All pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
All pages
All pages | Previous page ("Sebični gen") | Next page (Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil)

"Sebični gen""Training protein" - PETaze11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
2-Tiouracil2015-bionano-seminar2017-bionano-seminar
2020-bionano-seminar3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV
7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killingALiVE – analiza živih celic z vezikularnim izvozomAPIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
ASTARice – biosinteza astaksantina v rižuATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizemATPaze
A TALE nuclease architecture for efficient genome editingA novel adenoviral vector carrying an all-in-one Tet-On system with an autoregulatory loop for tight, inducible transgene expresionA synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene
A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene:A synthetic multicellular system for programmed pattern formationA synthetic oscillatory network of transcriptional regulators
Abscizinska kislinaAcetil koencim AAcetilholin
AcetilholinesterazaAdiponektinAdrenoreceptorji
AflatoxoutAgarozaAglutinin
AgrinAktinAktivacija genskega izražanja encimov za sintezo holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionomAktivacija limfocitov TAkvaporin
AlaninAlbumini
Alel-specifični spekter tumorja v PTENAlela-specifičen spekter tumorja v PTENAli lahko naravna diverziteta quorum sensinga pripomore k napredku v sintezni biologiji?
Ali raziskave nove hormonske terapije zmanjšujejo neplodnost pri ženskah?Alkalna fosfataza
Alkohol dehidrogenazaAlkohol oksidazaAlzheimerjeva bolezen
Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključenAmelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni skleniniAmilaza
AmilinAmiloid betaAminokisline in proteini
AminopeptidazeAminotransferazaAn improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing
Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivoransAnaliza metilacijskih vzorcev na DNAAnaliza posttranslacijskih sprememb histonov
Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geniAndrosteron
AneksinAngiogeninAngiotenzin
AnjaliAnodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celiciAntibiotiki
Antifibrotični učinki zelenega čajaAntifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibrozeAntihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka
Antiidiotipska protitelesaAntimicinAntioksidant
ApolipoproteinAprotininAptasense
Arahidonska kislinaArginArginaza
ArgininArheologija, Whole-Genome Capture MethodAromataza
AsparaginAsparaginska kislinaAtrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo
Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization AssayAvidinAvksini
Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandidoAvtomatizacija načrtovanja genetskih vezij
AvtoprotitelesaAzokazeinBI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi
BIO1-seminarBIO1-seminar-2012
BIO1-seminar 2011BIO1 Povzetki seminarjevBIO1 Povzetki seminarjev 2011
BIO2BIO2 2010 SeminarBIO2 Povzetki seminarjev
BIO2 Povzetki seminarjev 2011BIO2 Povzetki seminarjev 2012BIO2 Povzetki seminarjev 2013
BIO2 Povzetki seminarjev 2014BIO2 Povzetki seminarjev 2015BIO2 Povzetki seminarjev 2016
BIO2 Povzetki seminarjev 2017BIO2 Povzetki seminarjev 2018BIO2 Povzetki seminarjev 2019
BIO2 Seminar-gesloBIO2 Seminar 2011
BIO2 Seminar 2012BIO2 Seminar 2013BIO2 Seminar 2014
BIO2 Seminar 2015BIO2 Seminar 2016BIO2 Seminar 2017
BIO2 Seminar 2018BIO2 Seminar 2019BIO2 recenzija
BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelostiBakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezniBakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
BakteriofagBakteriofagiBakteriorodopsin
BanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIVBarnazaBarvila
BeeT BeehaveBeta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektraBeta laktamaza
Beta oksidacijaBeta sodčekBetain
BetakarotenBetalaktamiBeton-samoporavljajući sistem
BiFCBilirubinBio2Povzetki
BioSynthAge - Kvalitetno staranjeBioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
BiobalonBiofortifikacija rižaBioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilinaBiokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materialaBiokem-1
Biokem-2Biokem-3Biokem-stari
Biokem2BBiokemSem2BBiokemSeminar-SeznamNovic-B09
BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09BiokemSeminar-SkupineNovica-B09
Biokemijska struktura centromer in njihove interakcijeBiokemijska struktura telomerovBiokemijske značilnosti izvornih celic
Biokemijski seminarBiokemijski seminar 1 - 2009/10Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo
Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - LeksikonBiokemijski seminar K3 - 2009/10Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo
Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNABiološke naprave in vezja za pripravo pametnih cepiv na osnovi RNABiološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
Biomaterial za privzemanje urana iz okolja - "žetveni stroj" uranaBiomedicinaBiopterin
Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazoBiorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in lucerno, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazoBiorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
Bioremediacija s pesticidi okužene vode z uporabo encima, ki razgrajuje organofosfate in je vezan na netkan poliestrski tekstilBioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAHBioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
Biosenzor etilenaBiosinteza alkanov v nitasti glivi Aspergillus carbonarius s heterologno ekspresijo acyl-ACP/CoA reduktaze in oksigenaze za deformilacijo aldehida iz cianobakterije Synechococcus elongatusBiosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya
BiotINK - nov pristop k biotiskanju tkivaBiotehnološka uporaba RNAiBiotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
BiotinBiočipiBički in migetalke
BičkovBlokiranje receptorjev za fageBone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
Botulinski toksinBradikininBrezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
Brezvirusni način priprave iPSCBromelainBt toksin
C-reaktivni proteinCAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje
CAT-Seq: Visokoprepustna metoda za analizo katalitske aktivnosti biomolekul
CRISPR/Cas9CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hranoCanditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezniCase13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotikuCelična smrt
Celična stenaCelična stena rastlinCelične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
Celični skeletCelobiozaCelulolitični encimi talne glive Penicillium sp. TG2 in njihov potencial pri proizvodnji etanola.
CelulozaCentrosomCentrosomu
Cepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganahCeramidCerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.
Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infectious virus in the absence of natural templateCianofagiCiklin
Ciklični AMPCiklofilin DCiklooksigenaza
Cinkov prstCisplatinCistein
Citokrom P450Citokrom cCitokrom oksidaza
Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitihCitozinCockroach terminator
Combinatorial synthesis of genetic networksCombined Cancer Gene TherapyComparative genomic hybridization (CGH) arrays
Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coliCrafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genomeCroc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio choleraeCyanoFactory2014 programme
CyanoFactory Scientific Meeting 2014DNA assemblerDNA ligaze
Daljinsko upravljanje s sesalskimi celicami, na podlagi temperaturno reguliranih genetskih stikal s svetlobno-toplotnimi utripi
Dedovanje metilacijskih vzorcevDefenzinDehidrini
DekstraniDelovanje na plazmide za zmanjševanje širjenja odpornosti med bakterijamiDelovanje rastlinskih fenolnih spojin na bakterije
DeoksiribonukleazeDeoksiribonukleotidDesign
Design and analysis of synthetic carbon fixation pathwaysDiabetesDiabetesa
Diagnostika virusnih okužbDiagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisaDietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
Difterijski toksinDifuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNADifuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
DinaminDinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocijeDinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti
Diplome - kontrolni seznamDiplomsko deloDisaharidi in oligosaharidi
Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophageDistrofinDisulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola
Doktorski študiji biokemije in molekularne biologije v tujiniDolge in kratke nekodirajoče RNADoločanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali
Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šumDomača orodjarnaDopamin
Dosežena aksonska regeneracija in vitroDrsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNADuehennova
Dvojna vloga Notch proteinaE.E.coli tarčno usmerjena na raka
EF-dlan (EF-hand)Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kulturEkvinatoksin
ElastazaElektrični tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentihEmergentne lastnosti zmanjšanega genoma E. coli
Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezniEncimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesuEncimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz
Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch ReceptorsEngineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoidsEnkabcillus - to je past!
EnkefalinEnterobakterije, ki proizvajajo ESBL in so odporne proti karbapenemuEpidermalni rasti faktor
Epigenetika in staranjeEpigenetska regulacija celičnega ciklaEpigenetske spremembe in debelost
Epigenetske spremembe in rakEpigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehranaEpigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki
Epigenetski status in motnje delovanja možganovEpigenetsko dogajanje pri rastlinahEpigenetsko reprogramiranje celic
Epigenetsko uravnavanje izražanja genovEpilepsijaEpinefrin
Epsilon toksinEritripoetinEritromicin
EritropoetinEskulentiniEstablishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases
EstradiolEstriolEstrogen
EstronEtanerceptEukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
Evolucija spolnih kromosomovEvolucijski pomen RNAiEzrin
FLAVONOIDIFadFagi kot naravni rezervoar odpornosti proti antibiotikom
Fagi v boju proti patogenim bakterijamFagi v naravnih in umetnih okoljihFagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave
FenilalaninFeritinFeroportin
FetuinFibrinFibronektin
FikobiliniFikoeritrinFitoaleksini
FlagelinFlavinadenindinukleotidFlavonoidi
Flavonoidi v pomarančnem soku zavirajo oksidacijo, ki jo povzroča nezdrava prehranaFlavoproteiniFluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo
Folna kislinaForenzika, Determining the Body Fluid OriginFosfatdilserin
FosfatidiletanolaminFosfolipaza CFosfolipaza a
Fosfolipaze (splošno)Fotokontrola proteinov v živih celicahFotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid
FotosinteziFototrofnostFototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
FototropiniFruktaniFruktoza
Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pyloriFurinG-proteini
G proteiniGalaktozaGalektin
GangliozidiGelsolinGemcitabin
Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri tekuGen, ki povečuje vzdržljivost pri tekuGene overexpression
Gene regulation at the single-cell levelGene silencing shRNAGenetska vezja v metabolnem inženiringu
Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicahGenetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicahGenetsko spremenjeni organizmi
GenotoksiniGensko zdravljenjeGermin
GlicinGlikogenGlikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem
Glikozil transferazaGlikozilacijaGlive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida.GlobinGlobulini
GlukagonGlukokortikoidiGlukoza
GlukozaminoglikaniGlukuronska kislinaGlutamin
Glutaminska kislinaGlutationGlutation S-transferaza
GonadotropiniGosipol
GvajakolH2ydroGEM - Čista energija za prihodnostHMC
HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlinHachimoji DNA in RNA: genetski kod z osmimi gradnikiHeksokinaza
HemHematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modificationHemocianin
HemolizinHemoraginiHepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
Heparan sulfatHeparinHerpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
HialuronidazaHialuronska kislinaHilomikron
HipoksantinHirudinHistamin
HistidinHiston-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelostHistonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
HitinHitinazaHitrost
HolesterolHolinHomoserin lakton
Hondroitin sulfatHuntingtonova bolezen
HyDRA – detekcija vodikaINŽENIRING KOFAKTORJEV ZA IZBOLJŠANJE METABOLIČNIH POTIIPBK Seminarji
Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalitiesIdentifikacija proizvajalcev antibakterijskih spojin z iskanjem odpornosti proti antibiotikomIkozaedrični fagi
Imena malih bioloških molekulImobilizacija in nadzorovano sproščanje β-galaktozidaze iz hitozanskega hidrogelaImunoglobulin
Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacijeIn vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcijeIn vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
Inaktivacija kromosoma XIndigo
IndoliInducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastovInducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom
Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikaliInfliksimabInhibitorji podenote 50 S ribosoma
Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcihInsekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus")InstaCHLAM – orodje za inženiring kloroplastov
Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kislineIntegracija okoljskih signalov z modularnimi IN vratiIntegration of multiple omics datasets
IntegrazaIntegrinInterakcija faga z bakterijo
Interakcije fagov s človeškimi tkiviInterflavinInterlevkini
InulinInventarna kontrola:Citokrom c oksidazni sklop regulira mitohondrijsko translacijoInventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
InzulinInženiringInženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijoInženiring Streptococcus zooepidemicus za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerovInženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
Inženiring bioloških sistemov v širšem kontekstuInženiring biosintetskih mehanizmov za raznolike polihidroksialkanoateInženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopijInženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologijeIonski kanalčki
Iz induciranih pluripotentnih izvornih celic pripravljeni človeški limfociti T za terapijo rakaIzboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250RIzboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev
Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celiceIzboljšanje tolerance na mraz in slanostIzboljšava cepiv proti antraksu z uporabo iz virusnih replikonov izvedenih vektorjev, ki omogočajo izražanje zaščitnega antigena.
Izdelava sintetičnega genoma s pristopom sestavljanja celotnega genoma: Bakteriofag φX174 iz sintetičnih oligonukleotidovIzolevcinIzpitiDrugiletnik
Izpostavljenost tobaku je povzročitelj kompleksnih sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega rakaIzpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega rakaIzražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusovIzražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusovIzražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNAJedrna membrana in jedrna pora
Jedrni faktor kapa BK3-Biokemijski seminar
KE2-seminarKI-1Kadherin
Kaj nas dela unikatneKaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezniKajasi
Kako blizu smo dosegu komercialno dostopne masovne fotobiološke proizvodnje vodika z cianobakterijam: pregled z biološkega vidika.KalcitoninKalikrein
KalmodulinKalpainKameleonova specifična krinka pred plenilci
KapsaicinKarboanhidrazaKarbonat
KarotenKaroteniKarvon
KatalazaKatehinKateholamini
Katepsin BKatepsin CKatepsin D
Katepsini
KaveolinKazalo BMBKazalo KEM
Kazalo KITKazeinKe2 Povzetki seminarjev
Kem-1Kem-stariKemiluminiscenca
Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegansKeratinKetonska telesa
KimotripsinKinezinKinin
KininogenKislinaKlavulanska kislina
Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAiKloniranje miši iz iPSCKloramfenikol
KloridKlorofilKobalamin
Koencim B12Koencim Q10Kofein
Kolagen (I)Kolagen IVKolagen VI
KolageniKolageni - splošnoKoleratoksin
KolibaktinKombinacija temne fermentacije v trdnem stanju in mehanske obdelave za razgradnjo lignoceluloze: Inovativen pristop za proizvodnjo biogoriv in hlapnih organskih kislin.Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofijeKompaktiranje kromosomovKompleksno celično logično računanje z RNA-napravami
Kompleksno celično računanje z RNA-napravamiKomplementarno delovanje nanocevk in imunoglobinov IgY pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkahKomplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sinteticnih protocelicKonjugirani oligoelektrolit na osnovi ferocena katalizira bakterijsko elektrodno respiracijoKontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjevKrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genovKratki predogled kemijske sintezne biologije
Kratki predogled kemične sintezne biologijeKratki pregled kemijske sintezne biologijeKreatin
Kreatin kinazaKreatininKristalin
KristibKromatografijeKromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
KsantinKsenobiotikiKsenobiotiki in epigenetske spremembe
Ksilanazni ter celulosomski sistemi klostridij:vpogled v molekularni pristoti za izboljšavo sevovKsiloglukanKsiloza
KurkuminKvalitetno staranjeKvercetin
LaktamiLaktoferinLaktoglobulin
LaktozaLaminLaminin
Lastnosti aminokislinLecitinLecitin (2)
LeksikonLeksikon BMB
Leksikon KITLektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIVLektini
Lenka TomešovaLeptinLevcin
Levcinska zadrgaLevkemijaLevkotrieni
LigazeLight-regulated transcriptional networks in higher plantsLignin
Linolenska kislinaLinolna kislinaLipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
LipoksigenazaLipopolisaharidiLiposomi
Listeriolizin OLitična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
Litična polisaharid monooksigenaza PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlinLizinLong-term monitoring of bacteria undergoing programmed population control in a microchemostat
LuciferazaLuciferinMB-seminarji
MBT seminarji 2014MBT seminarji 2015MBT seminarji 2017
MBT seminarji 2019MDolinar koledarMESH - Razširljiv enkapsulinski sistem za uporabo v zdravstvu
MGF-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za tkivno inženirstvo ligamentovMOVZ seminarjiMOVZ vaje
Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coliMagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijoMain Page
MajadMakrofagi iz gensko spremenjenih prašičev z delecijo domene CD163 SRCR5 odporni na okužbo s PRRSVMakroglobulin alfa 2
Mala jedrna RNAManitolManjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
ManozaMatevoMaščobne kisline
Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentovMedcelični stikiMedmolekulske interakcije znotraj nukleosomov
Mehanizem X-inaktivacijeMehanizem celične smrti po delovanju antibiotikovMehanizem delovanja betalaktamov in glikopeptidov
Mehanizem delovanja kinolonovMehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coliMehanizem delovanja rifamicinov
Mehanizem metilacije DNAMehanizem modifikacije histonovMehanizmi delovanja in odpornosti proti antibiotikom
Mehanizmi delovanja rifamicinovMehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontihMejozna rekombinacija
MelatoninMembranski lipidiMetabolične raziskave na pacientih s hepatitisom B in C
Metabolični inženiring gram-negativnih bakterij s transpozonskim sistemomMetabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človekuMetabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRi
Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kislineMetabolno inženirstvo Klebsiella pneumoniae za produkcijo cis,cis-mukonične kislineMetabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
Metabolno inženirstvo in vitro za proizvodnjo bioelektrike preko popolne oksidacije glukozeMetabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom.Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za proizvodnjo biogoriva in kemikalij iz maščobnih kislinMetabolomicsMetalotionein
Metilacijski sistem pri bakterijahMetilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomenMetode za fiksacijo in makroskopsko analizo petole
Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmovMetode za izolacijo DNA iz solinskega blataMezenhimske matične celice nove generacije
MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezniMicroarray-gene chipsMikrobicidno delovanje α in θ defenzinov na antibiotik-odporne Staphylococcus aureus in Pseudomonas aeruginosa
Mikrobiološka proizvodnja obnovljivih biomonomerov in bioplastikeMikrobna produkcija izoprenoidov s sintezno biologijoMikrocistin
MikrotubuliMioglobinMiozin
Mitozna rekombinacijaMišična distrofijaMišične distrofije
Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezniMišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezniMoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
Model s povratno zanko za povečanje mikrobne produkcije biogoriva z uporabo biosenzorjaModeliranje sintetične večcelične ure: Represilatorji, sklopljeni z zaznavanjem celične gostoteModularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coliModularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coliModularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtiiMolekularna biologija
Molekularna biologija virusovMolekularna biotehnologijaMolekularna imunologija z imunokemijo
Molekularne osnove ved o življenjuMolekularne osnove ved o življenju - KI
Molekularnobiološki slovarMolekuliMolekulsko kloniranje
MonelinMonosaharidiMorfogen Wingless je odgovoren za nastanek barvnih vzorcev na krilih
Morfologija psov- geni in mutacijeMos(kit)oMotorni proteini
Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAiMucinMulekoli
Multipleksna detekcija na zdravila odporne tuberkuloze z binarnimi deoksiribocimnimi senzorjiMultiplex genome engineering using CRISPR/Cas systemsMultiplex oligonucleotide ligation assay
MutacijeMutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolorMutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
NAND gateNanoparticle Platform for Delivery of siRNA and CisplatinNapoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicahNapredki v sintezni biologiji pri proizvodnji C3-C10 alkoholov v mikroorganizmih
NatalisiNatrijev karbonatNačrtovana evolucija genetskih vezij
Načrtovanje in razvijanje sintetičnih mikrobnih celičnih platform za pridobivanje bioenergijeNačrtovanje kandidatnega cepiva za diabetes tipa I s pomočjo užitnih rastlin, ki izražajo pomemben avtoantigenNačrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami
Načrtovanje mikrobnih konzorcijev za izboljšanje biorudarstva in bioremediacijeNefrinNegativna avtoregulacija pospeši odzivni čas transkripcijskih omrežij
Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanjaNegativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagovNegativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov.
Nehomologno povezovanje koncevNejcasNekaj pogledov na sistemsko biologijo kvasovke
Neposredno popravljanje mutacijNeural stem cellsNevreksin
NevroliginNevrotoksiniNevrotransmiterji
NikotinNikotinamidNitrat
NoTox – sistem za preprečevanje botulinskih izbruhovNo problemNogalamicin
Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenijeNorepinefrinNov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
Nova "priming-boosting" strategija za imunsko posredovanje pri raku materničnega vratuNova razlaga, kako telo preprečuje nastanek novih žilNova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini
Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v mediciniNova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapijNove moznosti zdravljenja diabetesa
Nove možnosti zdravljenja diabetesaNovi peptidni prenašalci za vnos proteinskega tovora v celice in njegovo sproščanje iz endosomovNovo cepivo proti stafilokoknem enterotoksinu B izzove zaščitni imunski odziv pri miši
Nukleaza S1NukleazeNukleinske kisline
NukleolinNukleosomi med replikacijoNukleozidi in nukleotidi
Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelkaObliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinovObliž iz biorazgradljive plastike, proteinov pajkove svile in bakteriocinov
Od kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozoOdgovor bakterij na tujo DNAOdkrit gen odgovoren za postmejotično represijo spolnih kromosomov pri mišjih samcih
Odkrit mehanizem poliubikvitinacijeOdkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumuOdkrit nov način za stabilizacijo proteinov
Odkrite nove stopnje TauD reakcijeOdkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moškeOdkritje, ki bo morda pripomoglo pojasniti, zakaj hepatitis B bolj prizadene moške kot ženske
Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)Odkritje encima 'dicer'Odkritje in delovanje kompleksa RISC
Odkritje in delovanje nukleaze DroshaOdkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)Odkritje izvora vmesnikov
Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)Odkritje mikro RNA (miRNA)
Odkritje prvih restrikcijskih endonukleazOdkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivoOdstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industrijiOjačanje humoralne in T-celične CD8+ imunosti v miškah cepljenih s cepivom DNA proti človeškemu respiratornemu sincicijskemu virusu z usmerjanjem kodiranega proteina F na dendritske celiceOjačevalno zaporedje
Ojačitev celotnega genoma in real-time PCR v forenzičnih primerihOkludinOkolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
Oksalna kislinaOksaloacetat
OksidoreduktazeOksilipiniOkvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni
Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)Omega-3 maščobne kisline predstavljajo možno orožje v boju s tumorji živčnega sistema pri otrocih.One-step generation of mice carrying mutations in multiple genes by CRISPR/Cas-mediated genome engineering (2013)
OnkonazaOperacija z molekularno fluorescenco, ki uporablja aktivne peptide, ki prodrejo v celico, zmanjša število rakastih celic, ki ostanejo po operaciji in izboljša možnosti preživetjaOprimizacija šasij kot osnovni korak pri uporabi sintezno biološkega pristopa pri karakterizaciji mikrobnega sekundarnega metabolizma
Optimizacija signalnih peptidov težkih in lahkih verig za večjo ekspresijo terapevtskih protiteles v CHO celičnih linijahOptimizacija sinteze IPP kot prekursorja za produkcijo likopena, dekaprenoksantina in astaksantina v Corynebacterium glutamicumOptimizacija večvalentnega peptidnega cepiva za nikotinsko odvisnost
Oranžna koruza obljublja zmanjšanje slepote in smrti pri otrocihOrganizacija genov v kromatinuOrganizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
Orodja in načela za inženiring genskih vezij mikroorganizmovOvalbumini
Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceusOzivljanje dehidriranih rastlinOživljanje dehidriranih rastlin
P53PANTIDE - nov kmetijski sistem, ki ciljano uničuje določene škodljivcePC SQUAD-Inženiring novih sistemov tarčne dostave zdravil
PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojihPLC regulacijaPOPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
PRELIMINARNE OCENEPRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
PalitoksinPandemska gripa kaže znake odpornosti na tamifluPapain
Paratiroidni hormonParjenje bazParkinsonova bolezen
Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusiPektinPenicilin
PepsinPeptidna vez in peptidiPeptidoglikan
PeroksidazaPeskovnikPhactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
PhagEDPhage displayPikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
PilokarpinPilus+Piridoksin
PirimidiniPirofosfatazaPirogalol
PirolPiruvatPiruvat kinaza
PlasticurePlasticure: rešitev za učinkovitejšo razgradnjo plastikePlastocianin
PlazmalemaPobeg iz X-inaktivacijePodvojevanje DNA
Poenostavljena in točna detekcija gensko spemenjene pšenice MON71800 z enim kalibratorskim plazmidomPogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celicPogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost človeških induciranih pluripotentnih matičnih celic
Pojdi naPol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedoPolifenoli
PolimerazePolimeri nukleinskih kislinPomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
Pomoč človeškega proteina pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusiPonavljajoča se zaporedja v genomuPonovna aktivacija kromosoma X
Popravljanje DNA v kontekstu kromatinaPopravljanje kolapsa replikacijskih vilicPopravljanje mutacij in rekombinacijski procesi
Popravljanje neujemanjaPopravljanje z izcepom nukleotidaPopravljanjem z izcepom nukleotida
PorfirinPoriniPosebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinahPositive feedback in eukaryotic gene networks: cell differentiation by graded to binary response conversionPositive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
Pospešena in vivo evolucijaPosttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomenPotencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
Potenciali interakcij med algami in bakterijami.Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolyticaPovečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem mutirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu PopulusPovečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu PopulusPovečanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
Povečanje specifičnih izooblik palladina v tumorjih trebušne slinavkePovečano izražanje genov na kromosomu XPovzetek seminarja
PowerLeaf – bakterijska solarna baterijaPoškodbe s prostimi radikaliPredloga:Opombe/dok
Prednosti fagov za zdravljenje bakterijskih okužbPredstavitev na površini bakterijPredstavitev na ribosomih
Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidovPregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSCPregled metabolizma
Prenos DNA v človeških zarodkih za preprečitev prenosa mitohondrijske bolezni DNAPrenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacijePrenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije.
Prenos signalov preko biološko aktivnih lipidov: SfingolipidiPreoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytocaPrepisovanje DNA v RNA
Preprečevanje vnetja sluznice prebavnega trakta z gensko spremenjenimi bakterijami Lactococcus lactis NZ9000, ki izločajo biološko aktivni s pankreatitisom povezani protein I (PAP)Presnova: Razumevanje odpornosti na ščitnične hormonePresnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil

Previous page ("Sebični gen") | Next page (Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil)

Views
Personal tools
Toolbox