Search results

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

No page title matches

There is no page titled "Uracil".

For more information about searching Wiki FKKT, see Help.

Showing below up to 20 results starting with #1.

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Page text matches

 • Nukleinske kisline
  *uracil (RNA)[[http://z.about.com/d/animals/1/5/7/8/uracil.jpg]]
  5 KB (750 words) - 13:37, 22 October 2010
 • Prepisovanje DNA v RNA
  ... korju pentozi (deoksiriboza oz. riboza) in po pirimidinski bazi (timin oz. uracil).
  5 KB (693 words) - 13:42, 22 October 2010
 • Nukleozidi in nukleotidi
  ... pedia.org/wiki/Citozin citozin (C)]in [http://sl.wikipedia.org/wiki/Uracil uracil (U)] (ta samo v RNA). <td>uracil (U)</td>
  5 KB (700 words) - 13:37, 22 October 2010
 • Purini
  ... to imenujemo komplementarno parjenje baz. V RNA se namesto timina pojavlja uracil.
  3 KB (367 words) - 17:06, 5 January 2010
 • Pirimidini
  * uracil = 2,4-dioksipirimidin Timin oz. uracil se z adeninom poveže z dvema vodikovima vezema, citozin pa z gvaninom s t ...
  2 KB (241 words) - 13:49, 19 February 2010
 • Ribonukleotidi
  ... eotid ima eno od štirih organskih baz: gvanin(G),citozin(C),adenin(A) ali uracil(U) - slednji je po zgradbi in vlogi podoben timinu (T),ki ga najdemo samo ...
  911 B (146 words) - 08:17, 15 December 2010
 • Uridin
  Uridin je [[Nukleozidi_in_nukleotidi|nukleozid]], ki nastane, ko se [[uracil]] veže na obroč riboze z β-N1-glikozidno vezjo ([http://www.shrani.si/f ...
  2 KB (254 words) - 12:05, 4 February 2011
 • Deoksiribonukleotid
  ... .wikipedia.org/wiki/Citozin citozin]. [http://sl.wikipedia.org/wiki/Uracil Uracil] pa lahko najdemo samo na ribonukleotidu. Poleg baze deoksiribonukleotid s ...
  2 KB (320 words) - 19:39, 12 December 2010
 • Polimeri nukleinskih kislin
  ... se povezujeta s tremi vodikovimi vezmi, medtem ko se adenin in timin (oz. uracil pri RNA) povezujeta z dvema.
  4 KB (562 words) - 20:42, 3 April 2012
 • Ke2 Povzetki seminarjev
  Uracil, ki ponavadi ni prisoten v DNA, se pomotoma vgradi v molekulo DNA, namesto ...
  62 KB (9776 words) - 21:01, 16 July 2011
 • Projekt Čovekov epigenom
  -bisulfid pretvori nemetiliran citozin v uracil, medtem ko metiliran citozin ne reagira
  12 KB (1795 words) - 18:44, 18 April 2011
 • Analiza metilacijskih vzorcev na DNA
  ... S PCR-jem pomnožimo komplementarno verigo, kjer je nasproti novonastalega uracila namesto gvanina nastane timin. Nemetilirana in metilirana veriga imata za ... ... E). DNA veriga po dodatku NaHSO3 selektivno pretvori nemetiliran citozin v uracil. SNuPE-ju dodamo na 5' koncu ddTTP ali ddCTP. Metilirana ima na koncu nukl ...
  10 KB (1486 words) - 14:32, 19 April 2011
 • Tiouracil
  Tiouracil je sulfoniran [[uracil]] s formulo C4H4N2OS. Poznamo dva izomera Tiouracila:
  159 B (22 words) - 19:28, 3 January 2012
 • Parjenje baz
  ... n in gvanin, sta [[purin|purinski]] spojini, ostale tri (citozin, timin in uracil) so [[pirimidin|pirimidinske]] baze. ... adenin, gvanin, citozin in timin. Pri RNA verigi se namesto timina pojavi uracil.
  843 B (129 words) - 20:59, 3 April 2012
 • Tunikamicin
  ... šanica homolognih nukleozidnih [[antibiotiki|antibiotikov]], ki usebujejo uracil, [[N-acetilglukozamin]], [[tunikamin]] in [[maščobne kisline|maščobno ...
  2 KB (246 words) - 11:55, 4 February 2013
 • Citozin
  ... o [[gvanin]]om, vendar nima stabilne strukture, zato se lahko pretvori v [[uracil]] (spontana deaminacija ). Citozin lahko z encimom [[DNK-transferaza]] met ...
  1 KB (220 words) - 21:34, 6 January 2013
 • BIO2 Povzetki seminarjev 2013
  ===Toni Nagode: Encimi in snovi ključne pri vključevanju uracila v DNA=== ... u sem predstavil več možnih vzrokov in poti, ki privedejo do pojavljanja uracila v DNA in vključil še nekaj razlag inhibicij mehanizmov ključnih encimo ...
  52 KB (7983 words) - 06:42, 8 January 2014
 • Integration of multiple omics datasets
  ... ija DNA in ligacija adaptorjev v obliki Y. Uracil DNA glikozilaza razgradi uracil vsebujočo verigo. Zaradi Y oblike adaptorjev so vse molekule sekvencirane ...
  5 KB (738 words) - 14:11, 5 January 2014
 • Sintezno biološki pristopi v mikrobiologiji
  ... a za delo s PCR, ki sprva uvede vsaj en uracil, nato sledi izrez uracila z uracil DNA-glikozilazo. Nastane mesto, ki ga specifično cepi liaza-AP, pri čeme ...
  16 KB (2332 words) - 18:36, 4 January 2016
 • Sistem za modularno sestavljanje večgenskih konstruktov v kvasovki
  ... pride do integracije na napačno mesto v genomu, celice niso prototrofi za uracil in rastejo na gojišču s 5-FOA, kar omogoča identifikacijo izventarčnih ...
  10 KB (1612 words) - 13:39, 9 May 2020

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Advanced search

Search in namespaces:
                               

Search for  
Views
Personal tools
Toolbox