Uncategorized pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 250 results starting with #1.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. "Sebični gen"
 2. "Training protein" - PETaze
 3. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 4. 2015-bionano-seminar
 5. 2017-bionano-seminar
 6. 2020-bionano-seminar
 7. 3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV
 8. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 9. ALiVE – analiza živih celic z vezikularnim izvozom
 10. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 11. ASTARice – biosinteza astaksantina v rižu
 12. ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem
 13. A TALE nuclease architecture for efficient genome editing
 14. A novel adenoviral vector carrying an all-in-one Tet-On system with an autoregulatory loop for tight, inducible transgene expresion
 15. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene
 16. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene:
 17. A synthetic multicellular system for programmed pattern formation
 18. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators
 19. Aflatoxout
 20. Aktivacija genskega izražanja encimov za sintezo holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 21. Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 22. Alel-specifični spekter tumorja v PTEN
 23. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 24. Ali lahko naravna diverziteta quorum sensinga pripomore k napredku v sintezni biologiji?
 25. Ali raziskave nove hormonske terapije zmanjšujejo neplodnost pri ženskah?
 26. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 27. Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini
 28. Aminopeptidaze
 29. An improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing
 30. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 31. Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni
 32. Anjali
 33. Anodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celici
 34. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 35. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze
 36. Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka
 37. Antioksidant
 38. Aptasense
 39. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 40. Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo
 41. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 42. Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido
 43. Avtomatizacija načrtovanja genetskih vezij
 44. BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi
 45. BIO1-seminar
 46. BIO1-seminar-2012
 47. BIO1-seminar 2011
 48. BIO1 Povzetki seminarjev
 49. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 50. BIO2
 51. BIO2 2010 Seminar
 52. BIO2 Povzetki seminarjev
 53. BIO2 Povzetki seminarjev 2011
 54. BIO2 Povzetki seminarjev 2012
 55. BIO2 Povzetki seminarjev 2013
 56. BIO2 Povzetki seminarjev 2014
 57. BIO2 Povzetki seminarjev 2015
 58. BIO2 Povzetki seminarjev 2016
 59. BIO2 Povzetki seminarjev 2017
 60. BIO2 Povzetki seminarjev 2018
 61. BIO2 Povzetki seminarjev 2019
 62. BIO2 Povzetki seminarjev 2020
 63. BIO2 Seminar-geslo
 64. BIO2 Seminar 2011
 65. BIO2 Seminar 2012
 66. BIO2 Seminar 2013
 67. BIO2 Seminar 2014
 68. BIO2 Seminar 2015
 69. BIO2 Seminar 2016
 70. BIO2 Seminar 2017
 71. BIO2 Seminar 2018
 72. BIO2 Seminar 2019
 73. BIO2 Seminar 2020
 74. BIO2 recenzija
 75. BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelosti
 76. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 77. Bakteriofagi
 78. BanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV
 79. Barvila
 80. BeeT Beehave
 81. Beta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra
 82. Beton-samoporavljajući sistem
 83. BiFC
 84. Bio2Povzetki
 85. BioSynthAge - Kvalitetno staranje
 86. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 87. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 88. Biobalon
 89. Biofortifikacija riža
 90. Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 91. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 92. Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala
 93. Biokem2B
 94. BiokemSem2B
 95. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09
 96. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09
 97. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09
 98. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 99. Biokemijski seminar
 100. Biokemijski seminar 1 - 2009/10
 101. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo
 102. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Leksikon
 103. Biokemijski seminar K3 - 2009/10
 104. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo
 105. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 106. Biološke naprave in vezja za pripravo pametnih cepiv na osnovi RNA
 107. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 108. Biomaterial za privzemanje urana iz okolja - "žetveni stroj" urana
 109. Biomedicina
 110. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 111. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in lucerno, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 112. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 113. Bioremediacija s pesticidi okužene vode z uporabo encima, ki razgrajuje organofosfate in je vezan na netkan poliestrski tekstil
 114. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 115. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 116. Biosenzor etilena
 117. Biosinteza alkanov v nitasti glivi Aspergillus carbonarius s heterologno ekspresijo acyl-ACP/CoA reduktaze in oksigenaze za deformilacijo aldehida iz cianobakterije Synechococcus elongatus
 118. Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya
 119. BiotINK - nov pristop k biotiskanju tkiva
 120. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 121. Bičkov
 122. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 123. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 124. Brezvirusni način priprave iPSC
 125. CAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje
 126. CAT-Seq: Visokoprepustna metoda za analizo katalitske aktivnosti biomolekul
 127. CRISPR/Cas9
 128. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 129. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 130. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 131. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 132. Celična stena
 133. Celična stena rastlin
 134. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 135. Celulolitični encimi talne glive Penicillium sp. TG2 in njihov potencial pri proizvodnji etanola.
 136. Centrosom
 137. Centrosomu
 138. Cepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganah
 139. Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.
 140. Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infectious virus in the absence of natural template
 141. Cianofagi
 142. Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitih
 143. Cockroach terminator
 144. Combinatorial synthesis of genetic networks
 145. Combined Cancer Gene Therapy
 146. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 147. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli
 148. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 149. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome
 150. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 151. CyanoFactory2014 programme
 152. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 153. DNA assembler
 154. Daljinsko upravljanje s sesalskimi celicami, na podlagi temperaturno reguliranih genetskih stikal s svetlobno-toplotnimi utripi
 155. Design
 156. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 157. Diabetes
 158. Diabetesa
 159. Diagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisa
 160. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 161. Difterijski toksin
 162. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 163. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 164. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 165. Dinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti
 166. Diplome - kontrolni seznam
 167. Diplomsko delo
 168. Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage
 169. Disulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola
 170. Doktorski študiji biokemije in molekularne biologije v tujini
 171. Določanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali
 172. Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šum
 173. Domača orodjarna
 174. Dosežena aksonska regeneracija in vitro
 175. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA
 176. Duehennova
 177. Dvojna vloga Notch proteina
 178. E.
 179. E.coli tarčno usmerjena na raka
 180. Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kultur
 181. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih
 182. Emergentne lastnosti zmanjšanega genoma E. coli
 183. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni
 184. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 185. Encimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz
 186. Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors
 187. Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids
 188. Enkabcillus - to je past!
 189. Epigenetska regulacija celičnega cikla
 190. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki
 191. Epigenetsko reprogramiranje celic
 192. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov
 193. Epilepsija
 194. Eritripoetin
 195. Eritropoetin
 196. Establishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases
 197. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 198. Ezrin
 199. FLAVONOIDI
 200. Fibronektin
 201. Flavonoidi v pomarančnem soku zavirajo oksidacijo, ki jo povzroča nezdrava prehrana
 202. Fluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo
 203. Folna kislina
 204. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 205. Fotokontrola proteinov v živih celicah
 206. Fotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid
 207. Fotosintezi
 208. Fototrofnost
 209. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 210. Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori
 211. G proteini
 212. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 213. Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku
 214. Gene overexpression
 215. Gene regulation at the single-cell level
 216. Gene silencing shRNA
 217. Genetska vezja v metabolnem inženiringu
 218. Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah
 219. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah
 220. Gensko zdravljenje
 221. Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem
 222. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 223. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida.
 224. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 225. HMC
 226. HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlin
 227. Hachimoji DNA in RNA: genetski kod z osmimi gradniki
 228. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 229. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 230. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 231. Hitrost
 232. HyDRA – detekcija vodika
 233. INŽENIRING KOFAKTORJEV ZA IZBOLJŠANJE METABOLIČNIH POTI
 234. IPBK Seminarji
 235. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 236. Identifikacija proizvajalcev antibakterijskih spojin z iskanjem odpornosti proti antibiotikom
 237. Imena malih bioloških molekul
 238. Imobilizacija in nadzorovano sproščanje β-galaktozidaze iz hitozanskega hidrogela
 239. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 240. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 241. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 242. Inaktivacija kromosoma X
 243. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 244. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom
 245. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 246. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 247. Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus")
 248. InstaCHLAM – orodje za inženiring kloroplastov
 249. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline
 250. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox