Pages without language links

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages do not link to other language versions.

Prefix 

Showing below up to 500 results starting with #501.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. KE2-seminar
 2. KI-1
 3. Kadherin
 4. Kaj nas dela unikatne
 5. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 6. Kajasi
 7. Kako blizu smo dosegu komercialno dostopne masovne fotobiološke proizvodnje vodika z cianobakterijam: pregled z biološkega vidika.
 8. Kalcitonin
 9. Kalikrein
 10. Kalmodulin
 11. Kalpain
 12. Kameleonova specifična krinka pred plenilci
 13. Kapsaicin
 14. Karboanhidraza
 15. Karbonat
 16. Karoten
 17. Karoteni
 18. Karvon
 19. Katalaza
 20. Katehin
 21. Kateholamini
 22. Katepsin B
 23. Katepsin C
 24. Katepsin D
 25. Katepsini
 26. Kaveolin
 27. Kazalo BMB
 28. Kazalo KEM
 29. Kazalo KIT
 30. Kazein
 31. Ke2 Povzetki seminarjev
 32. Kem-1
 33. Kem-stari
 34. Kemiluminiscenca
 35. Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans
 36. Keratin
 37. Ketonska telesa
 38. Kimotripsin
 39. Kinezin
 40. Kinin
 41. Kininogen
 42. Kislina
 43. Klavulanska kislina
 44. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 45. Kloniranje miši iz iPSC
 46. Kloramfenikol
 47. Klorid
 48. Klorofil
 49. Kobalamin
 50. Koencim B12
 51. Koencim Q10
 52. Kofein
 53. Kolagen (I)
 54. Kolagen IV
 55. Kolagen VI
 56. Kolageni
 57. Kolageni - splošno
 58. Koleratoksin
 59. Kolibaktin
 60. Kombinacija temne fermentacije v trdnem stanju in mehanske obdelave za razgradnjo lignoceluloze: Inovativen pristop za proizvodnjo biogoriv in hlapnih organskih kislin.
 61. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 62. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 63. Kompaktiranje kromosomov
 64. Kompleksno celično logično računanje z RNA-napravami
 65. Kompleksno celično računanje z RNA-napravami
 66. Komplementarno delovanje nanocevk in imunoglobinov IgY pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 67. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 68. Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sinteticnih protocelic
 69. Konjugirani oligoelektrolit na osnovi ferocena katalizira bakterijsko elektrodno respiracijo
 70. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 71. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 72. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 73. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 74. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 75. Kratki pregled kemijske sintezne biologije
 76. Kreatin
 77. Kreatin kinaza
 78. Kreatinin
 79. Kristalin
 80. Kristib
 81. Kromatografije
 82. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
 83. Ksantin
 84. Ksenobiotiki
 85. Ksenobiotiki in epigenetske spremembe
 86. Ksilanazni ter celulosomski sistemi klostridij:vpogled v molekularni pristoti za izboljšavo sevov
 87. Ksiloglukan
 88. Ksiloza
 89. Kurkumin
 90. Kvalitetno staranje
 91. Kvercetin
 92. Laktami
 93. Laktoferin
 94. Laktoglobulin
 95. Laktoza
 96. Lamin
 97. Laminin
 98. Lastnosti aminokislin
 99. Lecitin
 100. Lecitin (2)
 101. Leksikon
 102. Leksikon BMB
 103. Leksikon KIT
 104. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 105. Lektini
 106. Lenka Tomešova
 107. Leptin
 108. Levcin
 109. Levcinska zadrga
 110. Levkemija
 111. Levkotrieni
 112. Ligaze
 113. Light-regulated transcriptional networks in higher plants
 114. Lignin
 115. Linolenska kislina
 116. Linolna kislina
 117. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 118. Lipoksigenaza
 119. Lipopolisaharidi
 120. Liposomi
 121. Listeriolizin O
 122. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 123. Litična polisaharid monooksigenaza PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 124. Lizin
 125. Long-term monitoring of bacteria undergoing programmed population control in a microchemostat
 126. Luciferaza
 127. Luciferin
 128. MB-seminarji
 129. MBT seminarji 2014
 130. MBT seminarji 2015
 131. MBT seminarji 2017
 132. MBT seminarji 2019
 133. MDolinar koledar
 134. MESH - Razširljiv enkapsulinski sistem za uporabo v zdravstvu
 135. MGF-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za tkivno inženirstvo ligamentov
 136. MOVZ seminarji
 137. MOVZ vaje
 138. Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli
 139. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 140. Main Page
 141. Majad
 142. Makrofagi iz gensko spremenjenih prašičev z delecijo domene CD163 SRCR5 odporni na okužbo s PRRSV
 143. Makroglobulin alfa 2
 144. Mala jedrna RNA
 145. Manitol
 146. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 147. Manoza
 148. Matevo
 149. Maščobne kisline
 150. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 151. Medcelični stiki
 152. Medmolekulske interakcije znotraj nukleosomov
 153. Mehanizem X-inaktivacije
 154. Mehanizem celične smrti po delovanju antibiotikov
 155. Mehanizem delovanja betalaktamov in glikopeptidov
 156. Mehanizem delovanja kinolonov
 157. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli
 158. Mehanizem delovanja rifamicinov
 159. Mehanizem metilacije DNA
 160. Mehanizem modifikacije histonov
 161. Mehanizmi delovanja in odpornosti proti antibiotikom
 162. Mehanizmi delovanja rifamicinov
 163. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih
 164. Mejozna rekombinacija
 165. Melatonin
 166. Membranski lipidi
 167. Metabolične raziskave na pacientih s hepatitisom B in C
 168. Metabolični inženiring gram-negativnih bakterij s transpozonskim sistemom
 169. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 170. Metabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRi
 171. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 172. Metabolno inženirstvo Klebsiella pneumoniae za produkcijo cis,cis-mukonične kisline
 173. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 174. Metabolno inženirstvo in vitro za proizvodnjo bioelektrike preko popolne oksidacije glukoze
 175. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom.
 176. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 177. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za proizvodnjo biogoriva in kemikalij iz maščobnih kislin
 178. Metabolomics
 179. Metalotionein
 180. Metilacijski sistem pri bakterijah
 181. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen
 182. Metode za fiksacijo in makroskopsko analizo petole
 183. Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov
 184. Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata
 185. Mezenhimske matične celice nove generacije
 186. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 187. Microarray-gene chips
 188. Mikrobicidno delovanje α in θ defenzinov na antibiotik-odporne Staphylococcus aureus in Pseudomonas aeruginosa
 189. Mikrobiološka proizvodnja obnovljivih biomonomerov in bioplastike
 190. Mikrobna produkcija izoprenoidov s sintezno biologijo
 191. Mikrocistin
 192. Mikrotubuli
 193. Mioglobin
 194. Miozin
 195. Mitozna rekombinacija
 196. Mišična distrofija
 197. Mišične distrofije
 198. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 199. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 200. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 201. Model s povratno zanko za povečanje mikrobne produkcije biogoriva z uporabo biosenzorja
 202. Modeliranje sintetične večcelične ure: Represilatorji, sklopljeni z zaznavanjem celične gostote
 203. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 204. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 205. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 206. Modularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 207. Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 208. Molekularna biologija
 209. Molekularna biologija virusov
 210. Molekularna biotehnologija
 211. Molekularna imunologija z imunokemijo
 212. Molekularne osnove ved o življenju
 213. Molekularne osnove ved o življenju - KI
 214. Molekularnobiološki slovar
 215. Molekuli
 216. Molekulsko kloniranje
 217. Monelin
 218. Monosaharidi
 219. Morfogen Wingless je odgovoren za nastanek barvnih vzorcev na krilih
 220. Morfologija psov- geni in mutacije
 221. Mos(kit)o
 222. Motorni proteini
 223. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi
 224. Mucin
 225. Mulekoli
 226. Multipleksna detekcija na zdravila odporne tuberkuloze z binarnimi deoksiribocimnimi senzorji
 227. Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems
 228. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 229. Mutacije
 230. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 231. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 232. NAND gate
 233. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 234. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 235. Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicah
 236. Napredki v sintezni biologiji pri proizvodnji C3-C10 alkoholov v mikroorganizmih
 237. Natalisi
 238. Natrijev karbonat
 239. Načrtovana evolucija genetskih vezij
 240. Načrtovanje in razvijanje sintetičnih mikrobnih celičnih platform za pridobivanje bioenergije
 241. Načrtovanje kandidatnega cepiva za diabetes tipa I s pomočjo užitnih rastlin, ki izražajo pomemben avtoantigen
 242. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami
 243. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev za izboljšanje biorudarstva in bioremediacije
 244. Nefrin
 245. Negativna avtoregulacija pospeši odzivni čas transkripcijskih omrežij
 246. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 247. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 248. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov.
 249. Nehomologno povezovanje koncev
 250. Nejcas
 251. Nekaj pogledov na sistemsko biologijo kvasovke
 252. Neposredno popravljanje mutacij
 253. Neural stem cells
 254. Nevreksin
 255. Nevroligin
 256. Nevrotoksini
 257. Nevrotransmiterji
 258. Nikotin
 259. Nikotinamid
 260. Nitrat
 261. NoTox – sistem za preprečevanje botulinskih izbruhov
 262. No problem
 263. Nogalamicin
 264. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 265. Norepinefrin
 266. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 267. Nova "priming-boosting" strategija za imunsko posredovanje pri raku materničnega vratu
 268. Nova razlaga, kako telo preprečuje nastanek novih žil
 269. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini
 270. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 271. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 272. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 273. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 274. Novi peptidni prenašalci za vnos proteinskega tovora v celice in njegovo sproščanje iz endosomov
 275. Novo cepivo proti stafilokoknem enterotoksinu B izzove zaščitni imunski odziv pri miši
 276. Nukleaza S1
 277. Nukleaze
 278. Nukleinske kisline
 279. Nukleolin
 280. Nukleosomi med replikacijo
 281. Nukleozidi in nukleotidi
 282. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 283. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 284. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov pajkove svile in bakteriocinov
 285. Od kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozo
 286. Odgovor bakterij na tujo DNA
 287. Odkrit gen odgovoren za postmejotično represijo spolnih kromosomov pri mišjih samcih
 288. Odkrit mehanizem poliubikvitinacije
 289. Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu
 290. Odkrit nov način za stabilizacijo proteinov
 291. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 292. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 293. Odkritje, ki bo morda pripomoglo pojasniti, zakaj hepatitis B bolj prizadene moške kot ženske
 294. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 295. Odkritje encima 'dicer'
 296. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 297. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
 298. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
 299. Odkritje izvora vmesnikov
 300. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)
 301. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
 302. Odkritje mikro RNA (miRNA)
 303. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
 304. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 305. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 306. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 307. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 308. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 309. Ojačanje humoralne in T-celične CD8+ imunosti v miškah cepljenih s cepivom DNA proti človeškemu respiratornemu sincicijskemu virusu z usmerjanjem kodiranega proteina F na dendritske celice
 310. Ojačevalno zaporedje
 311. Ojačitev celotnega genoma in real-time PCR v forenzičnih primerih
 312. Okludin
 313. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 314. Oksalna kislina
 315. Oksaloacetat
 316. Oksidoreduktaze
 317. Oksilipini
 318. Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni
 319. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 320. Omega-3 maščobne kisline predstavljajo možno orožje v boju s tumorji živčnega sistema pri otrocih.
 321. One-step generation of mice carrying mutations in multiple genes by CRISPR/Cas-mediated genome engineering (2013)
 322. Onkonaza
 323. Operacija z molekularno fluorescenco, ki uporablja aktivne peptide, ki prodrejo v celico, zmanjša število rakastih celic, ki ostanejo po operaciji in izboljša možnosti preživetja
 324. Oprimizacija šasij kot osnovni korak pri uporabi sintezno biološkega pristopa pri karakterizaciji mikrobnega sekundarnega metabolizma
 325. Optimizacija signalnih peptidov težkih in lahkih verig za večjo ekspresijo terapevtskih protiteles v CHO celičnih linijah
 326. Optimizacija sinteze IPP kot prekursorja za produkcijo likopena, dekaprenoksantina in astaksantina v Corynebacterium glutamicum
 327. Optimizacija večvalentnega peptidnega cepiva za nikotinsko odvisnost
 328. Oranžna koruza obljublja zmanjšanje slepote in smrti pri otrocih
 329. Organizacija genov v kromatinu
 330. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 331. Orodja in načela za inženiring genskih vezij mikroorganizmov
 332. Ovalbumini
 333. Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus
 334. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 335. Oživljanje dehidriranih rastlin
 336. P53
 337. PANTIDE - nov kmetijski sistem, ki ciljano uničuje določene škodljivce
 338. PC SQUAD-Inženiring novih sistemov tarčne dostave zdravil
 339. PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojih
 340. PLC regulacija
 341. POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
 342. PRELIMINARNE OCENE
 343. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 344. Palitoksin
 345. Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu
 346. Papain
 347. Paratiroidni hormon
 348. Parjenje baz
 349. Parkinsonova bolezen
 350. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
 351. Pektin
 352. Penicilin
 353. Pepsin
 354. Peptidna vez in peptidi
 355. Peptidoglikan
 356. Peroksidaza
 357. Peskovnik
 358. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 359. PhagED
 360. Phage display
 361. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
 362. Pilokarpin
 363. Pilus+
 364. Piridoksin
 365. Pirimidini
 366. Pirofosfataza
 367. Pirogalol
 368. Pirol
 369. Piruvat
 370. Piruvat kinaza
 371. Plasticure
 372. Plasticure: rešitev za učinkovitejšo razgradnjo plastike
 373. Plastocianin
 374. Plazmalema
 375. Pobeg iz X-inaktivacije
 376. Podvojevanje DNA
 377. Poenostavljena in točna detekcija gensko spemenjene pšenice MON71800 z enim kalibratorskim plazmidom
 378. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 379. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost človeških induciranih pluripotentnih matičnih celic
 380. Pojdi na
 381. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 382. Polifenoli
 383. Polimeraze
 384. Polimeri nukleinskih kislin
 385. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 386. Pomoč človeškega proteina pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusi
 387. Ponavljajoča se zaporedja v genomu
 388. Ponovna aktivacija kromosoma X
 389. Popravljanje DNA v kontekstu kromatina
 390. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 391. Popravljanje mutacij in rekombinacijski procesi
 392. Popravljanje neujemanja
 393. Popravljanje z izcepom nukleotida
 394. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 395. Porfirin
 396. Porini
 397. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
 398. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 399. Positive feedback in eukaryotic gene networks: cell differentiation by graded to binary response conversion
 400. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 401. Pospešena in vivo evolucija
 402. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen
 403. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 404. Potenciali interakcij med algami in bakterijami.
 405. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 406. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 407. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem mutirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 408. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 409. Povečanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 410. Povečanje specifičnih izooblik palladina v tumorjih trebušne slinavke
 411. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 412. Povzetek seminarja
 413. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 414. Poškodbe s prostimi radikali
 415. Predloga:Opombe/dok
 416. Prednosti fagov za zdravljenje bakterijskih okužb
 417. Predstavitev na površini bakterij
 418. Predstavitev na ribosomih
 419. Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov
 420. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
 421. Pregled metabolizma
 422. Prenos DNA v človeških zarodkih za preprečitev prenosa mitohondrijske bolezni DNA
 423. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije
 424. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije.
 425. Prenos signalov preko biološko aktivnih lipidov: Sfingolipidi
 426. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 427. Prepisovanje DNA v RNA
 428. Preprečevanje vnetja sluznice prebavnega trakta z gensko spremenjenimi bakterijami Lactococcus lactis NZ9000, ki izločajo biološko aktivni s pankreatitisom povezani protein I (PAP)
 429. Presnova: Razumevanje odpornosti na ščitnične hormone
 430. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 431. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 432. Prettytable
 433. Pretvorba proteinskih odpadkov v biogoriva in amonijak z bakterijo B. subtilis
 434. Pridobitev zaščitnega imunskega odziva proti antraksu preko oralne imunizacije z zaščitnim antigenom kot cepivom, pridobljenim na osnovi rastlin
 435. Pridobivanje morfija
 436. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme
 437. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
 438. Primerjava transkriptoma filamentoznih gliv Neurospora crassa pri rasti na treh različnih vrstah monosaharidov: D-glukoze, D-ksiloze in L-arabinoze
 439. Prionski protein
 440. Priprava Pichie pastoris, ki učinkovito uporablja ksilozo, za industrijsko proizvodnjo encimov
 441. Priprava bispecifičnih IgG protiteles s pomočjo ustvarjanja strukturno baziranega ortogonalnega Fab vmesnika.
 442. Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran
 443. Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 444. ProQuorum: probiotik kot zdravilo proti okužbi s C. difficile
 445. Procesiranje celičnih informacij s sintetičnimi RNA napravami
 446. Production of the antimalarial drug precursor artemisinic acid in engineered yeast
 447. Produkcija lipidnih biogoriv s sintezno biologijo
 448. Produkcija optično čiste mlečne kisline v sevu enterococcus faecium kaže potencial v biopretvorbi odpadkov kmetijske industrije: fiziološka in proteomska študija
 449. Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših
 450. Programabilni enocelični sesalski bioračunalniki
 451. Programiranje celic s ponavljajočim večmestnim modeliranjem genoma in pospešeno evolucijo
 452. Programirano utišanje in aktivacija izražanja bakterijskega gena z uporabo konstruiranega CRISPR-Cas sistema
 453. Prohormon
 454. Proizvodnja bioloških leč in laserjev za izboljšave v mikroskopiji
 455. Proizvodnja ekstremofilne lipaze: dragocen biokatalizator s potencialno uporabo v živilski industriji
 456. Proizvodnja feremonov vešče v rastlinah
 457. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah
 458. Proizvodnja funkcionalno aktivnih človeških rastnih faktorjev v insektih uporabljenih kot žive biotovarne
 459. Proizvodnja fuzijskega proteina iz domene 3 zunajceličnega proteina virusa denge in liganda M-celic v transgenem rižu kali
 460. Proizvodnja humanega živčnega rastnega faktorja v slini transgenskih miši z uporabo žlez slinavk kot bioreaktorjev
 461. Proizvodnja kemikalij iz derivatov maščobnih kislin s pomočjo sintetičnih mikroorganizmov
 462. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev
 463. Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz
 464. Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani''
 465. Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v Nicotiani benthamiani
 466. Proizvodnja zunajceličnega matriksa
 467. Proizvodnja človeške glukocerebrozidaze v rastlini Nicotiana benthamiana s spremenjeno glikozilacijo
 468. Proizvodnja šinorina, naravne zaščite pred soncem, z uporabo cianobakterije
 469. Projekt Čovekov epigenom
 470. Prolin
 471. Prostaciklin
 472. Prostaglandini
 473. Prostorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celic
 474. Prostorske mutacije nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks bistven za metastazo rakastih celic
 475. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
 476. Prostorsko urejena dinamika cianobakterijske vezave ogljika
 477. Proteasom
 478. Protein-kinaza
 479. Protein A
 480. Protein kritičen za sekrecijo inzulina lahko prispeva k pojavu diabetesa
 481. Proteine, ki so odkriti v gonoreje lahko ponudijo novi pristop k zdravljenju
 482. Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome
 483. Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme
 484. Proteini v nepraženi kavi bi lahko postali nova generacija insekticidov
 485. Proteinsko inženirstvo pospešuje raziskovanje Alzheimerjeve bolezni
 486. Proteoglikani
 487. Proteorodopsin omogoča daljše preživetje morskih bakterij v času stradanja
 488. Proti antibiotikom odporne mikobakterije in nejserije
 489. Proti antibiotikom odporni psevdomonas in acinetobakter
 490. Protimikrobni polimeri
 491. Protivirusna cepiva
 492. Protivirusna zdravila
 493. Protonske črpalke
 494. Provitamini
 495. Prve človeške inducirane pluripotentne celice
 496. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi
 497. Purini
 498. Puromicin
 499. Quantifly
 500. RNA-guided human genome engineering via Cas9

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox