Biokemijski seminar 1 - 2009/10

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seminarski roki:)
Current revision (11:53, 3 June 2010) (view source)
(Seminarski roki:)
 
(21 intermediate revisions not shown.)
Line 18: Line 18:
'''Predstavitev 18.3.''' {rok za oddajo 1. verzije 8.3., recenzenti popravijo do 12.3.}<br>
'''Predstavitev 18.3.''' {rok za oddajo 1. verzije 8.3., recenzenti popravijo do 12.3.}<br>
-
1. Bole Urša [[Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku]] [http://physiolgenomics.physiology.org/cgi/reprint/00199.2009v1] <br>
+
1. Bole Urša - [[Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku]] [http://physiolgenomics.physiology.org/cgi/reprint/00199.2009v1] <br>
''Recenzenta: Bigec T., Ščuk D.<br>''
''Recenzenta: Bigec T., Ščuk D.<br>''
2. Razboršek Brigita - [[Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni]] [http://www.medicalnewstoday.com/articles/179203.php]<br>
2. Razboršek Brigita - [[Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni]] [http://www.medicalnewstoday.com/articles/179203.php]<br>
Line 24: Line 24:
'''Predstavitev 25.3.''' {rok za oddajo 1. verzije 11.3., recenzenti popravijo do 18.3.}<br>
'''Predstavitev 25.3.''' {rok za oddajo 1. verzije 11.3., recenzenti popravijo do 18.3.}<br>
-
1. Umek Špela [[Zaviranje angiogeneze in rasti tumorja z oralno aktivno učinkovino, ki stabilizira neaktivno stanje PDGFRβ/B-RAF]] [http://www.medicalnewstoday.com/articles/179032.php]<br>
+
1. Umek Špela - [[Zaviranje angiogeneze in rasti tumorja z oralno aktivno učinkovino, ki stabilizira neaktivno stanje PDGFRβ/B-RAF]] [http://www.medicalnewstoday.com/articles/179032.php]<br>
''Recenzenta: Kogoj M., Bratuš Š.<br>''
''Recenzenta: Kogoj M., Bratuš Š.<br>''
2. Kolar Sabina - [[ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem]]
2. Kolar Sabina - [[ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem]]
Line 31: Line 31:
3. Kranjc Aleksander - [[Ritalin povečuje sposobnost učenja s povečanjem plastičnosti možganov]] [http://www.medicalnewstoday.com/articles/181514.php]<br>
3. Kranjc Aleksander - [[Ritalin povečuje sposobnost učenja s povečanjem plastičnosti možganov]] [http://www.medicalnewstoday.com/articles/181514.php]<br>
''Recenzenta: Kolenc F., Merljak M..<br>''
''Recenzenta: Kolenc F., Merljak M..<br>''
-
4. Bosilj Monika [[Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100301131902.htm]<br>
+
4. Bosilj Monika - [[Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100301131902.htm]<br>
''Recenzenta: Korpar T., Primec S., <br>''
''Recenzenta: Korpar T., Primec S., <br>''
-
5. Bezeljak Urban [[Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom]] [http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-01/osu-soe012710.php]<br>
+
5. Bezeljak Urban - [[Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom]] [http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-01/osu-soe012710.php]<br>
''Recenzenta: Simonič N., Železnik Ž.<br>''
''Recenzenta: Simonič N., Železnik Ž.<br>''
-
6. Primc Tisa [[Dosežena aksonska regeneracija in vitro]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090724113546.htm]<br>
+
6. Primc Tisa - [[Dosežena aksonska regeneracija in vitro]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090724113546.htm]<br>
''Recenzenta: Žbogar U., Rovanšek V.<br>''
''Recenzenta: Žbogar U., Rovanšek V.<br>''
'''Predstavitev 1.4.''' {rok za oddajo 1. verzije 18.3., recenzenti popravijo do 25.3.}<br>
'''Predstavitev 1.4.''' {rok za oddajo 1. verzije 18.3., recenzenti popravijo do 25.3.}<br>
-
1. Banič Teja [[Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih]]  [http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/02/-deep-on-the-ocean.html]<br>  
+
1. Banič Teja - [[Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih]]  [http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/02/-deep-on-the-ocean.html]<br>  
''Recenzenta: Juvančič J., Korpar T.<br>''
''Recenzenta: Juvančič J., Korpar T.<br>''
-
2. Simonič Nataša [[Zavirano IGF-1 sporočanje zmanjšuje s staranjem povezano proteotoksičnost v miših]] [http://www.cell.com/abstract/S0092-8674(09)01426-3]<br>
+
2. Simonič Nataša - [[Zavirano IGF-1 sporočanje zmanjšuje s staranjem povezano proteotoksičnost v miših]] [http://www.cell.com/abstract/S0092-8674(09)01426-3]<br>
''Recenzenta: Žlajpah M., Rot Z.<br>''
''Recenzenta: Žlajpah M., Rot Z.<br>''
-
3. Rovanšek Veronika [[Sestrin kot povratni inhibitor TOR-a, ki preprečuje s starostjo povezane bolezni]]  [http://esciencenews.com/articles/2010/03/04/protein.shown.be.natural.inhibitor.aging.fruit.fly.model]<br>
+
3. Rovanšek Veronika - [[Sestrin kot povratni inhibitor TOR-a, ki preprečuje s starostjo povezane bolezni]]  [http://esciencenews.com/articles/2010/03/04/protein.shown.be.natural.inhibitor.aging.fruit.fly.model]<br>
''Recenzenta: Adamič B., Frančič V.<br>''
''Recenzenta: Adamič B., Frančič V.<br>''
-
4. Železnik Žan [[Od kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozo]]  [http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-03/uoca-doc031010.php]<br>
+
4. Železnik Žan - [[Od kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozo]]  [http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-03/uoca-doc031010.php]<br>
''Recenzenta: Rupar K., Gregorič T.<br>''
''Recenzenta: Rupar K., Gregorič T.<br>''
-
5. Ferkolj Maja<br>[[Toksičen učinek na DNA pri pogostem in občasnem kajenju marihuane ter tobaka]][http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Toksi%C4%8Den_u%C4%8Dinek_na_DNA_pri_pogostem_in_ob%C4%8Dasnem_kajenju_marihuane_ter_tobaka]
+
5. Ferkolj Maja - [[Toksičen učinek na DNA pri pogostem in občasnem kajenju marihuane ter tobaka]][http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Toksi%C4%8Den_u%C4%8Dinek_na_DNA_pri_pogostem_in_ob%C4%8Dasnem_kajenju_marihuane_ter_tobaka]<br> 
''Recenzenta: Belšak K., Gubanec, V<br>''
''Recenzenta: Belšak K., Gubanec, V<br>''
-
 
