Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 188 results starting with #501.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz
 2. Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani''
 3. Proizvodnja zunajceličnega matriksa
 4. Proizvodnja šinorina, naravne zaščite pred soncem, z uporabo cianobakterije
 5. Prostaciklin
 6. Prostorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celic
 7. Prostorske mutacije nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks bistven za metastazo rakastih celic
 8. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
 9. Prostorsko urejena dinamika cianobakterijske vezave ogljika
 10. Proteasom
 11. Protein A
 12. Proteine, ki so odkriti v gonoreje lahko ponudijo novi pristop k zdravljenju
 13. Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome
 14. Protivirusna zdravila
 15. Protonske črpalke
 16. Provitamini
 17. Prve človeške inducirane pluripotentne celice
 18. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi
 19. RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov
 20. RNaza A
 21. RNaza H
 22. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
 23. Rafinoza
 24. Ras-proteini
 25. Rastlinski virusi
 26. Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (1995-1998)
 27. Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi
 28. Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije
 29. Razreševanje Hollidayevega križišča
 30. Razumevanje smiselnosti popravkov v DNA pri rakavih obolenjih
 31. Rdeče vino lahko obvaruje pred poškodbami možganov pri možganski kapi
 32. Receptorji smrti
 33. Receptorji za estrogene
 34. Regulation of flowering time in Arabidopsis thaliana
 35. Relaksin
 36. Reprogramiranje s transpozicijo
 37. Reprogramiranje somatskih celic po fuziji z embrionalnimi izvornimi celicami
 38. Reprogramiranje z dvema faktorjema
 39. Reprogramiranje z miRNA
 40. Resveratrol
 41. Retinal Gene Therapy
 42. Retrotranspozoni
 43. Retrotranzpozoni
 44. Revmatoidni faktor
 45. Ribocimi
 46. Ribonukleotid
 47. Ribonukleotidi
 48. Ricin
 49. Rifampcin
 50. Rifampicin
 51. Rizobakterijska simbioza
 52. Robusten in občutljiv sintetični senzor za spremljanje transkripcijskega izhoda signalne mreže citokininov in planta
 53. RuBisCO
 54. S-adenozilmetionin
 55. SONOBE - proteinski sistem za agregacijo mikroplastike
 56. SOS-popravljanje
 57. Saksitoksin
 58. Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v bakteriji ''Escherichia coli'', ki temelji na endogeni kontroli fermentacije
 59. ScFv phage display
 60. Selenoproteini
 61. Semikonzervativno podvojevanje
 62. Serotonin
 63. Seskviterpeni
 64. Sestava in značilnosti preurejevalnih strojčkov
 65. Sfingomielin
 66. Sfingozin
 67. Shramba fosfata
 68. Shranjevanje digitalnih podatkov v DNA
 69. Siderofori
 70. Sinhronizirani cikli lize bakterijskih celic za in vivo dostavo terapevtikov
 71. Sintetična logična vezja in spomin v živih celicah
 72. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja pri miših
 73. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja v miših
 74. Sintezna pot fiksacije ogljikovega dioksida
 75. Sistem Rex pri bakteriji Escherichia coli
 76. Sistem izključitve naknadne okužbe
 77. Sistematika, Human Gut Microbiome
 78. Sladila
 79. Slika: Ksenobiotiki.jpg
 80. Slika:biočip vsadek
 81. Sodelovanje med novim himeričnim endolizinom in oksacilinom ščiti pred okužbo z na meticilin odpornim Staphylococcus aureus
 82. Solni trezor
 83. Somatostatin
 84. Spermidin
 85. Spermin
 86. Spesi
 87. Stem Cell Educator therapy
 88. Steroidi
 89. Stohastična ojačitev in signalizacija v substratnih ciklih s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami
 90. Stohastično ojačanje in signalizacija v substratnih ciklih preko s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami
 91. Streptomicin
 92. Stroškovno učinkovita proizvodnja rekombinantnih peptidov v Escherichia coli
 93. Struktura in delovanje sistema CRISPR/Cas pri bakteriji Streptococcus pyogenes
 94. Struktura in mehanizem restriktaz tipa II
 95. Strukturna osnova transkripcije in transripcijske inhibicije v ''Mycobacterium tuberculosis''
 96. StyGreen - proizvodnja stirena iz obnovljivih virov
 97. StyGreen - proizvodnja stirena iz obnovljivih virov:
 98. Subtilizin
 99. Sulfotransferaze
 100. Super
 101. Super tobak
 102. Superoksid-dismutaza
 103. Supramolekularni inženiring proteinov:Načrtovanje s cinkovimi ioni povezanih heksamerov inzulina
 104. SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme
 105. TBK2018-seminar
 106. TBK2019-seminar
 107. Tarčna mutageneza
 108. Tavrin
 109. Teagi
 110. Telomeraze
 111. Temelji biokemije
 112. Temelji biokemije - prakitikum
 113. Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimuni artritis
 114. Tetanusni toksin
 115. Tetraspanin
 116. The real MVP: ekspresijski sistem za pripravo modularnih virusom podobnih delcev
 117. TinaKuhar
 118. Tioredoksin reduktaza
 119. Titin
 120. To
 121. To bee...Hornet to bee, ali uporaba bakterij za boj proti invazivni vrsti
 122. Tokoferoli
 123. Tollu podobni receptorji
 124. Tomaž Žagar: Ključna proteina pri uravnavanju celične smrti
 125. Topoizomeraza
 126. Trans-translacija
 127. Transgene podgane
 128. Transgenske kokoši
 129. Transglikozilacija
 130. Transglutaminaza
 131. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, regulirata celično velikost pri kvasovkah
 132. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri kvasovkah
 133. Transkripcijski faktorji
 134. Trehaloza
 135. Trobentica
 136. Trombokinaza
 137. Tropoelastin
 138. Tropomodulin
 139. Troponin C
 140. Tumorigenost iPSC
 141. Tunikamicin
 142. Ubikvitin
 143. Ubikvitin ligaza
 144. Umetno oplojeni otroci imajo večje tveganje za zdravstvene težave
 145. Uporaba herbicidov in fibratov, ki blokirajo T1R3 receptorje v prebavnem traktu in trebušni slinavki
 146. Uporaba iPSC za zdravljenje anemije srpastih celic pri miših
 147. Uporaba kokošjega bioreaktorja za učinkovito proizvodnjo funkcionalnih citokinov
 148. Uporaba pristopa načrtovanja eksperimentov za optimizacijo proizvodnje rekombinantnega fragmenta protitelesa v periplazmi Escherichie coli: izbira signalnega peptida in optimalnih pogojev rasti
 149. Uravnavanje X-inaktivacije pri boleznih
 150. Uridin
 151. Učinkovit pristop za sintezo funkcionalnega IgG z uporabo rekonstruiranega brezceličnega sistema za sintezo proteinov
 152. VIBRIGENS: pospeševanje procesov sintezne biologije z Vibrio natriegens
 153. V transgenskih opicah rhesus, ki so prenašalke vstavljenega človeškega gena MCPH1, je opazen podoben razvoj možganov, kot pri človeku
 154. Vinkulin
 155. Virusi, ki jih uporabljamo pri genskem zdravljenju
 156. Virusi in rak
 157. Vitamin D in diabetes
 158. Vitamin E
 159. Vloga oksidativno inducirane DNA poškodbe v človeškem organizmu
 160. Vloga p53 pri ohranjanju genoma
 161. Vloga stikov pri proteinski prevodnosti na velike razdalnje
 162. Vpliv SLO3 kalijevih ionskih kanalov na neplodnost pri samcih
 163. Vpliv dolgoročnega vnosa topnih in netopnih prehranjevalnih vlaken na debelost povzročeno s prehrano z veliko maščobami pri C57BL/6J miših
 164. Vpliv inzulina na srce
 165. Vpliv melatonina na proliferacijo enojedrnih celic iz novorojenčkove posteljice (placente)
 166. Vpliv sinteznih metabolnih poti glikolata na produktivnost rastlin
 167. Vpliv transgena rastnega hormona na genetsko arhitekturo lastnosti povezanimi z rastjo
 168. Xeroderma pigmentosum
 169. YTH
 170. YTH s knjižnico celic HeLa
 171. ZFN nukleaze
 172. ZVIŠEVANJE OCENE
 173. Z majhnimi molukulami regulirani ogrodni proteini
 174. Z metanolom inducirana terminacija polimerizacije poli(3-hidroksibutiratnih) polimerov
 175. Zaznavalni niz genetskih biopikslov sklopljenih preko radikalov
 176. Zaščita celic pred virusi in bakterijami s pomočjo nefunkcionalnih proteinov
 177. Zdravljenje Huntingtonove bolezni s proteini s cinkovimi prsti
 178. Zdravljenje z lamininom-111 preprečuje mišično distrofijo
 179. Zdravljenje z lamininom111 preprečuje mišično distrofijo
 180. Zein
 181. Zgolj pet nukleotidov vsebujoča molekula RNA, ki uspešna katalizira aminoacilacijo
 182. Značilnosti bakterijskih kromosomov
 183. Značilnosti kromosomskih ogrodij
 184. Človeški protein pomaga pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusi
 185. Še korak bližje razumevanju povezav med zunanjim stresom, 5-HTT genom in depresijo
 186. Širjenje genetskega koda
 187. Živosrebro(II)
 188. Žolčne kisline

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox