Pages with the most revisions

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 250 results starting with #1.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 ‎(288 revisions)
 2. MBT seminarji 2017 ‎(191 revisions)
 3. BIO2 Seminar 2011 ‎(187 revisions)
 4. BIO2 2010 Seminar ‎(185 revisions)
 5. TBK2020-seminar ‎(183 revisions)
 6. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09 ‎(172 revisions)
 7. TBK2014-seminar ‎(171 revisions)
 8. KE2-seminar ‎(163 revisions)
 9. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 ‎(159 revisions)
 10. BIO1-seminar 2011 ‎(159 revisions)
 11. Ksenobiotiki in epigenetske spremembe ‎(147 revisions)
 12. BIO2 Seminar 2015 ‎(146 revisions)
 13. BIO2 Povzetki seminarjev ‎(142 revisions)
 14. Mišična distrofija ‎(133 revisions)
 15. Seminarji SB 2019/20 ‎(129 revisions)
 16. Seminarji SB 2018/19 ‎(125 revisions)
 17. MBT seminarji 2019 ‎(123 revisions)
 18. Seminarji TehDNA ‎(120 revisions)
 19. Seminarji SB 2017/18 ‎(120 revisions)
 20. TBK2018-seminar ‎(120 revisions)
 21. BIO1-seminar-2012 ‎(119 revisions)
 22. BIO2 Seminar 2018 ‎(117 revisions)
 23. TBK2020 Povzetki seminarjev ‎(114 revisions)
 24. TBK2017 Povzetki seminarjev ‎(114 revisions)
 25. BIO2 Seminar 2014 ‎(113 revisions)
 26. MBT seminarji 2015 ‎(111 revisions)
 27. TBK2019-seminar ‎(104 revisions)
 28. BIO2 Povzetki seminarjev 2011 ‎(104 revisions)
 29. TBK2014 Povzetki seminarjev ‎(103 revisions)
 30. Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka ‎(103 revisions)
 31. BIO2 Seminar 2012 ‎(103 revisions)
 32. TBK2015-seminar ‎(102 revisions)
 33. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09 ‎(101 revisions)
 34. Avidin ‎(100 revisions)
 35. BIO1-seminar ‎(98 revisions)
 36. TBK2017-seminar ‎(97 revisions)
 37. Koencim B12 ‎(93 revisions)
 38. Molekularnobiološki slovar ‎(88 revisions)
 39. BIO2 Seminar 2013 ‎(86 revisions)
 40. TBK2016-seminar ‎(84 revisions)
 41. BIO2 Seminar 2016 ‎(81 revisions)
 42. Transport majhnih molekul skozi membrano ‎(80 revisions)
 43. BIO1 Povzetki seminarjev 2011 ‎(79 revisions)
 44. ProQuorum: probiotik kot zdravilo proti okužbi s C. difficile ‎(77 revisions)
 45. 2017-bionano-seminar ‎(76 revisions)
 46. SBTS ‎(75 revisions)
 47. Odgovor bakterij na tujo DNA ‎(74 revisions)
 48. Seminarji SB 2015/16 ‎(72 revisions)
 49. BIO2 Seminar 2017 ‎(69 revisions)
 50. BIO1 Povzetki seminarjev ‎(66 revisions)
 51. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09 ‎(65 revisions)
 52. BIO2 Povzetki seminarjev 2016 ‎(64 revisions)
 53. BIO2 Povzetki seminarjev 2018 ‎(64 revisions)
 54. BIO2 Seminar 2019 ‎(64 revisions)
 55. TBK2016 Povzetki seminarjev ‎(63 revisions)
 56. TBK2019 Povzetki seminarjev ‎(62 revisions)
 57. Tehnologija DNA ‎(62 revisions)
 58. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo ‎(62 revisions)
 59. Ke2 Povzetki seminarjev ‎(62 revisions)
 60. Molekularna biologija virusov ‎(61 revisions)
 61. Celična stena ‎(61 revisions)
 62. Epigenetske spremembe in debelost ‎(61 revisions)
 63. Semikonzervativno podvajanje ‎(59 revisions)
 64. Sestavljanje fagnih delcev in vloga portalnega proteina ‎(59 revisions)
 65. BIO2 Povzetki seminarjev 2015 ‎(58 revisions)
 66. To bee...Hornet to bee, ali uporaba bakterij za boj proti invazivni vrsti ‎(58 revisions)
 67. Molekularna biologija ‎(57 revisions)
 68. Seminarji SB 2016/17 ‎(57 revisions)
 69. A synthetic multicellular system for programmed pattern formation ‎(56 revisions)
 70. Tehnologija rekombinantne DNA ‎(55 revisions)
 71. Glikogen ‎(54 revisions)
 72. Leksikon BMB ‎(54 revisions)
 73. The real MVP: ekspresijski sistem za pripravo modularnih virusom podobnih delcev ‎(54 revisions)
 74. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov ‎(53 revisions)
 75. TBK2015 Povzetki seminarjev ‎(51 revisions)
 76. Diplomsko delo ‎(51 revisions)
 77. RNA-interferenca ‎(51 revisions)
 78. Peskovnik ‎(51 revisions)
 79. Vzajemna regulacija med fagom in bakterijo na posttranskripcijski ravni ‎(51 revisions)
 80. Popravljanje mutacij in rekombinacijski procesi ‎(51 revisions)
 81. BIO2 Povzetki seminarjev 2013 ‎(50 revisions)
 82. Reprogramiranje celic ‎(50 revisions)
 83. Albumini ‎(50 revisions)
 84. BIO2 Povzetki seminarjev 2019 ‎(50 revisions)
 85. BIO2 Povzetki seminarjev 2017 ‎(49 revisions)
 86. Struktura kromatina ‎(49 revisions)
 87. Kolageni ‎(49 revisions)
 88. Synthetic protein scaffolds provide modular control over metabolic flux ‎(48 revisions)
 89. Vizualizacija evolucije v realnem času – metoda za sevno inženirstvo ‎(48 revisions)
 90. 2015-bionano-seminar ‎(48 revisions)
 91. Quantifly ‎(48 revisions)
 92. Mehanizmi delovanja in odpornosti proti antibiotikom ‎(47 revisions)
 93. BIO2 Povzetki seminarjev 2014 ‎(45 revisions)
 94. Struktura in mehanizem restriktaz tipa II ‎(45 revisions)
 95. BIO2 Seminar-geslo ‎(45 revisions)
 96. Nukleozidi in nukleotidi ‎(44 revisions)
 97. Prohormon ‎(44 revisions)
 98. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli ‎(43 revisions)
 99. Bički in migetalke ‎(42 revisions)
 100. MBT seminarji 2014 ‎(42 revisions)
 101. Antiidiotipska protitelesa ‎(42 revisions)
 102. BIO2 Povzetki seminarjev 2012 ‎(42 revisions)
 103. Bakteriofagi ‎(41 revisions)
 104. VIBRIGENS: pospeševanje procesov sintezne biologije z Vibrio natriegens ‎(40 revisions)
 105. BIO2 ‎(40 revisions)
 106. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija ‎(39 revisions)
 107. Mehanizem delovanja betalaktamov in glikopeptidov ‎(39 revisions)
 108. SONOBE - proteinski sistem za agregacijo mikroplastike ‎(39 revisions)
 109. Main Page ‎(38 revisions)
 110. Amilin ‎(38 revisions)
 111. Sistem za brezcelično sintezno biologijo na osnovi ''E. coli'' ‎(37 revisions)
 112. Glikozilacija ‎(37 revisions)
 113. Seminarji-Modul2 ‎(37 revisions)
 114. Virusi, ki jih uporabljamo pri genskem zdravljenju ‎(37 revisions)
 115. Tollu podobni receptorji ‎(37 revisions)
 116. Antifibrotični učinki zelenega čaja ‎(36 revisions)
 117. Super ‎(36 revisions)
 118. Biotehnološka uporaba RNAi ‎(35 revisions)
 119. TBK2013 Povzetki seminarjev ‎(35 revisions)
 120. Inaktivacija kromosoma X ‎(35 revisions)
 121. Sintezna biologija ‎(35 revisions)
 122. Tveganja pri uporabi fagov za zdravljenje ‎(35 revisions)
 123. Deoksiribonukleaze ‎(35 revisions)
 124. Šaperoni ‎(34 revisions)
 125. Koleratoksin ‎(34 revisions)
 126. Plazmalema ‎(34 revisions)
 127. Mezenhimske matične celice nove generacije ‎(34 revisions)
 128. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi ‎(32 revisions)
 129. Histidin ‎(32 revisions)
 130. Vitamini B ‎(31 revisions)
 131. Combinatorial synthesis of genetic networks ‎(30 revisions)
 132. Stohastično ojačanje in signalizacija v substratnih ciklih preko s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami ‎(30 revisions)
 133. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij ‎(30 revisions)
 134. Epigenetska regulacija celičnega cikla ‎(30 revisions)
 135. Sistem izključitve naknadne okužbe ‎(29 revisions)
 136. Proizvodnja zunajceličnega matriksa ‎(29 revisions)
 137. Popravljanje z izcepom nukleotida ‎(29 revisions)
 138. Novi peptidni prenašalci za vnos proteinskega tovora v celice in njegovo sproščanje iz endosomov ‎(29 revisions)
 139. Molekularne osnove ved o življenju ‎(29 revisions)
 140. SB students resources ‎(29 revisions)
 141. Mehanizem celične smrti po delovanju antibiotikov ‎(29 revisions)
 142. Spermin ‎(28 revisions)
 143. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije. ‎(28 revisions)
 144. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo ‎(28 revisions)
 145. Odkritje mikro RNA (miRNA) ‎(28 revisions)
 146. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus ‎(28 revisions)
 147. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev ‎(28 revisions)
 148. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002) ‎(28 revisions)
 149. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen ‎(27 revisions)
 150. Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov ‎(27 revisions)
 151. Kreatin ‎(27 revisions)
 152. Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran ‎(27 revisions)
 153. Nehomologno povezovanje koncev ‎(26 revisions)
 154. Neural stem cells ‎(26 revisions)
 155. Biokem-1 ‎(26 revisions)
 156. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja pri miših ‎(26 revisions)
 157. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji ‎(26 revisions)
 158. Cisplatin ‎(25 revisions)
 159. Fagi v boju proti patogenim bakterijam ‎(25 revisions)
 160. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators ‎(25 revisions)
 161. Kloniranje miši iz iPSC ‎(25 revisions)
 162. Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave ‎(24 revisions)
 163. Inzulin ‎(24 revisions)
 164. Ricin ‎(24 revisions)
 165. Leptin ‎(24 revisions)
 166. Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije ‎(24 revisions)
 167. Laktoglobulin ‎(23 revisions)
 168. Eskulentini ‎(23 revisions)
 169. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini ‎(22 revisions)
 170. Razreševanje Hollidayevega križišča ‎(22 revisions)
 171. Z majhnimi molukulami regulirani ogrodni proteini ‎(22 revisions)
 172. Verižna reakcija s polimerazo ‎(22 revisions)
 173. Metabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRi ‎(22 revisions)
 174. Biokemijska struktura telomerov ‎(22 revisions)
 175. Kemiluminiscenca ‎(22 revisions)
 176. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki ‎(22 revisions)
 177. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen ‎(21 revisions)
 178. Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids ‎(21 revisions)
 179. Epigenetski status in motnje delovanja možganov ‎(21 revisions)
 180. Reverzna transkriptaza ‎(21 revisions)
 181. Diplome - kontrolni seznam ‎(21 revisions)
 182. Protimikrobni polimeri ‎(21 revisions)
 183. Zakaj šimpanzi ne govorijo? Razlog je v genu ‎(21 revisions)
 184. Super tobak ‎(21 revisions)
 185. Nukleaza S1 ‎(21 revisions)
 186. Molekulsko kloniranje ‎(21 revisions)
 187. Zgradba kompleksa za odločanje med lizogenim in litičnim ciklom faga lambda ‎(20 revisions)
 188. Liposomi ‎(20 revisions)
 189. Jedrna membrana in jedrna pora ‎(20 revisions)
 190. Orodja in načela za inženiring genskih vezij mikroorganizmov ‎(20 revisions)
 191. Molekularna biotehnologija ‎(20 revisions)
 192. Značilnosti kromosomskih ogrodij ‎(20 revisions)
 193. Hilomikron ‎(20 revisions)
 194. Reprogramiranje z miRNA ‎(20 revisions)
 195. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana ‎(20 revisions)
 196. Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems ‎(20 revisions)
 197. Daljinsko upravljanje s sesalskimi celicami, na podlagi temperaturno reguliranih genetskih stikal s svetlobno-toplotnimi utripi ‎(19 revisions)
 198. Semikonzervativno podvojevanje ‎(19 revisions)
 199. Subtilizin ‎(19 revisions)
 200. Sestavljanje TALEN-ov z metodo FLASH za visoko zmogljivostno urejanje genomov ‎(19 revisions)
 201. Huntingtonova bolezen ‎(19 revisions)
 202. Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii ‎(19 revisions)
 203. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9 ‎(18 revisions)
 204. Kazalo BMB ‎(18 revisions)
 205. Dinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti ‎(18 revisions)
 206. Puromicin ‎(18 revisions)
 207. Pilus+ ‎(18 revisions)
 208. Uporaba kokošjega bioreaktorja za učinkovito proizvodnjo funkcionalnih citokinov ‎(18 revisions)
 209. Zavirano IGF-1 sporočanje zmanjšuje s staranjem povezano proteotoksičnost v miših ‎(18 revisions)
 210. Somatotropin ‎(18 revisions)
 211. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni ‎(18 revisions)
 212. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi ‎(17 revisions)
 213. StyGreen - proizvodnja stirena iz obnovljivih virov: ‎(17 revisions)
 214. Senzor za malonil-CoA v bakteriji Escherichia coli ‎(17 revisions)
 215. Slovo raku ‎(17 revisions)
 216. Proti antibiotikom odporni psevdomonas in acinetobakter ‎(17 revisions)
 217. Vloga stikov pri proteinski prevodnosti na velike razdalnje ‎(17 revisions)
 218. Epigenetika in staranje ‎(17 revisions)
 219. Taksol ‎(17 revisions)
 220. Uporaba iPSC za zdravljenje anemije srpastih celic pri miših ‎(17 revisions)
 221. Sekretom ‎(17 revisions)
 222. No problem ‎(16 revisions)
 223. Kolagen (I) ‎(16 revisions)
 224. BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi ‎(16 revisions)
 225. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni ‎(16 revisions)
 226. Fagi v naravnih in umetnih okoljih ‎(16 revisions)
 227. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah ‎(15 revisions)
 228. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini ‎(15 revisions)
 229. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor ‎(15 revisions)
 230. Production of the antimalarial drug precursor artemisinic acid in engineered yeast ‎(15 revisions)
 231. Proti antibiotikom odporne mikobakterije in nejserije ‎(15 revisions)
 232. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz ‎(15 revisions)
 233. Metilacijski sistem pri bakterijah ‎(15 revisions)
 234. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije ‎(15 revisions)
 235. Interakcije fagov s človeškimi tkivi ‎(15 revisions)
 236. Inhibitorji podenote 50 S ribosoma ‎(15 revisions)
 237. Uporaba fagov proti bakterijskim okužbam rastlin ‎(15 revisions)
 238. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo) ‎(15 revisions)
 239. Estron ‎(14 revisions)
 240. Manitol ‎(14 revisions)
 241. Senzor za detekcijo spolno prenosljivih okužb ‎(14 revisions)
 242. Začetki uporabe CRISPR-Cas9 sistema ‎(14 revisions)
 243. Glutamin ‎(14 revisions)
 244. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah ‎(14 revisions)
 245. Evolucija spolnih kromosomov ‎(14 revisions)
 246. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza ‎(14 revisions)
 247. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah ‎(14 revisions)
 248. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi ‎(14 revisions)
 249. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja v miših ‎(14 revisions)
 250. Fikoeritrin ‎(14 revisions)

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox