Pages without language links

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages do not link to other language versions.

Prefix 

Showing below up to 500 results starting with #501.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Katepsin C
 2. Katepsin D
 3. Katepsini
 4. Kaveolin
 5. Kazalo BMB
 6. Kazalo KEM
 7. Kazalo KIT
 8. Kazein
 9. Ke2 Povzetki seminarjev
 10. Kem-1
 11. Kem-stari
 12. Kemiluminiscenca
 13. Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans
 14. Keratin
 15. Ketonska telesa
 16. Kimotripsin
 17. Kinezin
 18. Kinin
 19. Kininogen
 20. Kislina
 21. Klavulanska kislina
 22. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 23. Kloniranje miši iz iPSC
 24. Kloramfenikol
 25. Klorid
 26. Klorofil
 27. Kobalamin
 28. Koencim B12
 29. Koencim Q10
 30. Kofein
 31. Kolagen (I)
 32. Kolagen IV
 33. Kolagen VI
 34. Kolageni
 35. Kolageni - splošno
 36. Koleratoksin
 37. Kolibaktin
 38. Kombinacija temne fermentacije v trdnem stanju in mehanske obdelave za razgradnjo lignoceluloze: Inovativen pristop za proizvodnjo biogoriv in hlapnih organskih kislin.
 39. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 40. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 41. Kompaktiranje kromosomov
 42. Komplementarno delovanje nanocevk in imunoglobinov IgY pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 43. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 44. Konjugirani oligoelektrolit na osnovi ferocena katalizira bakterijsko elektrodno respiracijo
 45. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 46. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 47. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 48. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 49. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 50. Kratki pregled kemijske sintezne biologije
 51. Kreatin
 52. Kreatin kinaza
 53. Kreatinin
 54. Kristalin
 55. Kristib
 56. Kromatografije
 57. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
 58. Ksantin
 59. Ksenobiotiki
 60. Ksenobiotiki in epigenetske spremembe
 61. Ksilanazni ter celulosomski sistemi klostridij:vpogled v molekularni pristoti za izboljšavo sevov
 62. Ksiloglukan
 63. Ksiloza
 64. Kurkumin
 65. Kvalitetno staranje
 66. Kvercetin
 67. Laktami
 68. Laktoferin
 69. Laktoglobulin
 70. Laktoza
 71. Lamin
 72. Laminin
 73. Lastnosti aminokislin
 74. Lecitin
 75. Lecitin (2)
 76. Leksikon
 77. Leksikon BMB
 78. Leksikon KIT
 79. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 80. Lektini
 81. Lenka Tomešova
 82. Leptin
 83. Levcin
 84. Levcinska zadrga
 85. Levkemija
 86. Levkotrieni
 87. Ligaze
 88. Light-regulated transcriptional networks in higher plants
 89. Lignin
 90. Linolenska kislina
 91. Linolna kislina
 92. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 93. Lipoksigenaza
 94. Lipopolisaharidi
 95. Liposomi
 96. Listeriolizin O
 97. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 98. Litična polisaharid monooksigenaza PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 99. Lizin
 100. Long-term monitoring of bacteria undergoing programmed population control in a microchemostat
 101. Luciferaza
 102. Luciferin
 103. MB-seminarji
 104. MBT seminarji 2014
 105. MBT seminarji 2015
 106. MBT seminarji 2017
 107. MBT seminarji 2019
 108. MDolinar koledar
 109. MGF-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za tkivno inženirstvo ligamentov
 110. MOVZ seminarji
 111. MOVZ vaje
 112. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 113. Main Page
 114. Majad
 115. Makrofagi iz gensko spremenjenih prašičev z delecijo domene CD163 SRCR5 odporni na okužbo s PRRSV
 116. Makroglobulin alfa 2
 117. Mala jedrna RNA
 118. Manitol
 119. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 120. Manoza
 121. Matevo
 122. Maščobne kisline
 123. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 124. Medcelični stiki
 125. Medmolekulske interakcije znotraj nukleosomov
 126. Mehanizem X-inaktivacije
 127. Mehanizem celične smrti po delovanju antibiotikov
 128. Mehanizem delovanja betalaktamov in glikopeptidov
 129. Mehanizem delovanja kinolonov
 130. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli
 131. Mehanizem delovanja rifamicinov
 132. Mehanizem metilacije DNA
 133. Mehanizem modifikacije histonov
 134. Mehanizmi delovanja in odpornosti proti antibiotikom
 135. Mehanizmi delovanja rifamicinov
 136. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih
 137. Mejozna rekombinacija
 138. Melatonin
 139. Membranski lipidi
 140. Metabolične raziskave na pacientih s hepatitisom B in C
 141. Metabolični inženiring gram-negativnih bakterij s transpozonskim sistemom
 142. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 143. Metabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRi
 144. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 145. Metabolno inženirstvo Klebsiella pneumoniae za produkcijo cis,cis-mukonične kisline
 146. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 147. Metabolno inženirstvo in vitro za proizvodnjo bioelektrike preko popolne oksidacije glukoze
 148. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom.
 149. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 150. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za proizvodnjo biogoriva in kemikalij iz maščobnih kislin
 151. Metabolomics
 152. Metalotionein
 153. Metilacijski sistem pri bakterijah
 154. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen
 155. Metode za fiksacijo in makroskopsko analizo petole
 156. Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov
 157. Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata
 158. Mezenhimske matične celice nove generacije
 159. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 160. Microarray-gene chips
 161. Mikrobicidno delovanje α in θ defenzinov na antibiotik-odporne Staphylococcus aureus in Pseudomonas aeruginosa
 162. Mikrobiološka proizvodnja obnovljivih biomonomerov in bioplastike
 163. Mikrobna produkcija izoprenoidov s sintezno biologijo
 164. Mikrocistin
 165. Mikrotubuli
 166. Mioglobin
 167. Miozin
 168. Mitozna rekombinacija
 169. Mišična distrofija
 170. Mišične distrofije
 171. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 172. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 173. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 174. Model s povratno zanko za povečanje mikrobne produkcije biogoriva z uporabo biosenzorja
 175. Modeliranje sintetične večcelične ure: Represilatorji, sklopljeni z zaznavanjem celične gostote
 176. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 177. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 178. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 179. Molekularna biologija
 180. Molekularna biologija virusov
 181. Molekularna biotehnologija
 182. Molekularna imunologija z imunokemijo
 183. Molekularne osnove ved o življenju
 184. Molekularne osnove ved o življenju - KI
 185. Molekularnobiološki slovar
 186. Molekuli
 187. Molekulsko kloniranje
 188. Monelin
 189. Monosaharidi
 190. Morfogen Wingless je odgovoren za nastanek barvnih vzorcev na krilih
 191. Morfologija psov- geni in mutacije
 192. Mos(kit)o
 193. Motorni proteini
 194. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi
 195. Mucin
 196. Mulekoli
 197. Multipleksna detekcija na zdravila odporne tuberkuloze z binarnimi deoksiribocimnimi senzorji
 198. Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems
 199. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 200. Mutacije
 201. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 202. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 203. NAND gate
 204. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 205. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 206. Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicah
 207. Napredki v sintezni biologiji pri proizvodnji C3-C10 alkoholov v mikroorganizmih
 208. Natalisi
 209. Natrijev karbonat
 210. Načrtovana evolucija genetskih vezij
 211. Načrtovanje in razvijanje sintetičnih mikrobnih celičnih platform za pridobivanje bioenergije
 212. Načrtovanje kandidatnega cepiva za diabetes tipa I s pomočjo užitnih rastlin, ki izražajo pomemben avtoantigen
 213. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev za izboljšanje biorudarstva in bioremediacije
 214. Nefrin
 215. Negativna avtoregulacija pospeši odzivni čas transkripcijskih omrežij
 216. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 217. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 218. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov.
