Uncategorized pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 250 results starting with #1.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. "Sebični gen"
 2. "Training protein" - PETaze
 3. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 4. 2015-bionano-seminar
 5. 2017-bionano-seminar
 6. 3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV
 7. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 8. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 9. ASTARice – biosinteza astaksantina v rižu
 10. ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem
 11. A TALE nuclease architecture for efficient genome editing
 12. A novel adenoviral vector carrying an all-in-one Tet-On system with an autoregulatory loop for tight, inducible transgene expresion
 13. A synthetic multicellular system for programmed pattern formation
 14. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators
 15. Aflatoxout
 16. Aktivacija genskega izražanja encimov za sintezo holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 17. Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 18. Alel-specifični spekter tumorja v PTEN
 19. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 20. Ali lahko naravna diverziteta quorum sensinga pripomore k napredku v sintezni biologiji?
 21. Ali raziskave nove hormonske terapije zmanjšujejo neplodnost pri ženskah?
 22. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 23. Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini
 24. Aminopeptidaze
 25. An improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing
 26. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 27. Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni
 28. Anjali
 29. Anodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celici
 30. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 31. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze
 32. Antioksidant
 33. Aptasense
 34. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 35. Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo
 36. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 37. Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido
 38. BIO1-seminar
 39. BIO1-seminar-2012
 40. BIO1-seminar 2011
 41. BIO1 Povzetki seminarjev
 42. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 43. BIO2
 44. BIO2 2010 Seminar
 45. BIO2 Povzetki seminarjev
 46. BIO2 Povzetki seminarjev 2011
 47. BIO2 Povzetki seminarjev 2012
 48. BIO2 Povzetki seminarjev 2013
 49. BIO2 Povzetki seminarjev 2014
 50. BIO2 Povzetki seminarjev 2015
 51. BIO2 Povzetki seminarjev 2016
 52. BIO2 Povzetki seminarjev 2017
 53. BIO2 Povzetki seminarjev 2018
 54. BIO2 Povzetki seminarjev 2019
 55. BIO2 Seminar-geslo
 56. BIO2 Seminar 2011
 57. BIO2 Seminar 2012
 58. BIO2 Seminar 2013
 59. BIO2 Seminar 2014
 60. BIO2 Seminar 2015
 61. BIO2 Seminar 2016
 62. BIO2 Seminar 2017
 63. BIO2 Seminar 2018
 64. BIO2 Seminar 2019
 65. BIO2 recenzija
 66. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 67. BanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV
 68. Barvila
 69. BeeT Beehave
 70. Beta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra
 71. Beton-samoporavljajući sistem
 72. BiFC
 73. Bio2Povzetki
 74. BioSynthAge - Kvalitetno staranje
 75. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 76. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 77. Biobalon
 78. Biofortifikacija riža
 79. Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 80. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 81. Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala
 82. Biokem2B
 83. BiokemSem2B
 84. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09
 85. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09
 86. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09
 87. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 88. Biokemijski seminar
 89. Biokemijski seminar 1 - 2009/10
 90. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo
 91. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Leksikon
 92. Biokemijski seminar K3 - 2009/10
 93. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo
 94. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 95. Biološke naprave in vezja za pripravo pametnih cepiv na osnovi RNA
 96. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 97. Biomaterial za privzemanje urana iz okolja - "žetveni stroj" urana
 98. Biomedicina
 99. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 100. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in lucerno, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 101. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 102. Bioremediacija s pesticidi okužene vode z uporabo encima, ki razgrajuje organofosfate in je vezan na netkan poliestrski tekstil
 103. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 104. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 105. Biosenzor etilena
 106. Biosinteza alkanov v nitasti glivi Aspergillus carbonarius s heterologno ekspresijo acyl-ACP/CoA reduktaze in oksigenaze za deformilacijo aldehida iz cianobakterije Synechococcus elongatus
 107. Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya
 108. BiotINK - nov pristop k biotiskanju tkiva
 109. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 110. Bičkov
 111. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 112. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 113. Brezvirusni način priprave iPSC
 114. CAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje
 115. CAT-Seq: Visokoprepustna metoda za analizo katalitske aktivnosti biomolekul
 116. CRISPR/Cas9
 117. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 118. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 119. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 120. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 121. Celična stena
 122. Celična stena rastlin
 123. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 124. Celulolitični encimi talne glive Penicillium sp. TG2 in njihov potencial pri proizvodnji etanola.
 125. Centrosom
 126. Centrosomu
 127. Cepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganah
 128. Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.
 129. Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infectious virus in the absence of natural template
 130. Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitih
 131. Cockroach terminator
 132. Combinatorial synthesis of genetic networks
 133. Combined Cancer Gene Therapy
 134. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 135. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli
 136. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 137. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome
 138. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 139. CyanoFactory2014 programme
 140. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 141. DNA assembler
 142. Design
 143. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 144. Diabetes
 145. Diabetesa
 146. Diagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisa
 147. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 148. Difterijski toksin
 149. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 150. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 151. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 152. Dinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti
 153. Diplome - kontrolni seznam
 154. Diplomsko delo
 155. Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage
 156. Disulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola
 157. Doktorski študiji biokemije in molekularne biologije v tujini
 158. Določanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali
 159. Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šum
 160. Domača orodjarna
 161. Dosežena aksonska regeneracija in vitro
 162. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA
 163. Duehennova
 164. Dvojna vloga Notch proteina
 165. E.
 166. E.coli tarčno usmerjena na raka
 167. Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kultur
 168. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih
 169. Emergentne lastnosti zmanjšanega genoma E. coli
 170. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni
 171. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 172. Encimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz
 173. Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids
 174. Enkabcillus - to je past!
 175. Epigenetska regulacija celičnega cikla
 176. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki
 177. Epigenetsko reprogramiranje celic
 178. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov
 179. Epilepsija
 180. Eritripoetin
 181. Eritropoetin
 182. Establishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases
 183. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 184. Ezrin
 185. FLAVONOIDI
 186. Fibronektin
 187. Flavonoidi v pomarančnem soku zavirajo oksidacijo, ki jo povzroča nezdrava prehrana
 188. Fluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo
 189. Folna kislina
 190. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 191. Fotokontrola proteinov v živih celicah
 192. Fotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid
 193. Fotosintezi
 194. Fototrofnost
 195. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 196. Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori
 197. G proteini
 198. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 199. Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku
 200. Gene overexpression
 201. Gene regulation at the single-cell level
 202. Gene silencing shRNA
 203. Genetska vezja v metabolnem inženiringu
 204. Gensko zdravljenje
 205. Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem
 206. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 207. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida.
 208. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 209. HMC
 210. HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlin
 211. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 212. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 213. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 214. Hitrost
 215. INŽENIRING KOFAKTORJEV ZA IZBOLJŠANJE METABOLIČNIH POTI
 216. IPBK Seminarji
 217. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 218. Identifikacija proizvajalcev antibakterijskih spojin z iskanjem odpornosti proti antibiotikom
 219. Imena malih bioloških molekul
 220. Imobilizacija in nadzorovano sproščanje β-galaktozidaze iz hitozanskega hidrogela
 221. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 222. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 223. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 224. Inaktivacija kromosoma X
 225. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 226. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom
 227. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 228. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 229. Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus")
 230. InstaCHLAM – orodje za inženiring kloroplastov
 231. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline
 232. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 233. Integration of multiple omics datasets
 234. Inventarna kontrola:Citokrom c oksidazni sklop regulira mitohondrijsko translacijo
 235. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 236. Inženiring
 237. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 238. Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo
 239. Inženiring Streptococcus zooepidemicus za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 240. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 241. Inženiring bioloških sistemov v širšem kontekstu
 242. Inženiring biosintetskih mehanizmov za raznolike polihidroksialkanoate
 243. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 244. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 245. Ionski kanalčki
 246. Iz induciranih pluripotentnih izvornih celic pripravljeni človeški limfociti T za terapijo raka
 247. Izboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250R
 248. Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev
 249. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 250. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox