski estri fosforne kisline. Substance, ki preprečujejo vezavo acetilholina na receptor, se imenujejo antiholinergiki (holinergični zaviralci). Med antiholinergiki je nekaj znanih alkaloidov, na primer atropin in skopolamin.

Acetilholin pa je povezan tudi z Alzheimerjevo boleznijo.

Slikovno gradivo:
Reaktanti in produkti pri sintezi Ach
Pot prenosa acetilholina iz neurona na sinapso
Pot prenosa v možganih

3D animacija:
Pot prenosa acetilholina iz neurona na sinapsoVIRI:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Acetilholin
http://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcholine
http://www.dementiaguide.com/aboutdementia/treatments/cholinesterase_inhibitors#acetylcholine
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/acetylcholine.htm
http://www.answers.com/topic/acetylcholine
http://www.chemistryexplained.com/A-Ar/Acetylcholine.html
http://www.wormbook.org/chapters/www_acetylcholine/acetylcholine.html