 219. Nehomologno povezovanje koncev
 220. Nejcas
 221. Nekaj pogledov na sistemsko biologijo kvasovke
 222. Neposredno popravljanje mutacij
 223. Neural stem cells
 224. Nevreksin
 225. Nevroligin
 226. Nevrotoksini
 227. Nevrotransmiterji
 228. Nikotin
 229. Nikotinamid
 230. Nitrat
 231. No problem
 232. Nogalamicin
 233. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 234. Norepinefrin
 235. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 236. Nova "priming-boosting" strategija za imunsko posredovanje pri raku materničnega vratu
 237. Nova razlaga, kako telo preprečuje nastanek novih žil
 238. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini
 239. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 240. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 241. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 242. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 243. Novi peptidni prenašalci za vnos proteinskega tovora v celice in njegovo sproščanje iz endosomov
 244. Novo cepivo proti stafilokoknem enterotoksinu B izzove zaščitni imunski odziv pri miši
 245. Nukleaza S1
 246. Nukleaze
 247. Nukleinske kisline
 248. Nukleolin
 249. Nukleosomi med replikacijo
 250. Nukleozidi in nukleotidi
 251. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 252. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 253. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov pajkove svile in bakteriocinov
 254. Od kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozo
 255. Odgovor bakterij na tujo DNA
 256. Odkrit gen odgovoren za postmejotično represijo spolnih kromosomov pri mišjih samcih
 257. Odkrit mehanizem poliubikvitinacije
 258. Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu
 259. Odkrit nov način za stabilizacijo proteinov
 260. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 261. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 262. Odkritje, ki bo morda pripomoglo pojasniti, zakaj hepatitis B bolj prizadene moške kot ženske
 263. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 264. Odkritje encima 'dicer'
 265. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 266. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
 267. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
 268. Odkritje izvora vmesnikov
 269. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)
 270. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
 271. Odkritje mikro RNA (miRNA)
 272. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
 273. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 274. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 275. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 276. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 277. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 278. Ojačanje humoralne in T-celične CD8+ imunosti v miškah cepljenih s cepivom DNA proti človeškemu respiratornemu sincicijskemu virusu z usmerjanjem kodiranega proteina F na dendritske celice
 279. Ojačevalno zaporedje
 280. Ojačitev celotnega genoma in real-time PCR v forenzičnih primerih
 281. Okludin
 282. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 283. Oksalna kislina
 284. Oksaloacetat
 285. Oksidoreduktaze
 286. Oksilipini
 287. Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni
 288. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 289. Omega-3 maščobne kisline predstavljajo možno orožje v boju s tumorji živčnega sistema pri otrocih.
 290. One-step generation of mice carrying mutations in multiple genes by CRISPR/Cas-mediated genome engineering (2013)
 291. Onkonaza
 292. Operacija z molekularno fluorescenco, ki uporablja aktivne peptide, ki prodrejo v celico, zmanjša število rakastih celic, ki ostanejo po operaciji in izboljša možnosti preživetja
 293. Oprimizacija šasij kot osnovni korak pri uporabi sintezno biološkega pristopa pri karakterizaciji mikrobnega sekundarnega metabolizma
 294. Optimizacija signalnih peptidov težkih in lahkih verig za večjo ekspresijo terapevtskih protiteles v CHO celičnih linijah
 295. Optimizacija sinteze IPP kot prekursorja za produkcijo likopena, dekaprenoksantina in astaksantina v Corynebacterium glutamicum
 296. Optimizacija večvalentnega peptidnega cepiva za nikotinsko odvisnost
 297. Oranžna koruza obljublja zmanjšanje slepote in smrti pri otrocih
 298. Organizacija genov v kromatinu
 299. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 300. Orodja in načela za inženiring genskih vezij mikroorganizmov
 301. Ovalbumini
 302. Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus
 303. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 304. Oživljanje dehidriranih rastlin
 305. P53
 306. PANTIDE - nov kmetijski sistem, ki ciljano uničuje določene škodljivce
 307. PC SQUAD-Inženiring novih sistemov tarčne dostave zdravil
 308. PLC regulacija
 309. POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
 310. PRELIMINARNE OCENE
 311. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 312. Palitoksin
 313. Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu
 314. Papain
 315. Paratiroidni hormon
 316. Parjenje baz
 317. Parkinsonova bolezen
 318. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
 319. Pektin
 320. Penicilin
 321. Pepsin
 322. Peptidna vez in peptidi
 323. Peptidoglikan
 324. Peroksidaza
 325. Peskovnik
 326. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 327. PhagED
 328. Phage display
 329. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
 330. Pilokarpin
 331. Pilus+
 332. Piridoksin
 333. Pirimidini
 334. Pirofosfataza
 335. Pirogalol
 336. Pirol
 337. Piruvat
 338. Piruvat kinaza
 339. Plasticure
 340. Plasticure: rešitev za učinkovitejšo razgradnjo plastike
 341. Plastocianin
 342. Plazmalema
 343. Pobeg iz X-inaktivacije
 344. Podvojevanje DNA
 345. Poenostavljena in točna detekcija gensko spemenjene pšenice MON71800 z enim kalibratorskim plazmidom
 346. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 347. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost človeških induciranih pluripotentnih matičnih celic
 348. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 349. Polifenoli
 350. Polimeraze
 351. Polimeri nukleinskih kislin
 352. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 353. Pomoč človeškega proteina pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusi
 354. Ponavljajoča se zaporedja v genomu
 355. Ponovna aktivacija kromosoma X
 356. Popravljanje DNA v kontekstu kromatina
 357. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 358. Popravljanje mutacij in rekombinacijski procesi
 359. Popravljanje neujemanja
 360. Popravljanje z izcepom nukleotida
 361. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 362. Porfirin
 363. Porini
 364. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
 365. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 366. Positive feedback in eukaryotic gene networks: cell differentiation by graded to binary response conversion
 367. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 368. Pospešena in vivo evolucija
 369. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen
 370. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 371. Potenciali interakcij med algami in bakterijami.
 372. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 373. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 374. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem mutirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 375. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 376. Povečanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 377. Povečanje specifičnih izooblik palladina v tumorjih trebušne slinavke
 378. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 379. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 380. Poškodbe s prostimi radikali
 381. Predloga:Opombe/dok
 382. Predstavitev na površini bakterij
 383. Predstavitev na ribosomih
 384. Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov
 385. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
 386. Pregled metabolizma
 387. Prenos DNA v človeških zarodkih za preprečitev prenosa mitohondrijske bolezni DNA
 388. Prenos signalov preko biološko aktivnih lipidov: Sfingolipidi
 389. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 390. Prepisovanje DNA v RNA
 391. Preprečevanje vnetja sluznice prebavnega trakta z gensko spremenjenimi bakterijami Lactococcus lactis NZ9000, ki izločajo biološko aktivni s pankreatitisom povezani protein I (PAP)
 392. Presnova: Razumevanje odpornosti na ščitnične hormone
 393. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 394. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 395. Prettytable
 396. Pretvorba proteinskih odpadkov v biogoriva in amonijak z bakterijo B. subtilis
 397. Pridobitev zaščitnega imunskega odziva proti antraksu preko oralne imunizacije z zaščitnim antigenom kot cepivom, pridobljenim na osnovi rastlin
 398. Pridobivanje morfija
 399. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme
 400. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
 401. Primerjava transkriptoma filamentoznih gliv Neurospora crassa pri rasti na treh različnih vrstah monosaharidov: D-glukoze, D-ksiloze in L-arabinoze
 402. Prionski protein
 403. Priprava Pichie pastoris, ki učinkovito uporablja ksilozo, za industrijsko proizvodnjo encimov
 404. Priprava bispecifičnih IgG protiteles s pomočjo ustvarjanja strukturno baziranega ortogonalnega Fab vmesnika.
 405. Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 406. Procesiranje celičnih informacij s sintetičnimi RNA napravami
 407. Production of the antimalarial drug precursor artemisinic acid in engineered yeast
 408. Produkcija lipidnih biogoriv s sintezno biologijo
 409. Produkcija optično čiste mlečne kisline v sevu enterococcus faecium kaže potencial v biopretvorbi odpadkov kmetijske industrije: fiziološka in proteomska študija
 410. Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših
 411. Programiranje celic s ponavljajočim večmestnim modeliranjem genoma in pospešeno evolucijo
 412. Programirano utišanje in aktivacija izražanja bakterijskega gena z uporabo konstruiranega CRISPR-Cas sistema
 413. Prohormon
 414. Proizvodnja bioloških leč in laserjev za izboljšave v mikroskopiji
 415. Proizvodnja ekstremofilne lipaze: dragocen biokatalizator s potencialno uporabo v živilski industriji
 416. Proizvodnja feremonov vešče v rastlinah
 417. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah
 418. Proizvodnja funkcionalno aktivnih človeških rastnih faktorjev v insektih uporabljenih kot žive biotovarne
 419. Proizvodnja fuzijskega proteina iz domene 3 zunajceličnega proteina virusa denge in liganda M-celic v transgenem rižu kali
 420. Proizvodnja humanega živčnega rastnega faktorja v slini transgenskih miši z uporabo žlez slinavk kot bioreaktorjev
 421. Proizvodnja kemikalij iz derivatov maščobnih kislin s pomočjo sintetičnih mikroorganizmov
 422. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev
 423. Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz
 424. Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani''
 425. Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v Nicotiani benthamiani
 426. Proizvodnja zunajceličnega matriksa
 427. Proizvodnja človeške glukocerebrozidaze v rastlini Nicotiana benthamiana s spremenjeno glikozilacijo
 428. Projekt Čovekov epigenom
 429. Prolin
 430. Prostaciklin
 431. Prostaglandini
 432. Prostorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celic
 433. Prostorske mutacije nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks bistven za metastazo rakastih celic
 434. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
 435. Prostorsko urejena dinamika cianobakterijske vezave ogljika
 436. Proteasom
 437. Protein-kinaza
 438. Protein A
 439. Protein kritičen za sekrecijo inzulina lahko prispeva k pojavu diabetesa
 440. Proteine, ki so odkriti v gonoreje lahko ponudijo novi pristop k zdravljenju
 441. Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome
 442. Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme
 443. Proteini v nepraženi kavi bi lahko postali nova generacija insekticidov
 444. Proteinsko inženirstvo pospešuje raziskovanje Alzheimerjeve bolezni
 445. Proteoglikani
 446. Proteorodopsin omogoča daljše preživetje morskih bakterij v času stradanja
 447. Proti antibiotikom odporne mikobakterije in nejserije
 448. Proti antibiotikom odporni psevdomonas in acinetobakter
 449. Protimikrobni polimeri
 450. Protivirusna cepiva
 451. Protivirusna zdravila
 452. Protonske črpalke
 453. Provitamini
 454. Prve človeške inducirane pluripotentne celice
 455. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi
 456. Purini
 457. Puromicin
 458. Quantifly
 459. RNA-guided human genome engineering via Cas9
 460. RNA-interferenca
 461. RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov
 462. RNaza A
 463. RNaza H
 464. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
 465. Rafinoza
 466. Rak
 467. Ras-proteini
 468. Rastlinski virusi
 469. Ravni proteinske strukture
 470. Ravnotežje med ekspresijo XYL1 in XYL2 v različnih šasijah kvasovk v povezavi s povečano fermentacijo ksiloze
 471. Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (1995-1998)
 472. Raziskovanje cianobakterij na UL FKKT
 473. Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi
 474. Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije
 475. Razporeditev po mentorjih, Biokemija 1
 476. Razreševanje Hollidayevega križišča
 477. Razumevanje sinteze in popravkov DNA pri rakavih obolenjih s PCNA
 478. Razumevanje smiselnosti popravkov v DNA pri rakavih obolenjih
 479. Razvoj biološkega vezja, ki predstavi preklopno stikalo ali oscilatorno obnašanje v Escherichia coli
 480. Razvoj cepiva za virus gripe H7N9 na osnovi virusu podobnih delcev
 481. Razvoj novega dostavnega sistema za gensko zdravljenje cistične fibroze
 482. Razvoj pegiliranih lipopleksov proti E6 za aplikacijo na sluznico pri predrakavih spremembah materničnega vratu
 483. Rdeče vino lahko obvaruje pred poškodbami možganov pri možganski kapi
 484. Receptor za inzulin
 485. Receptorji
 486. Receptorji TLR
 487. Receptorji dopamina D2 v disfunkcionalnih nagrajevalnih sistemih in kompulzivno prenajedanje pri debelih podganah
 488. Receptorji smrti
 489. Receptorji za estrogene
 490. Reducirajoči periplazemski sistem, ki preprečuje oksidacijo cisteina brez disulfidnih vezi
 491. Registracija
 492. Regulation of flowering time in Arabidopsis thaliana
 493. Regulatorni protein v embrionalnih celicah
 494. Relaksin
 495. Renin
 496. Reovirusi in drugi dsRNA-virusi
 497. Reprogramiranje celic
 498. Reprogramiranje s transpozicijo
 499. Reprogramiranje somatskih celic po fuziji z embrionalnimi izvornimi celicami
 500. Reprogramiranje z dvema faktorjema

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox