All pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
All pages
All pages | Previous page ("Sebični gen") | Next page (Protein-kinaza)

"Sebični gen""Training protein" - PETaze11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
2-Tiouracil2015-bionano-seminar2017-bionano-seminar
3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelahASTARice – biosinteza astaksantina v rižuATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem
ATPazeA TALE nuclease architecture for efficient genome editingA novel adenoviral vector carrying an all-in-one Tet-On system with an autoregulatory loop for tight, inducible transgene expresion
A synthetic multicellular system for programmed pattern formationA synthetic oscillatory network of transcriptional regulatorsAbscizinska kislina
Acetil koencim AAcetilholinAcetilholinesteraza
AdiponektinAdrenoreceptorjiAflatoxout
AgarozaAglutininAgrin
AktinAktivacija genskega izražanja encimov za sintezo holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionomAktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
Aktivacija limfocitov TAkvaporin
AlaninAlbuminiAlel-specifični spekter tumorja v PTEN
Alela-specifičen spekter tumorja v PTENAli lahko naravna diverziteta quorum sensinga pripomore k napredku v sintezni biologiji?
Ali raziskave nove hormonske terapije zmanjšujejo neplodnost pri ženskah?Alkalna fosfatazaAlkohol dehidrogenaza
Alkohol oksidazaAlzheimerjeva bolezenAlzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni skleniniAmilazaAmilin
Amiloid betaAminokisline in proteiniAminopeptidaze
AminotransferazaAn improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editingAnaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
Analiza metilacijskih vzorcev na DNAAnaliza posttranslacijskih sprememb histonovAnaliza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni
AndrosteronAneksin
AngiogeninAngiotenzinAnjali
Anodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celiciAntibiotikiAntifibrotični učinki zelenega čaja
Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibrozeAntiidiotipska protitelesaAntimicin
AntioksidantApolipoproteinAprotinin
AptasenseArahidonska kislinaArgin
ArginazaArgininArheologija, Whole-Genome Capture Method
AromatazaAsparaginAsparaginska kislina
Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijoAutomated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization AssayAvidin
AvksiniAvtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido
AvtoprotitelesaAzokazeinBIO1-seminar
BIO1-seminar-2012BIO1-seminar 2011
BIO1 Povzetki seminarjevBIO1 Povzetki seminarjev 2011BIO2
BIO2 2010 SeminarBIO2 Povzetki seminarjevBIO2 Povzetki seminarjev 2011
BIO2 Povzetki seminarjev 2012BIO2 Povzetki seminarjev 2013BIO2 Povzetki seminarjev 2014
BIO2 Povzetki seminarjev 2015BIO2 Povzetki seminarjev 2016BIO2 Povzetki seminarjev 2017
BIO2 Povzetki seminarjev 2018BIO2 Seminar-geslo
BIO2 Seminar 2011BIO2 Seminar 2012BIO2 Seminar 2013
BIO2 Seminar 2014BIO2 Seminar 2015BIO2 Seminar 2016
BIO2 Seminar 2017BIO2 Seminar 2018BIO2 recenzija
Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezniBakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagomBakteriofag
BakteriorodopsinBanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIVBarnaza
BarvilaBeeT BeehaveBeta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra
Beta laktamazaBeta oksidacijaBeta sodček
BetainBetakarotenBetalaktami
Beton-samoporavljajući sistemBiFCBilirubin
Bio2PovzetkiBioSynthAge - Kvalitetno staranjeBioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezniBiobalonBiofortifikacija riža
Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilinaBioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilinaBiokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala
Biokem-1Biokem-2Biokem-3
Biokem-stariBiokem2BBiokemSem2B
BiokemSeminar-SeznamNovic-B09BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09BiokemSeminar-SkupineNovica-B09
Biokemijska struktura centromer in njihove interakcijeBiokemijska struktura telomerov
Biokemijske značilnosti izvornih celicBiokemijski seminarBiokemijski seminar 1 - 2009/10
Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - KazaloBiokemijski seminar 1 - 2009/10 - LeksikonBiokemijski seminar K3 - 2009/10
Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - KazaloBiološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNABiološke naprave in vezja za pripravo pametnih cepiv na osnovi RNA
Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celicBiomaterial za privzemanje urana iz okolja - "žetveni stroj" uranaBiomedicina
BiopterinBiorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazoBiorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in lucerno, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktovBioremediacija s pesticidi okužene vode z uporabo encima, ki razgrajuje organofosfate in je vezan na netkan poliestrski tekstilBioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAHBiosenzor etilenaBiosinteza alkanov v nitasti glivi Aspergillus carbonarius s heterologno ekspresijo acyl-ACP/CoA reduktaze in oksigenaze za deformilacijo aldehida iz cianobakterije Synechococcus elongatus
Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleyaBiotINK - nov pristop k biotiskanju tkivaBiotehnološka uporaba RNAi
Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodahBiotinBiočipi
Bički in migetalkeBičkovBlokiranje receptorjev za fage
Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNTBotulinski toksinBradikinin
Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezniBrezvirusni način priprave iPSCBromelain
Bt toksinC-reaktivni protein
CAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje
CAT-Seq: Visokoprepustna metoda za analizo katalitske aktivnosti biomolekulCRISPR/Cas9CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezniCase13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
Celična smrtCelična stenaCelična stena rastlin
Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojevCelični skeletCelobioza
Celulolitični encimi talne glive Penicillium sp. TG2 in njihov potencial pri proizvodnji etanola.CelulozaCentrosom
CentrosomuCepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganahCeramid
Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infectious virus in the absence of natural templateCiklin
Ciklični AMPCiklofilin DCiklooksigenaza
Cinkov prstCisplatinCistein
Citokrom P450Citokrom cCitokrom oksidaza
Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitihCitozinCockroach terminator
Combinatorial synthesis of genetic networksCombined Cancer Gene TherapyComparative genomic hybridization (CGH) arrays
Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coliCrafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genomeCroc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio choleraeCyanoFactory2014 programme
CyanoFactory Scientific Meeting 2014DNA assemblerDNA ligaze
Dedovanje metilacijskih vzorcevDefenzinDehidrini
DekstraniDelovanje na plazmide za zmanjševanje širjenja odpornosti med bakterijamiDelovanje rastlinskih fenolnih spojin na bakterije
DeoksiribonukleazeDeoksiribonukleotidDesign
Design and analysis of synthetic carbon fixation pathwaysDiabetesDiabetesa
Diagnostika virusnih okužbDiagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisaDietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
Difterijski toksinDifuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNADifuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
DinaminDinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocijeDinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti
Diplome - kontrolni seznamDiplomsko deloDisaharidi in oligosaharidi
Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophageDistrofinDisulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola
Doktorski študiji biokemije in molekularne biologije v tujiniDolge in kratke nekodirajoče RNADoločanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali
Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šumDomača orodjarnaDopamin
Dosežena aksonska regeneracija in vitroDrsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNADuehennova
Dvojna vloga Notch proteinaE.E.coli tarčno usmerjena na raka
EF-dlan (EF-hand)Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kulturEkvinatoksin
ElastazaElektrični tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentihEmergentne lastnosti zmanjšanega genoma E. coli
Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezniEncimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesuEncimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz
Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoidsEnkabcillus - to je past!Enkefalin
Enterobakterije, ki proizvajajo ESBL in so odporne proti karbapenemuEpidermalni rasti faktorEpigenetika in staranje
Epigenetska regulacija celičnega ciklaEpigenetske spremembe in debelostEpigenetske spremembe in rak
Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehranaEpigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavnikiEpigenetski status in motnje delovanja možganov
Epigenetsko dogajanje pri rastlinahEpigenetsko reprogramiranje celicEpigenetsko uravnavanje izražanja genov
EpilepsijaEpinefrinEpsilon toksin
EritripoetinEritromicinEritropoetin
EskulentiniEstablishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleasesEstradiol
EstriolEstrogenEstron
EtanerceptEukaryotic transcription factors as direct nutrient sensorsEvolucija spolnih kromosomov
Evolucijski pomen RNAiEzrinFLAVONOIDI
FadFagi v boju proti patogenim bakterijamFenilalanin
FeritinFeroportinFetuin
FibrinFibronektinFikobilini
FikoeritrinFitoaleksiniFlagelin
FlavinadenindinukleotidFlavonoidiFlavonoidi v pomarančnem soku zavirajo oksidacijo, ki jo povzroča nezdrava prehrana
FlavoproteiniFluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivoFolna kislina
Forenzika, Determining the Body Fluid OriginFosfatdilserinFosfatidiletanolamin
Fosfolipaza CFosfolipaza aFosfolipaze (splošno)
Fotokontrola proteinov v živih celicahFotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehidFotosintezi
FototrofnostFototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjemFototropini
FruktaniFruktozaFunkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori
FurinG-proteiniG proteini
GalaktozaGalektinGangliozidi
GelsolinGemcitabinGen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
Gen, ki povečuje vzdržljivost pri tekuGene overexpressionGene regulation at the single-cell level
Gene silencing shRNAGenetska vezja v metabolnem inženiringuGenetsko spremenjeni organizmi
GenotoksiniGensko zdravljenjeGermin
GlicinGlikogenGlikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem
Glikozil transferazaGlikozilacijaGlive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida.GlobinGlobulini
GlukagonGlukokortikoidiGlukoza
GlukozaminoglikaniGlukuronska kislinaGlutamin
Glutaminska kislinaGlutationGlutation S-transferaza
GonadotropiniGosipol
GvajakolH2ydroGEM - Čista energija za prihodnostHMC
HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlinHeksokinazaHem
Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modificationHemocianinHemolizin
HemoraginiHepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)Heparan sulfat
HeparinHerpesvirusi in sorodni dsDNA virusiHialuronidaza
Hialuronska kislinaHilomikronHipoksantin
HirudinHistaminHistidin
Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelostHistonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelostHitin
HitinazaHitrostHolesterol
HolinHomoserin laktonHondroitin sulfat
Huntingtonova bolezenINŽENIRING KOFAKTORJEV ZA IZBOLJŠANJE METABOLIČNIH POTI
IPBK SeminarjiIdentification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalitiesIdentifikacija proizvajalcev antibakterijskih spojin z iskanjem odpornosti proti antibiotikom
Ikozaedrični fagiImena malih bioloških molekulImobilizacija in nadzorovano sproščanje β-galaktozidaze iz hitozanskega hidrogela
ImunoglobulinImunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacijeIn vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ovInaktivacija kromosoma XIndigo
IndoliInducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalomInducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikaliInfliksimab
Inhibitorji podenote 50 S ribosomaIniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcihInsekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus")
InstaCHLAM – orodje za inženiring kloroplastovIntegracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kislineIntegracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
Integration of multiple omics datasetsIntegrazaIntegrin
InterflavinInterlevkiniInulin
Inventarna kontrola:Citokrom c oksidazni sklop regulira mitohondrijsko translacijoInventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translationInzulin
InženiringInženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerovInženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo
Inženiring Streptococcus zooepidemicus za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerovInženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetloboInženiring bioloških sistemov v širšem kontekstu
Inženiring biosintetskih mehanizmov za raznolike polihidroksialkanoateInženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrolaInženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
Ionski kanalčkiIz induciranih pluripotentnih izvornih celic pripravljeni človeški limfociti T za terapijo rakaIzboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250R
Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcevIzboljšane mišje inducirane pluripotentne celiceIzboljšanje tolerance na mraz in slanost
Izboljšava cepiv proti antraksu z uporabo iz virusnih replikonov izvedenih vektorjev, ki omogočajo izražanje zaščitnega antigena.Izdelava sintetičnega genoma s pristopom sestavljanja celotnega genoma: Bakteriofag φX174 iz sintetičnih oligonukleotidovIzolevcin
IzpitiDrugiletnikIzpostavljenost tobaku je povzročitelj kompleksnih sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega rakaIzpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusovIzražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusovIzražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusovJederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNAJedrna membrana in jedrna pora
Jedrni faktor kapa B
K3-Biokemijski seminarKE2-seminarKI-1
KadherinKaj nas dela unikatneKaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
KajasiKako blizu smo dosegu komercialno dostopne masovne fotobiološke proizvodnje vodika z cianobakterijam: pregled z biološkega vidika.Kalcitonin
KalikreinKalmodulinKalpain
Kameleonova specifična krinka pred plenilciKapsaicinKarboanhidraza
KarbonatKarotenKaroteni
KarvonKatalazaKatehin
KateholaminiKatepsin BKatepsin C
Katepsin D
KatepsiniKaveolinKazalo BMB
Kazalo KEMKazalo KITKazein
Ke2 Povzetki seminarjevKem-1Kem-stari
KemiluminiscencaKemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegansKeratin
Ketonska telesaKimotripsinKinezin
KininKininogenKislina
Klavulanska kislinaKlinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAiKloniranje miši iz iPSC
KloramfenikolKloridKlorofil
KobalaminKoencim B12Koencim Q10
KofeinKolagen (I)Kolagen IV
Kolagen VIKolageniKolageni - splošno
KoleratoksinKolibaktinKombinacija temne fermentacije v trdnem stanju in mehanske obdelave za razgradnjo lignoceluloze: Inovativen pristop za proizvodnjo biogoriv in hlapnih organskih kislin.
Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genovKombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofijeKompaktiranje kromosomov
Komplementarno delovanje nanocevk in imunoglobinov IgY pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkahKomplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkahKonjugirani oligoelektrolit na osnovi ferocena katalizira bakterijsko elektrodno respiracijo
Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturahKonverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjevKrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
Kratki predogled kemijske sintezne biologijeKratki predogled kemične sintezne biologijeKratki pregled kemijske sintezne biologije
KreatinKreatin kinazaKreatinin
KristalinKristibKromatografije
Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)KsantinKsenobiotiki
Ksenobiotiki in epigenetske spremembeKsilanazni ter celulosomski sistemi klostridij:vpogled v molekularni pristoti za izboljšavo sevovKsiloglukan
KsilozaKurkuminKvalitetno staranje
KvercetinLaktamiLaktoferin
LaktoglobulinLaktozaLamin
LamininLastnosti aminokislinLecitin
Lecitin (2)LeksikonLeksikon BMB
Leksikon KITLektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
LektiniLenka TomešovaLeptin
LevcinLevcinska zadrgaLevkemija
LevkotrieniLigazeLight-regulated transcriptional networks in higher plants
LigninLinolenska kislinaLinolna kislina
Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenzikiLipoksigenazaLipopolisaharidi
LiposomiListeriolizin O
Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlinLitična polisaharid monooksigenaza PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlinLizin
Long-term monitoring of bacteria undergoing programmed population control in a microchemostatLuciferazaLuciferin
MB-seminarjiMBT seminarji 2014MBT seminarji 2015
MBT seminarji 2017MBT seminarji 2019MDolinar koledar
MGF-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za tkivno inženirstvo ligamentovMOVZ seminarjiMOVZ vaje
MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijoMain PageMajad
Makrofagi iz gensko spremenjenih prašičev z delecijo domene CD163 SRCR5 odporni na okužbo s PRRSVMakroglobulin alfa 2Mala jedrna RNA
ManitolManjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozoManoza
MatevoMaščobne kislineMechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
Medcelični stikiMedmolekulske interakcije znotraj nukleosomovMehanizem X-inaktivacije
Mehanizem celične smrti po delovanju antibiotikovMehanizem delovanja betalaktamov in glikopeptidovMehanizem delovanja kinolonov
Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coliMehanizem delovanja rifamicinovMehanizem metilacije DNA
Mehanizem modifikacije histonovMehanizmi delovanja in odpornosti proti antibiotikomMehanizmi delovanja rifamicinov
Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontihMejozna rekombinacijaMelatonin
Membranski lipidiMetabolične raziskave na pacientih s hepatitisom B in CMetabolični inženiring gram-negativnih bakterij s transpozonskim sistemom
Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človekuMetabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRiMetabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
Metabolno inženirstvo Klebsiella pneumoniae za produkcijo cis,cis-mukonične kislineMetabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12Metabolno inženirstvo in vitro za proizvodnjo bioelektrike preko popolne oksidacije glukoze
Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom.Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanolaMetabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za proizvodnjo biogoriva in kemikalij iz maščobnih kislin
MetabolomicsMetalotioneinMetilacijski sistem pri bakterijah
Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomenMetode za fiksacijo in makroskopsko analizo petoleMetode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov
Metode za izolacijo DNA iz solinskega blataMezenhimske matične celice nove generacijeMiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
Microarray-gene chipsMikrobicidno delovanje α in θ defenzinov na antibiotik-odporne Staphylococcus aureus in Pseudomonas aeruginosaMikrobiološka proizvodnja obnovljivih biomonomerov in bioplastike
Mikrobna produkcija izoprenoidov s sintezno biologijoMikrocistinMikrotubuli
MioglobinMiozinMitozna rekombinacija
Mišična distrofijaMišične distrofijeMišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezniMoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktovModel s povratno zanko za povečanje mikrobne produkcije biogoriva z uporabo biosenzorja
Modeliranje sintetične večcelične ure: Represilatorji, sklopljeni z zaznavanjem celične gostoteModularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcijModularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coliMolekularna biologija
Molekularna biologija virusovMolekularna biotehnologijaMolekularna imunologija z imunokemijo
Molekularne osnove ved o življenjuMolekularne osnove ved o življenju - KI
Molekularnobiološki slovarMolekuliMolekulsko kloniranje
MonelinMonosaharidiMorfogen Wingless je odgovoren za nastanek barvnih vzorcev na krilih
Morfologija psov- geni in mutacijeMos(kit)oMotorni proteini
Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAiMucinMulekoli
Multipleksna detekcija na zdravila odporne tuberkuloze z binarnimi deoksiribocimnimi senzorjiMultiplex genome engineering using CRISPR/Cas systemsMultiplex oligonucleotide ligation assay
MutacijeMutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolorMutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
NAND gateNanoparticle Platform for Delivery of siRNA and CisplatinNapoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicahNapredki v sintezni biologiji pri proizvodnji C3-C10 alkoholov v mikroorganizmih
NatalisiNatrijev karbonatNačrtovana evolucija genetskih vezij
Načrtovanje in razvijanje sintetičnih mikrobnih celičnih platform za pridobivanje bioenergijeNačrtovanje kandidatnega cepiva za diabetes tipa I s pomočjo užitnih rastlin, ki izražajo pomemben avtoantigenNačrtovanje mikrobnih konzorcijev za izboljšanje biorudarstva in bioremediacije
NefrinNegativna avtoregulacija pospeši odzivni čas transkripcijskih omrežijNegativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagovNegativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov.Nehomologno povezovanje koncev
NejcasNekaj pogledov na sistemsko biologijo kvasovkeNeposredno popravljanje mutacij
Neural stem cellsNevreksinNevroligin
NevrotoksiniNevrotransmiterjiNikotin
NikotinamidNitratNo problem
NogalamicinNorbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenijeNorepinefrin
Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti HippoNova "priming-boosting" strategija za imunsko posredovanje pri raku materničnega vratuNova razlaga, kako telo preprečuje nastanek novih žil
Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v mediciniNova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v mediciniNova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
Nove moznosti zdravljenja diabetesaNove možnosti zdravljenja diabetesaNovi peptidni prenašalci za vnos proteinskega tovora v celice in njegovo sproščanje iz endosomov
Novo cepivo proti stafilokoknem enterotoksinu B izzove zaščitni imunski odziv pri mišiNukleaza S1Nukleaze
Nukleinske kislineNukleolinNukleosomi med replikacijo
Nukleozidi in nukleotidiOblikovanje prilagodljivega celičnega predelkaObliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov pajkove svile in bakteriocinovOd kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozoOdgovor bakterij na tujo DNA
Odkrit gen odgovoren za postmejotično represijo spolnih kromosomov pri mišjih samcihOdkrit mehanizem poliubikvitinacijeOdkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu
Odkrit nov način za stabilizacijo proteinovOdkrite nove stopnje TauD reakcijeOdkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
Odkritje, ki bo morda pripomoglo pojasniti, zakaj hepatitis B bolj prizadene moške kot ženskeOdkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)Odkritje encima 'dicer'
Odkritje in delovanje kompleksa RISCOdkritje in delovanje nukleaze DroshaOdkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
Odkritje izvora vmesnikovOdkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
Odkritje mikro RNA (miRNA)Odkritje prvih restrikcijskih endonukleazOdkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivoOdstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacijeOf CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industrijiOjačanje humoralne in T-celične CD8+ imunosti v miškah cepljenih s cepivom DNA proti človeškemu respiratornemu sincicijskemu virusu z usmerjanjem kodiranega proteina F na dendritske celice
Ojačevalno zaporedjeOjačitev celotnega genoma in real-time PCR v forenzičnih primerihOkludin
Oksalna kislinaOksaloacetat
OksidoreduktazeOksilipiniOkvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni
Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)Omega-3 maščobne kisline predstavljajo možno orožje v boju s tumorji živčnega sistema pri otrocih.One-step generation of mice carrying mutations in multiple genes by CRISPR/Cas-mediated genome engineering (2013)
OnkonazaOperacija z molekularno fluorescenco, ki uporablja aktivne peptide, ki prodrejo v celico, zmanjša število rakastih celic, ki ostanejo po operaciji in izboljša možnosti preživetjaOprimizacija šasij kot osnovni korak pri uporabi sintezno biološkega pristopa pri karakterizaciji mikrobnega sekundarnega metabolizma
Optimizacija signalnih peptidov težkih in lahkih verig za večjo ekspresijo terapevtskih protiteles v CHO celičnih linijahOptimizacija sinteze IPP kot prekursorja za produkcijo likopena, dekaprenoksantina in astaksantina v Corynebacterium glutamicumOptimizacija večvalentnega peptidnega cepiva za nikotinsko odvisnost
Oranžna koruza obljublja zmanjšanje slepote in smrti pri otrocihOrganizacija genov v kromatinuOrganizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
Orodja in načela za inženiring genskih vezij mikroorganizmovOvalbuminiOvrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus
Ozivljanje dehidriranih rastlinOživljanje dehidriranih rastlinP53
PANTIDE - nov kmetijski sistem, ki ciljano uničuje določene škodljivcePC SQUAD-Inženiring novih sistemov tarčne dostave zdravilPLC regulacija
POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)PRELIMINARNE OCENEPRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
PalitoksinPandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu
PapainParatiroidni hormonParjenje baz
Parkinsonova bolezenParvovirusi in sorodni ssDNA-virusiPektin
PenicilinPepsinPeptidna vez in peptidi
PeptidoglikanPeroksidazaPeskovnik
Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenjePhagEDPhage display
Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusiPilokarpinPilus+
PiridoksinPirimidiniPirofosfataza
PirogalolPirolPiruvat
Piruvat kinazaPlasticurePlasticure: rešitev za učinkovitejšo razgradnjo plastike
PlastocianinPlazmalemaPobeg iz X-inaktivacije
Podvojevanje DNAPoenostavljena in točna detekcija gensko spemenjene pšenice MON71800 z enim kalibratorskim plazmidomPogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost človeških induciranih pluripotentnih matičnih celicPol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedoPolifenoli
PolimerazePolimeri nukleinskih kislinPomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
Pomoč človeškega proteina pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusiPonavljajoča se zaporedja v genomuPonovna aktivacija kromosoma X
Popravljanje DNA v kontekstu kromatinaPopravljanje kolapsa replikacijskih vilicPopravljanje mutacij in rekombinacijski procesi
Popravljanje neujemanjaPopravljanje z izcepom nukleotidaPopravljanjem z izcepom nukleotida
PorfirinPoriniPosebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinahPositive feedback in eukaryotic gene networks: cell differentiation by graded to binary response conversionPositive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
Pospešena in vivo evolucijaPosttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomenPotencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
Potenciali interakcij med algami in bakterijami.Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolyticaPovečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem mutirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu PopulusPovečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu PopulusPovečanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
Povečanje specifičnih izooblik palladina v tumorjih trebušne slinavkePovečano izražanje genov na kromosomu XPowerLeaf – bakterijska solarna baterija
Poškodbe s prostimi radikaliPredloga:Opombe/dokPredstavitev na površini bakterij
Predstavitev na ribosomihPredstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidovPregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
Pregled metabolizmaPrenos DNA v človeških zarodkih za preprečitev prenosa mitohondrijske bolezni DNAPrenos signalov preko biološko aktivnih lipidov: Sfingolipidi
Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytocaPrepisovanje DNA v RNAPreprečevanje vnetja sluznice prebavnega trakta z gensko spremenjenimi bakterijami Lactococcus lactis NZ9000, ki izločajo biološko aktivni s pankreatitisom povezani protein I (PAP)
Presnova: Razumevanje odpornosti na ščitnične hormonePresnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravilPresnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
PrettytablePretvorba proteinskih odpadkov v biogoriva in amonijak z bakterijo B. subtilisPridobitev zaščitnega imunskega odziva proti antraksu preko oralne imunizacije z zaščitnim antigenom kot cepivom, pridobljenim na osnovi rastlin
Pridobivanje morfijaPrilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sistemePrimer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
Primerjava transkriptoma filamentoznih gliv Neurospora crassa pri rasti na treh različnih vrstah monosaharidov: D-glukoze, D-ksiloze in L-arabinozePrionski proteinPriprava Pichie pastoris, ki učinkovito uporablja ksilozo, za industrijsko proizvodnjo encimov
Priprava bispecifičnih IgG protiteles s pomočjo ustvarjanja strukturno baziranega ortogonalnega Fab vmesnika.Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacijeProcesiranje celičnih informacij s sintetičnimi RNA napravami
Production of the antimalarial drug precursor artemisinic acid in engineered yeastProdukcija lipidnih biogoriv s sintezno biologijoProdukcija optično čiste mlečne kisline v sevu enterococcus faecium kaže potencial v biopretvorbi odpadkov kmetijske industrije: fiziološka in proteomska študija
Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v mišihProgramiranje celic s ponavljajočim večmestnim modeliranjem genoma in pospešeno evolucijoProgramirano utišanje in aktivacija izražanja bakterijskega gena z uporabo konstruiranega CRISPR-Cas sistema
ProhormonProizvodnja bioloških leč in laserjev za izboljšave v mikroskopijiProizvodnja ekstremofilne lipaze: dragocen biokatalizator s potencialno uporabo v živilski industriji
Proizvodnja feremonov vešče v rastlinahProizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinahProizvodnja funkcionalno aktivnih človeških rastnih faktorjev v insektih uporabljenih kot žive biotovarne
Proizvodnja fuzijskega proteina iz domene 3 zunajceličnega proteina virusa denge in liganda M-celic v transgenem rižu kaliProizvodnja humanega živčnega rastnega faktorja v slini transgenskih miši z uporabo žlez slinavk kot bioreaktorjevProizvodnja kemikalij iz derivatov maščobnih kislin s pomočjo sintetičnih mikroorganizmov
Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjevProizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenazProizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani''
Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v Nicotiani benthamianiProizvodnja zunajceličnega matriksaProizvodnja človeške glukocerebrozidaze v rastlini Nicotiana benthamiana s spremenjeno glikozilacijo
Projekt Čovekov epigenomProlinProstaciklin
ProstaglandiniProstorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celicProstorske mutacije nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks bistven za metastazo rakastih celic
Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzovProstorsko urejena dinamika cianobakterijske vezave ogljikaProteasom

Previous page ("Sebični gen") | Next page (Protein-kinaza)

Views
Personal tools
Toolbox