'''Predstavitev 8.4.''' {rok za oddajo 1. verzije 25.3., recenzenti popravijo do 1.4.}<br>
'''Predstavitev 8.4.''' {rok za oddajo 1. verzije 25.3., recenzenti popravijo do 1.4.}<br>
-
1. Caf Feldin Žan [[Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo]] [http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=common-herbicide-turns-male-frogs-into-females]<br>
+
1. Caf Feldin Žan - [[Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo]] [http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=common-herbicide-turns-male-frogs-into-females]<br>
''Recenzenta: Berki B., Hriberšek D.<br>''
''Recenzenta: Berki B., Hriberšek D.<br>''
-
2. Frančič Vito [[Stabilnost in dinamika zvijanja proteina posneta v živi celici]] [http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=scientists-observe-protein-folding-2010-02-28]<br>
+
2. Frančič Vito - [[Stabilnost in dinamika zvijanja proteina posneta v živi celici]] [http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=scientists-observe-protein-folding-2010-02-28]<br>
''Recenzenta: Merljak M., Bole U.<br>''
''Recenzenta: Merljak M., Bole U.<br>''
-
 
'''Predstavitev 12.4.''' {rok za oddajo 1. verzije 29.3., recenzenti popravijo do 5.4.}<br>
'''Predstavitev 12.4.''' {rok za oddajo 1. verzije 29.3., recenzenti popravijo do 5.4.}<br>
-
 
+
1. Ščuk Dino - [[Metabolične raziskave na pacientih s hepatitisom B in C]] [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2816273/?tool=pmcentrez;report=abstract]<br>
-
1. Ščuk Dino   [[Metabolične raziskave na pacientih s hepatitisom B in C]] [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2816273/?tool=pmcentrez;report=abstract]<br>
+
''Recenzenta: Gregorič T., Razboršek B.<br>''
-
''Recenzenta: Gregorič T., Razboršek T.<br>''
+
2. Kolenc Filip - [[Struktura C-terminalne domene nsp4 mačjega virusa]] [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2714721/?tool=pmcentrez]<br>
-
2. Kolenc Filip [[Struktura C-terminalne domene nsp4 mačjega virusa]] [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2714721/?tool=pmcentrez]<br>
+
''Recenzenta: Gubanec V., Debeljak M.<br>''
''Recenzenta: Gubanec V., Debeljak M.<br>''
'''Predstavitev 15.4.''' {rok za oddajo 1. verzije 1.4., recenzenti popravijo do 8.4.}<br>
'''Predstavitev 15.4.''' {rok za oddajo 1. verzije 1.4., recenzenti popravijo do 8.4.}<br>
-
1. Dimitrijević Đorđe - [[ Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo  oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.]] [http://elitestv.com/pub/2010/02/cerebral-and-peripheral-changes-occurring-in-nitric-oxide-no-synthesis-in-a-rat-model-of-sleeping-sickness-identification-of-brain-inos-expressing-cells]
+
1. Dimitrijević Đorđe - [[Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo  oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.]] [http://elitestv.com/pub/2010/02/cerebral-and-peripheral-changes-occurring-in-nitric-oxide-no-synthesis-in-a-rat-model-of-sleeping-sickness-identification-of-brain-inos-expressing-cells]
<br>
<br>
''Recenzenta: Pavlovič T., Ferkolj M.<br>''
''Recenzenta: Pavlovič T., Ferkolj M.<br>''
-
2. Flis Tjaša [[ Zdravljenje melanoma z nanodelci]] [http://www.medicalnewstoday.com/articles/183633.php]<br>
+
2. Flis Tjaša - [[ Zdravljenje melanoma z nanodelci]] [http://www.medicalnewstoday.com/articles/183633.php]<br>
''Recenzenta: Železnik Ž., Kaneuskaya L.<br>''
''Recenzenta: Železnik Ž., Kaneuskaya L.<br>''
3. Pavlovič Tonja - [[Beta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra]] [http://www.scipub.org/fulltext/ajbb/ajbb3287-91.pdf]<br>
3. Pavlovič Tonja - [[Beta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra]] [http://www.scipub.org/fulltext/ajbb/ajbb3287-91.pdf]<br>
''Recenzenta: Bole U., Žlajpah M.<br>''
''Recenzenta: Bole U., Žlajpah M.<br>''
-
4. Bratuš Maruša [[Morfologija psov- geni in mutacije]]
+
4. Bratuš Maruša - [[Morfologija psov- geni in mutacije]]
[http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100301201937.htm]<br>
[http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100301201937.htm]<br>
''Recenzenta: Bosilj M., Kolar S.<br>''
''Recenzenta: Bosilj M., Kolar S.<br>''
-
5. Primec Sara [[Regulatorni protein v embrionalnih celicah]]
+
5. Primec Sara - [[Regulatorni protein v embrionalnih celicah]]
[http://sl.wikipedia.org/wiki/Regulatorni_protein_v_embrionalnih_celicah]<br>
[http://sl.wikipedia.org/wiki/Regulatorni_protein_v_embrionalnih_celicah]<br>
''Recenzenta: Tolar E., Kolenc F.<br>''
''Recenzenta: Tolar E., Kolenc F.<br>''
-
6. Naraglav Nives [[Spomni se magnezija, če se želiš spomniti: sintetični magnezijev dodatek izboljša spomin in upočasni  slabšanje spomina, kot posledico staranja]]
+
6. Naraglav Nives - [[Spomni se magnezija, če se želiš spomniti: sintetični magnezijev dodatek izboljša spomin in upočasni  slabšanje spomina, kot posledico staranja]]
[http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100222162011.htm]<br>
[http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100222162011.htm]<br>
''Recenzenta: Umek Š., Simonič N.<br>''
''Recenzenta: Umek Š., Simonič N.<br>''
-
7. Kogoj Maja [[Presnova: Razumevanje odpornosti na ščitnične hormone]]
+
7. Kogoj Maja - [[Presnova: Razumevanje odpornosti na ščitnične hormone]]
[http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100308220538.htm]<br>
[http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100308220538.htm]<br>
''Recenzenta: Rovanšek V., Kranjc A. <br>''
''Recenzenta: Rovanšek V., Kranjc A. <br>''
-
8. Žbogar Urška [[Zmožnost aminokislin za opravljanje več vlog hkrati je morda šibka točka virusa hepatitisa C]]
+
8. Žbogar Urška - [[Zmožnost aminokislin za opravljanje več vlog hkrati je morda šibka točka virusa hepatitisa C]]
[http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091231153631.htm]<br>
[http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091231153631.htm]<br>
-
 
''Recenzenta: Rupar K., Podjed Š.<br>''
''Recenzenta: Rupar K., Podjed Š.<br>''
Line 93: Line 89:
1. Bevc Luka - [[Dvojna vloga Notch proteina]] [http://www.irbbarcelona.org/index.php/en/news/irb-news/scientific/opposing-functions-of-a-key-molecule-in-the-development-of-organisms]<br>
1. Bevc Luka - [[Dvojna vloga Notch proteina]] [http://www.irbbarcelona.org/index.php/en/news/irb-news/scientific/opposing-functions-of-a-key-molecule-in-the-development-of-organisms]<br>
''Recenzenta: Kolar S., Perme N.<br>''
''Recenzenta: Kolar S., Perme N.<br>''
-
2. Bigec Tjaša [[Učinek usmerjenih nanodelcev na človeško RNA]] [http://media.caltech.edu/press_releases/13334]<br>
+
2. Bigec Tjaša - [[Učinek usmerjenih nanodelcev na človeško RNA]] [http://media.caltech.edu/press_releases/13334]<br>
''Recenzenta: Ščuk D., Podjed Š.<br>''
''Recenzenta: Ščuk D., Podjed Š.<br>''
-
3. Žlajpah Margareta [[Struktura nespecifičnih LTP proteinov omogoča razumevanje njihove odpornosti na proteolizo]][http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bi901939z]<br>
+
3. Žlajpah Margareta - [[Struktura nespecifičnih LTP proteinov omogoča razumevanje njihove odpornosti na proteolizo]][http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bi901939z]<br>
''Recenzenta: Šterbal I., Berčič T.<br>''
''Recenzenta: Šterbal I., Berčič T.<br>''
Line 101: Line 97:
1. Juvančič Janja - [[Pridobivanje morfija]] [http://www.sciencenews.org/view/generic/id/57257/title/Chemists_pin_down_poppys_tricks_for_making_morphine]<br>
1. Juvančič Janja - [[Pridobivanje morfija]] [http://www.sciencenews.org/view/generic/id/57257/title/Chemists_pin_down_poppys_tricks_for_making_morphine]<br>
''Recenzenta: Bratuš M., Berki B.<br>''
''Recenzenta: Bratuš M., Berki B.<br>''
-
2. Berčič Tjaša [[Prenos DNA v človeških zarodkih za preprečitev prenosa mitohondrijske bolezni DNA]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100416121800.htm] <br>
+
2. Berčič Tjaša - [[Prenos DNA v človeških zarodkih za preprečitev prenosa mitohondrijske bolezni DNA]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100416121800.htm] <br>
''Recenzenta: Caf-Feldin Ž., Primc T.<br>''
''Recenzenta: Caf-Feldin Ž., Primc T.<br>''
-
3. Gregorič Tina [[Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus") ]][http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-03/acs-piu033110.php] <br>
+
3. Gregorič Tina - [[Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus") ]][http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-03/acs-piu033110.php] <br>
''Recenzenta: Debeljak M., Naraglav N.<br>''
''Recenzenta: Debeljak M., Naraglav N.<br>''
-
4. Gubanec Vesna [[BanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100315091303.htm]<br>
+
4. Gubanec Vesna - [[BanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100315091303.htm]<br>
''Recenzenta: Dimitrijević Đ., Bezeljak U.<br>''
''Recenzenta: Dimitrijević Đ., Bezeljak U.<br>''
-
5. Ogrin Laura [[Receptorji dopamina D2 v disfunkcionalnih nagrajevalnih sistemih in kompulzivno prenajedanje pri debelih podganah]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100328170243.htm#] <br>
+
5. Ogrin Laura - [[Receptorji dopamina D2 v disfunkcionalnih nagrajevalnih sistemih in kompulzivno prenajedanje pri debelih podganah]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100328170243.htm#] <br>
''Recenzenta: Draščič S., Pavlovič T.<br>''
''Recenzenta: Draščič S., Pavlovič T.<br>''
'''Predstavitev 13.5.''' {rok za oddajo 1. verzije 29.4., recenzenti popravijo do 6.5.}<br>
'''Predstavitev 13.5.''' {rok za oddajo 1. verzije 29.4., recenzenti popravijo do 6.5.}<br>
-
1. Korpar Tanja [[Morfogen Wingless je odgovoren za nastanek barvnih vzorcev na krilih]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100407134812.htm]<br>
+
1. Korpar Tanja - [[Morfogen Wingless je odgovoren za nastanek barvnih vzorcev na krilih]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100407134812.htm]<br>
''Recenzenta: Kranjc A., Kogoj M.<br>''
''Recenzenta: Kranjc A., Kogoj M.<br>''
-
2. Berki Barbara<br> [[Operacija z molekularno fluorescenco, ki uporablja aktivne peptide, ki prodrejo v celico, zmanjša število rakastih celic, ki ostanejo po operaciji in izboljša možnosti preživetja]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100216182031.htm] <br>
+
2. Berki Barbara - [[Operacija z molekularno fluorescenco, ki uporablja aktivne peptide, ki prodrejo v celico, zmanjša število rakastih celic, ki ostanejo po operaciji in izboljša možnosti preživetja]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100216182031.htm] <br>
''Recenzenta: Žbogar U., Banič T.<br>''
''Recenzenta: Žbogar U., Banič T.<br>''
'''Predstavitev 27.5.''' {rok za oddajo 1. verzije 13.5., recenzenti popravijo do 20.5.}<br>
'''Predstavitev 27.5.''' {rok za oddajo 1. verzije 13.5., recenzenti popravijo do 20.5.}<br>
-
1. Podjed Špela [[Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100330092817.htm]<br>
+
1. Podjed Špela - [[Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100330092817.htm]<br>
''Recenzenta: Flis T., Belšak K.<br>''
''Recenzenta: Flis T., Belšak K.<br>''
-
2. Rot Zala [[Kameleonova specifična krinka pred plenilci]][http://www.newscientist.com/article/dn13944-chameleons-finetune-camouflage-to-predators-vision.html] <br>
+
2. Rot Zala - [[Kameleonova specifična krinka pred plenilci]][http://www.newscientist.com/article/dn13944-chameleons-finetune-camouflage-to-predators-vision.html] <br>
''Recenzenta: Primec S., Bevc L.<br>''
''Recenzenta: Primec S., Bevc L.<br>''
-
3. Hriberšek Damjana [[Simbiotske bakterije proizvajajo preventivno kombinacijo antibiotikov za zaščito larv os]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100228131339.htm] <br>
+
3. Hriberšek Damjana - [[Simbiotske bakterije proizvajajo preventivno kombinacijo antibiotikov za zaščito larv os]][http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100228131339.htm] <br>
''Recenzenta: Razboršek B., Ogrin L.<br>''
''Recenzenta: Razboršek B., Ogrin L.<br>''
'''Predstavitev 31.5.''' {rok za oddajo 1. verzije 17.5., recenzenti popravijo do 24.5.}<br>
'''Predstavitev 31.5.''' {rok za oddajo 1. verzije 17.5., recenzenti popravijo do 24.5.}<br>
-
1. Perme Nejc<br>
+
1. Perme Nejc - [[Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitih]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100428142328.htm] <br>
''Recenzenta: Rot Z., Bigec T. <br>''
''Recenzenta: Rot Z., Bigec T. <br>''
-
2. Merljak Matevž [[Fluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091228163306.htm]<br>
+
2. Merljak Matevž - [[Fluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091228163306.htm]<br>
''Recenzenta: Banič T., Primc T.<br>''
''Recenzenta: Banič T., Primc T.<br>''
-
3. Rupar Kaja [[Proteorodopsin omogoča daljše preživetje morskih bakterij v času stradanja]] [http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1000358]<br>
+
3. Rupar Kaja - [[Proteorodopsin omogoča daljše preživetje morskih bakterij v času stradanja ]] [http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1000358]<br>
''Recenzenta: Hriberšek D., Juvančič J.<br>''
''Recenzenta: Hriberšek D., Juvančič J.<br>''
'''Predstavitev 3.6.''' {rok za oddajo 1. verzije 18.5., recenzenti popravijo do 25.5.}<br>
'''Predstavitev 3.6.''' {rok za oddajo 1. verzije 18.5., recenzenti popravijo do 25.5.}<br>
-
1. Adamič Bojan -[[Omega-3 maščobne kisline predstavljajo možno orožje v boju s tumorji živčnega sistema pri otrocih.]]
+
1. Adamič Bojan - [[Omega-3 maščobne kisline predstavljajo možno orožje v boju s tumorji živčnega sistema pri otrocih.]]
[http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=en&d=130&a=96133&newsdep=130] <br>
[http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=en&d=130&a=96133&newsdep=130] <br>
-
''Recenzenta: <br>''
+
''Recenzenta: Ogrin L., Draščič S.<br>''
-
2. Handanović Elmina [[Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091221212612.htm] <br>
+
2. Handanović Elmina - [[Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091221212612.htm] <br>
''Recenzenta: Perme N., Dimitrijević Đ.<br>''
''Recenzenta: Perme N., Dimitrijević Đ.<br>''
-
3. Draščič Sara [[Za pojav sladkorne bolezni tipa 2 je kriv protein]] [http://www.dnevnik.si/novice/zdravje/1042282774]<br>
+
3. Draščič Sara - [[Za pojav sladkorne bolezni tipa 2 je kriv protein]] [http://www.dnevnik.si/novice/zdravje/1042282774]<br>
''Recenzenta: Berčič T., Handanović E.<br>''
''Recenzenta: Berčič T., Handanović E.<br>''
4. Stupar Uroš<br>
4. Stupar Uroš<br>
-
''Recenzenta: Naraglav N., Bosilj M.<br>'' <br>
+
''Recenzenta: Naraglav N., Bosilj M.<br>''
-
5.Kanevskaya Liza [[Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido]] [http://newswire.rockefeller.edu/?page=engine&id=1045]<br>  
+
5. Kanevskaya Liza - [[Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido]] [http://newswire.rockefeller.edu/?page=engine&id=1045]<br>  
''Recenzenta: Frančič V., Tolar E.<br>''
''Recenzenta: Frančič V., Tolar E.<br>''
-
6. Tolar Eva<br>
+
6. Tolar Eva - [[Ojačitev celotnega genoma in real-time PCR v forenzičnih primerih]] [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2675535/]<br>
''Recenzenta: Ferkolj M., Umek Š.<br>''
''Recenzenta: Ferkolj M., Umek Š.<br>''
-
7. Šterbal Ines<br>
+
7. Šterbal Ines - [[Alel-specifični spekter tumorja v PTEN]] [http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100329203545.htm]<br>
''Recenzenta: Handanović E., Adamič B.<br>''
''Recenzenta: Handanović E., Adamič B.<br>''
-
8. <br>
 
-
''Recenzenta: <br>''
 

Current revision

Temo za seminar pošljite na naslov profesorice [1] najkasneje 1 mesec pred datumom predstavitve, novica, ki jo boste obdelali, pa na dan predstavitve ne sme biti starejša kot 2 meseca. Na zgornji naslov pošljite tudi ~ dvostranski seminar (1000-1200 besed) do roka, ki je vpisan kot 'rok za oddajo 1. verzije' in to najkasneje do polnoči dneva, ki je naveden. Seminar morata do tega roka dobiti tudi oba recenzenta.

Če si ne predstavljate, kako naj bi ta seznam bil oblikovan, si oglejte seznam letošnjih 2. letnikov.
Slovenski naslov povežite z novo stranjo, na kateri nato opišite novico (200 besed). Hkrati vpišite slovenski naslov, svoje ime in datum predstavitve v kazalo in to v kategorijo, ki se vam zdi najustreznejša. Vpišete lahko tudi novo kategorijo.

Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'. Recenzente bomo vpisali, ko bo seznam končan. Na posamezni uri so lahko na vrsti največ tri predstavitve.Seminarski roki:

Predstavitev 15.3. {rok za oddajo 1. verzije 4.3., recenzenti popravijo do 8.3.}
1. Belšak Karmen - 3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV [2]
Recenzenta: Bevc L., Flis T.
2. Debeljak Mirjam - Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme [3]
Recenzenta: Bezeljak U., Stupar U.

Predstavitev 18.3. {rok za oddajo 1. verzije 8.3., recenzenti popravijo do 12.3.}
1. Bole Urša - Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku [4]
Recenzenta: Bigec T., Ščuk D.
2. Razboršek Brigita - Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni [5]
Recenzenta: Kaneuskaya L., Šterbal I.

Predstavitev 25.3. {rok za oddajo 1. verzije 11.3., recenzenti popravijo do 18.3.}
1. Umek Špela - Zaviranje angiogeneze in rasti tumorja z oralno aktivno učinkovino, ki stabilizira neaktivno stanje PDGFRβ/B-RAF [6]
Recenzenta: Kogoj M., Bratuš Š.
2. Kolar Sabina - ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem [7]
Recenzenta: Stupar U., Caf-Feldin Ž
3. Kranjc Aleksander - Ritalin povečuje sposobnost učenja s povečanjem plastičnosti možganov [8]
Recenzenta: Kolenc F., Merljak M..
4. Bosilj Monika - Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu [9]
Recenzenta: Korpar T., Primec S.,
5. Bezeljak Urban - Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom [10]
Recenzenta: Simonič N., Železnik Ž.
6. Primc Tisa - Dosežena aksonska regeneracija in vitro [11]
Recenzenta: Žbogar U., Rovanšek V.

Predstavitev 1.4. {rok za oddajo 1. verzije 18.3., recenzenti popravijo do 25.3.}
1. Banič Teja - Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih [12]
Recenzenta: Juvančič J., Korpar T.
2. Simonič Nataša - Zavirano IGF-1 sporočanje zmanjšuje s staranjem povezano proteotoksičnost v miših [13]
Recenzenta: Žlajpah M., Rot Z.
3. Rovanšek Veronika - Sestrin kot povratni inhibitor TOR-a, ki preprečuje s starostjo povezane bolezni [14]
Recenzenta: Adamič B., Frančič V.
4. Železnik Žan - Od kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozo [15]
Recenzenta: Rupar K., Gregorič T.
5. Ferkolj Maja - Toksičen učinek na DNA pri pogostem in občasnem kajenju marihuane ter tobaka[16]
Recenzenta: Belšak K., Gubanec, V

Predstavitev 8.4. {rok za oddajo 1. verzije 25.3., recenzenti popravijo do 1.4.}
1. Caf Feldin Žan - Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo [17]
Recenzenta: Berki B., Hriberšek D.
2. Frančič Vito - Stabilnost in dinamika zvijanja proteina posneta v živi celici [18]
Recenzenta: Merljak M., Bole U.

Predstavitev 12.4. {rok za oddajo 1. verzije 29.3., recenzenti popravijo do 5.4.}
1. Ščuk Dino - Metabolične raziskave na pacientih s hepatitisom B in C [19]
Recenzenta: Gregorič T., Razboršek B.
2. Kolenc Filip - Struktura C-terminalne domene nsp4 mačjega virusa [20]
Recenzenta: Gubanec V., Debeljak M.

Predstavitev 15.4. {rok za oddajo 1. verzije 1.4., recenzenti popravijo do 8.4.}
1. Dimitrijević Đorđe - Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic. [21]
Recenzenta: Pavlovič T., Ferkolj M.
2. Flis Tjaša - Zdravljenje melanoma z nanodelci [22]
Recenzenta: Železnik Ž., Kaneuskaya L.
3. Pavlovič Tonja - Beta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra [23]
Recenzenta: Bole U., Žlajpah M.
4. Bratuš Maruša - Morfologija psov- geni in mutacije [24]
Recenzenta: Bosilj M., Kolar S.
5. Primec Sara - Regulatorni protein v embrionalnih celicah [25]
Recenzenta: Tolar E., Kolenc F.
6. Naraglav Nives - Spomni se magnezija, če se želiš spomniti: sintetični magnezijev dodatek izboljša spomin in upočasni slabšanje spomina, kot posledico staranja [26]
Recenzenta: Umek Š., Simonič N.
7. Kogoj Maja - Presnova: Razumevanje odpornosti na ščitnične hormone [27]
Recenzenta: Rovanšek V., Kranjc A.
8. Žbogar Urška - Zmožnost aminokislin za opravljanje več vlog hkrati je morda šibka točka virusa hepatitisa C [28]
Recenzenta: Rupar K., Podjed Š.

Predstavitev 22.4. {rok za oddajo 1. verzije 8.4., recenzenti popravijo do 15.4.}
1. Bevc Luka - Dvojna vloga Notch proteina [29]
Recenzenta: Kolar S., Perme N.
2. Bigec Tjaša - Učinek usmerjenih nanodelcev na človeško RNA [30]
Recenzenta: Ščuk D., Podjed Š.
3. Žlajpah Margareta - Struktura nespecifičnih LTP proteinov omogoča razumevanje njihove odpornosti na proteolizo[31]
Recenzenta: Šterbal I., Berčič T.

Predstavitev 6.5. {rok za oddajo 1. verzije 22.4., recenzenti popravijo do 29.4.}
1. Juvančič Janja - Pridobivanje morfija [32]
Recenzenta: Bratuš M., Berki B.
2. Berčič Tjaša - Prenos DNA v človeških zarodkih za preprečitev prenosa mitohondrijske bolezni DNA[33]
Recenzenta: Caf-Feldin Ž., Primc T.
3. Gregorič Tina - Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus") [34]
Recenzenta: Debeljak M., Naraglav N.
4. Gubanec Vesna - BanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV[35]
Recenzenta: Dimitrijević Đ., Bezeljak U.
5. Ogrin Laura - Receptorji dopamina D2 v disfunkcionalnih nagrajevalnih sistemih in kompulzivno prenajedanje pri debelih podganah[36]
Recenzenta: Draščič S., Pavlovič T.

Predstavitev 13.5. {rok za oddajo 1. verzije 29.4., recenzenti popravijo do 6.5.}
1. Korpar Tanja - Morfogen Wingless je odgovoren za nastanek barvnih vzorcev na krilih[37]
Recenzenta: Kranjc A., Kogoj M.
2. Berki Barbara - Operacija z molekularno fluorescenco, ki uporablja aktivne peptide, ki prodrejo v celico, zmanjša število rakastih celic, ki ostanejo po operaciji in izboljša možnosti preživetja[38]
Recenzenta: Žbogar U., Banič T.

Predstavitev 27.5. {rok za oddajo 1. verzije 13.5., recenzenti popravijo do 20.5.}
1. Podjed Špela - Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom [39]
Recenzenta: Flis T., Belšak K.
2. Rot Zala - Kameleonova specifična krinka pred plenilci[40]
Recenzenta: Primec S., Bevc L.
3. Hriberšek Damjana - Simbiotske bakterije proizvajajo preventivno kombinacijo antibiotikov za zaščito larv os[41]
Recenzenta: Razboršek B., Ogrin L.

Predstavitev 31.5. {rok za oddajo 1. verzije 17.5., recenzenti popravijo do 24.5.}
1. Perme Nejc - Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitih [42]
Recenzenta: Rot Z., Bigec T.
2. Merljak Matevž - Fluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo [43]
Recenzenta: Banič T., Primc T.
3. Rupar Kaja - Proteorodopsin omogoča daljše preživetje morskih bakterij v času stradanja [44]
Recenzenta: Hriberšek D., Juvančič J.

Predstavitev 3.6. {rok za oddajo 1. verzije 18.5., recenzenti popravijo do 25.5.}
1. Adamič Bojan - Omega-3 maščobne kisline predstavljajo možno orožje v boju s tumorji živčnega sistema pri otrocih. [45]
Recenzenta: Ogrin L., Draščič S.
2. Handanović Elmina - Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini [46]
Recenzenta: Perme N., Dimitrijević Đ.
3. Draščič Sara - Za pojav sladkorne bolezni tipa 2 je kriv protein [47]
Recenzenta: Berčič T., Handanović E.
4. Stupar Uroš
Recenzenta: Naraglav N., Bosilj M.
5. Kanevskaya Liza - Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido [48]
Recenzenta: Frančič V., Tolar E.
6. Tolar Eva - Ojačitev celotnega genoma in real-time PCR v forenzičnih primerih [49]
Recenzenta: Ferkolj M., Umek Š.
7. Šterbal Ines - Alel-specifični spekter tumorja v PTEN [50]
Recenzenta: Handanović E., Adamič B.

Personal tools